Uninsky, Alexander performance comparisons


Mazurka, Op. 17, No. 4


full tempo curve
 Uninsky 1971

23.6%  Lushtak 2004
15.5%  Falvay 1989
15.0%  Osinska 1989
  5.9%  Kiepura 1999
  4.8%  Wasowski 1980
  4.1%  Czerny 1949
  3.8%  Kissin 1993
  3.6%  Fliere 1977
  2.9%  Beliavsky 2004
  2.7%  Hatto 1997
  2.1%  Clidat 1994
  1.9%  Milkina 1970
  1.6%  Perahia 1994
  1.3%  Poblocka 1999
  1.2%  BenOr 1989
  1.1%  Ezaki 2006
0.68Lushtak 2004
smoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

23.1%  Fliere 1977
18.4%  Osinska 1989
  6.8%  Falvay 1989
  6.6%  Kiepura 1999
  5.4%  Fou 1978
  4.3%  Czerny 1949
  3.2%  BenOr 1989
  2.8%  Lushtak 2004
  2.7%  Perlemuter 1986
  2.5%  Rosen 1989
  2.3%  Hatto 1997
  2.3%  Wasowski 1980
  2.1%  Shebanova 2002
  1.7%  Czerny 1949b
  1.7%  Perahia 1994
  1.4%  Horowitz 1971
  1.4%  Brailowsky 1960
  1.2%  Poblocka 1999
desmoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

32.3%  Perahia 1994
18.8%  Lushtak 2004
  6.3%  Falvay 1989
  6.3%  Cortot 1951
  4.3%  Beliavsky 2004
  4.1%  Clidat 1994
  3.4%  Milkina 1970
  2.8%  Horowitz 1985
  2.8%  Hatto 1997
  2.4%  Coop 1987
  2.3%  Horowitz 1971
  1.9%  Fliere 1977
  1.4%  Czerny 1949
  1.4%  Wasowski 1980
0.69Cortot 1951
0.68Lushtak 2004
0.67Perahia 1994
0.61Kissin 1993
0.57Hatto 1997
0.56Horowitz 1971
0.55Horowitz 1985
global beat dynamics
 Uninsky 1971

25.9%  BenOr 1989
16.6%  Olejniczac 1990
13.9%  Block 1995
  6.3%  Magaloff 1977b
  5.7%  Magaloff 1977
  4.9%  Fliere 1977
  3.6%  Shebanova 2002
  3.6%  Levy 1951
  3.3%  Osinska 1989
  2.1%  Smith 1975
  1.9%  Kilenyi 1937
  1.2%  Horowitz 1971
0.68BenOr 1989
0.63Olejniczac 1990
0.61Fiorentino 1962
0.61Magaloff 1977b
0.60Magaloff 1977
0.57Block 1995
0.56Fliere 1977
joint tempo / global dynamics
 Uninsky 1971

34.3%  BenOr 1989
23.1%  Osinska 1989
10.8%  Block 1995
10.5%  Fliere 1977
  2.9%  Kissin 1993
  2.0%  Clidat 1994
  1.9%  Falvay 1989
  1.4%  Wasowski 1980
0.58Fliere 1977

Mazurka, Op. 24, No. 2


full tempo curve
 Uninsky 1959

35.1%  Ohlsson 1999
16.3%  Mohovich 1999
11.3%  Tsujii 2005
  6.6%  Falvay 1989
  5.1%  Uninsky 1959
  3.2%  Csalog 1996
  2.9%  Ezaki 2006
  2.8%  Rosen 1989
  2.2%  Rubinstein 1952
  1.7%  Ax 1995
  1.4%  Clidat 1994
  1.3%  Fliere 1977
  1.1%  Milkina 1970
0.72Ohlsson 1999
0.69Tanyel 1992
0.63Mohovich 1999
0.61Milkina 1970
0.61Tsujii 2005
0.60Indjic 2001
0.59Hatto 1997
0.57Hatto 1993
0.56Rubinstein 1952
0.55Smith 1975
smoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1959

45.6%  Ohlsson 1999
12.8%  Mohovich 1999
  8.6%  Csalog 1996
  4.1%  Lilamand 2001
  3.0%  Fliere 1977
  2.5%  Ax 1995
  2.3%  Uninsky 1959
  1.6%  Rubinstein 1952
  1.5%  Malcuzynski 1961
  1.5%  Clidat 1994
  1.3%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Falvay 1989
  1.1%  Rosen 1989
0.72Ohlsson 1999
0.65Smith 1975
0.63Lilamand 2001
0.59Sztompka 1959
0.55Csalog 1996
desmoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1959

42.9%  Tsujii 2005
13.9%  Uninsky 1959
  7.5%  Ezaki 2006
  7.5%  Milkina 1970
  5.6%  Brailowsky 1960
  3.2%  Falvay 1989
  2.1%  Rosen 1989
  1.9%  Barbosa 1983
  1.8%  Magin 1975
  1.6%  Ax 1995
  1.5%  Biret 1990
  1.3%  BenOr 1989
  1.3%  Mohovich 1999
  1.3%  Katin 1996
0.77Tanyel 1992
0.69Katin 1996
0.67Brailowsky 1960
0.64Tsujii 2005
0.61Ax 1995
0.58Rubinstein 1952
0.58Milkina 1970
0.57Kushner 1990
0.57Mohovich 1999
0.56Ohlsson 1999
0.55Groot 1988
0.55Biret 1990
global beat dynamics
 Uninsky 1959

19.6%  Falvay 1989
17.5%  Ohlsson 1999
14.3%  Shebanova 2002
10.0%  Osinska 1989
  5.8%  Ashkenazy 1981
  4.4%  Malcuzynski 1961
  3.1%  Csalog 1996
  3.0%  Fou 1978
  2.2%  Rubinstein 1952
  2.1%  Magaloff 1977
  1.9%  Milkina 1970
  1.9%  Rosen 1989
  1.6%  Malcuzynski 1951
  1.2%  Rubinstein 1966
  1.2%  Hatto 1997
  1.1%  Francois 1956
0.62Ohlsson 1999
0.61Falvay 1989
0.59Hatto 1997
0.57Shebanova 2002
0.55Ashkenazy 1981
smoothed beat dynamics
 Uninsky 1959

20.9%  Ashkenazy 1981
17.3%  Shebanova 2002
  9.8%  Falvay 1989
  5.3%  Milkina 1970
  5.1%  Malcuzynski 1961
  4.9%  Fou 1978
  4.4%  Ohlsson 1999
  3.7%  Rubinstein 1952
  3.7%  Hatto 1997
  2.0%  Luisada 1990
  1.8%  Francois 1956
  1.7%  Malcuzynski 1951
  1.5%  Rosen 1989
  1.2%  Luisada 2008
  1.1%  Csalog 1996
  1.1%  Poblocka 1999
  1.0%  Magaloff 1977
0.59Falvay 1989
desmoothed beat dynamics
 Uninsky 1959

29.4%  Ohlsson 1999
13.9%  Katin 1996
10.4%  Ashkenazy 1981
  7.8%  Osinska 1989
  6.3%  Csalog 1996
  6.1%  Clidat 1994
  5.9%  Rangell 2001
  3.0%  Rosen 1989
  2.8%  Malcuzynski 1951
  2.6%  Smith 1975
  2.0%  Magaloff 1977
  1.3%  Horszowski 1983
  1.1%  Richter 1960
0.67Rangell 2001
0.64Smith 1975
0.61Katin 1996
0.57Ohlsson 1999
0.55Osinska 1989
0.55Csalog 1996
joint tempo / global dynamics
 Uninsky 1959

54.7%  Ohlsson 1999
12.3%  Falvay 1989
  6.9%  Tsujii 2005
  4.1%  Hatto 1997
  3.0%  Milkina 1970
  2.0%  Rubinstein 1966
  1.7%  Csalog 1996
  1.7%  Rosen 1989
  1.5%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Katin 1996
0.82Ohlsson 1999
0.70Milkina 1970
0.69Hatto 1997
0.67Indjic 2001
0.63Hatto 1993
0.62Rubinstein 1952
0.62Katin 1996
0.62Ashkenazy 1981
0.59Biret 1990
0.59Tsujii 2005
0.57Smith 1975
0.56Csalog 1996
0.56Falvay 1989
0.55Mohovich 1999
0.55Malcuzynski 1961
smoothed joint features
 Uninsky 1959

50.8%  Ohlsson 1999
14.3%  Tsujii 2005
  4.6%  Falvay 1989
  3.5%  Hatto 1997
  2.7%  Mohovich 1999
  2.5%  Magin 1975
  2.2%  Shebanova 2002
  2.1%  Rubinstein 1952
  1.5%  Indjic 2001
  1.2%  Katin 1996
  1.1%  Poblocka 1999
  1.1%  Malcuzynski 1951
0.79Ohlsson 1999
0.62Hatto 1997
0.62Indjic 2001
0.60Hatto 1993
0.59Milkina 1970
0.59Smith 1975
desmoothed joint features
 Uninsky 1959

37.8%  Katin 1996
12.3%  Ohlsson 1999
10.0%  Falvay 1989
  9.0%  Rosen 1989
  6.3%  Tsujii 2005
  4.3%  Osinska 1989
  3.6%  Tanyel 1992
  2.3%  Rubinstein 1952
  1.6%  Csalog 1996
  1.3%  Ezaki 2006
0.76Katin 1996
0.71Tanyel 1992
0.64Tsujii 2005
0.64Smith 1975
0.63Ohlsson 1999
0.58Osinska 1989
0.57Milkina 1970
0.55Falvay 1989

Mazurka, Op. 30, No. 2


full tempo curve
 Uninsky 1971

20.2%  Lushtak 2004
13.0%  Milkina 1970
10.4%  Hatto 1997
  8.2%  Clidat 1994
  7.0%  Mohovich 1999
  6.1%  Jonas 1947
  4.7%  Poblocka 1999
  4.2%  Ashkenazy 1981
  3.9%  Olejniczac 1990
  3.8%  Cortot 1951
  3.8%  Tsong 1993
  3.0%  Magaloff 1977
  2.1%  Fliere 1977
  1.4%  Biret 1990
  1.4%  Rangell 2001
  1.1%  Rubinstein 1966
smoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

23.3%  Francois 1956
17.8%  Indjic 2001
  7.9%  Jonas 1947
  6.7%  Lushtak 2004
  4.6%  Hatto 1997
  4.4%  Ashkenazy 1981
  4.1%  Milkina 1970
  3.4%  Luisada 1990
  3.2%  Clidat 1994
  2.7%  Sofronitsky 1960
  2.5%  Magaloff 1977
  2.2%  Tsong 1993
  2.2%  Cortot 1951
  1.7%  Tsong 2005
  1.5%  Biret 1990
  1.5%  Olejniczac 1990
  1.4%  Mohovich 1999
  1.4%  Poblocka 1999
  1.4%  Fliere 1977
0.57Francois 1956
desmoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

25.6%  Olejniczac 1990
11.0%  Poblocka 1999
10.8%  Magaloff 1977
  9.8%  Ashkenazy 1981
  9.6%  Cortot 1951
  5.2%  Biret 1990
  4.3%  Yaroshinsky 2005
  4.1%  Rangell 2001
  3.4%  Clidat 1994
  3.1%  Hatto 1997
  2.8%  Fliere 1977
  2.5%  Milkina 1970
  1.6%  Tsong 1993
  1.1%  Jonas 1947
0.66Cortot 1951
0.62Magaloff 1977
0.62Ashkenazy 1981
global beat dynamics
 Uninsky 1971

40.3%  Brailoswky 1960
20.0%  Mohovich 1999
14.0%  Chiu 1999
  3.0%  Magaloff 1977
  2.9%  Tsong 1993
  2.6%  Biret 1990
  2.6%  Milkina 1970
  1.5%  Ashkenazy 1981
  1.3%  Olejniczac 1990
  1.3%  Luisada 1990
  1.2%  Tsong 2005
  1.0%  Smith 1975
  1.0%  Rangell 2001
0.74Brailoswky 1960
0.62Mohovich 1999
0.58Poblocka 1999
0.58Magaloff 1977
0.57Olejniczac 1990
0.55Milkina 1970
joint tempo / global beat dynamics
 Uninsky 1971

47.0%  Mohovich 1999
14.1%  Milkina 1970
11.0%  Chiu 1999
  6.8%  Magaloff 1977
  5.6%  Olejniczac 1990
  2.4%  Ashkenazy 1981
  2.1%  Rangell 2001
  2.0%  Poblocka 1999
  1.5%  Fliere 1977
  1.4%  Brailoswky 1960
0.67Clidat 1994
0.66Mohovich 1999
0.62Milkina 1970
0.61Magaloff 1977

Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Uninsky 1932

69.2%  Uninsky 1971
  7.2%  Malcuzynski 1961
  4.6%  Moravec 1969
  2.2%  Gierzod 1998
  1.7%  Morozova 2008
  1.3%  Harasiewicz 1955
  1.0%  Czerny 1949
0.84Uninsky 1971
0.63Harasiewicz 1955
0.59Kissin 1993
0.57Schilhawsky 1960
0.57Sztompka 1959
0.56Czerny 1949
0.56Richter 1976
0.55Michalowski 1933
smoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1932

70.1%  Uninsky 1971
  3.7%  Schilhawsky 1960
  3.7%  Badura 1965
  2.8%  Moravec 1969
  2.2%  Malcuzynski 1961
  1.5%  Morozova 2008
  1.3%  Ezaki 2006
  1.2%  Blet 2003
  1.1%  Niedzielski 1931
  1.0%  Rabcewiczowa 1932
0.83Uninsky 1971
0.58Niedzielski 1931
0.56Schilhawsky 1960
0.55Czerny 1949
0.55Michalowski 1933
desmoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1932

38.9%  Harasiewicz 1955
26.0%  Uninsky 1971
  3.9%  Malcuzynski 1961
  3.3%  Fou 1978
  2.7%  Gierzod 1998
  2.3%  Richter 1976
  2.0%  Moravec 1969
  1.7%  Biret 1990
  1.7%  Sokolov 2002
  1.5%  Czerny 1949
  1.4%  Magaloff 1978
  1.3%  Sztompka 1959
0.68Uninsky 1971
0.64Harasiewicz 1955
0.58Magaloff 1978
0.57Morozova 2008
0.57Kissin 1993
global beat dynamics
 Uninsky 1932

53.0%  Uninsky 1971
13.2%  Sztompka 1959
  5.6%  Shebanova 2002
  4.0%  Rachmaninoff 1923
  3.5%  Friedman 1930
  1.6%  Malcuzynski 1961
  1.5%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Luisada 1991
  1.3%  Pierdomenico 2008
0.76Uninsky 1971
0.61Sztompka 1959
0.57Rachmaninoff 1923
0.57Friedman 1923b
0.55Friedman 1923
smoothed dynamics (0.5)
 Uninsky 1932

54.2%  Uninsky 1971
13.1%  Sztompka 1959
  2.8%  Shebanova 2002
  2.5%  Cortot 1951
  2.2%  Malcuzynski 1961
  1.7%  Rachmaninoff 1923
  1.5%  Smith 1975
  1.5%  Horowitz 1949
  1.2%  Barbosa 1983
  1.1%  Pierdomenico 2008
0.73Uninsky 1971
desmoothed dynamics (0.5)
 Uninsky 1932

60.9%  Average
  8.7%  Shebanova 2002
  8.6%  Friedman 1930
  4.5%  Rachmaninoff 1923
  2.2%  Ashkenazy 1981
  2.0%  Garcia 2007
  1.8%  Random 1
0.84Ashkenazy 1981
0.80Average
0.76Friedman 1923b
0.76Richter 1976
0.76Wasowski 1980
0.75Sztompka 1959
0.74Friedman 1923
0.74Fliere 1977
0.74Shebanova 2002
0.72Friedman 1930
0.70Kissin 1993
0.70Rachmaninoff 1923
0.65Malcuzynski 1961
0.60Czerny 1990
0.59Chiu 1999
0.59Pachmann 1927
0.56Pierdomenico 2008
0.56Indjic 1988
0.55Uninsky 1971
joint tempo / global dynamics
 Uninsky 1932

80.0%  Uninsky 1971
  1.7%  Rachmaninoff 1923
  1.6%  Gierzod 1998
  1.5%  Sztompka 1959
  1.5%  Moravec 1969
  1.3%  Luisada 1991
  1.1%  Kissin 1993
0.86Uninsky 1971
0.63Sztompka 1959
0.56Harasiewicz 1955
0.55Friedman 1923b
full tempo curve
 Uninsky 1971

62.3%  Uninsky 1932
  5.0%  Boshniakovich 1969
  4.5%  Indjic 1988
  4.2%  Czerny 1990
  2.4%  Gierzod 1998
  2.3%  Richter 1976
  1.8%  Czerny 1949
  1.6%  Schilhawsky 1960
  1.6%  Hatto 1993
  1.1%  Milkina 1970
0.84Uninsky 1932
0.66Richter 1976
0.65Harasiewicz 1955
0.63Kissin 1993
0.60Schilhawsky 1960
0.60Czerny 1949
0.60Sztompka 1959
0.59Boshniakovich 1969
0.58Gierzod 1998
0.57Hatto 1993
0.57Indjic 1988
0.57Poblocka 1999
0.57Hatto 1997
0.56Afanassiev 2001
smoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

70.3%  Uninsky 1932
  3.1%  Michalowski 1933
  3.1%  Badura 1965
  2.4%  Milkina 1970
  2.1%  Boshniakovich 1969
  1.4%  Friedman 1923b
  1.3%  Richter 1976
  1.1%  Chiu 1999
  1.1%  Czerny 1990
0.83Uninsky 1932
0.56Schilhawsky 1960
0.55Michalowski 1933
desmoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

28.5%  Czerny 1990
12.1%  Barbosa 1983
12.1%  Hatto 1993
11.6%  Milkina 1970
  5.9%  Gierzod 1998
  4.9%  Richter 1976
  3.6%  Indjic 1988
  3.1%  Harasiewicz 1955
  2.9%  Rachmaninoff 1923
  1.6%  Uninsky 1932
  1.6%  Poblocka 1999
  1.4%  Magaloff 1978
  1.3%  Block 1995
0.79Czerny 1990
0.68Uninsky 1932
0.66Barbosa 1983
0.63Gierzod 1998
0.61Sztompka 1959
0.59Milkina 1970
0.59Hatto 1993
0.59Indjic 1988
0.58Blumental 1952
0.57Harasiewicz 1955
0.57Hatto 1997
0.55Magaloff 1978
global beat dynamics
 Uninsky 1971

44.6%  Uninsky 1932
15.3%  Sokolov 2002
  6.3%  Harasiewicz 1955
  5.2%  Kapell 1951
  2.9%  Bunin 1987
  2.5%  Ezaki 2006
  2.0%  Bunin 1987b
  1.9%  Poblocka 1999
  1.6%  Gornostaeva 1994
  1.1%  Smith 1975
  1.1%  Badura 1965
  1.0%  Rosenthal 1930
0.76Uninsky 1932
0.62Sokolov 2002
0.60Bunin 1987
0.60Bunin 1987b
0.56Czerny 1949
smoothed dynamics (0.5)
 Uninsky 1971

49.6%  Uninsky 1932
  5.8%  Harasiewicz 1955
  5.0%  Bunin 1987
  4.0%  Poblocka 1999
  3.0%  Sokolov 2002
  2.8%  Kapell 1951
  2.1%  Osinska 1989
  1.7%  Bunin 1987b
  1.7%  Cortot 1951
  1.4%  Sztompka 1959
  1.4%  Duchoud 2007
  1.4%  Ferenczy 1958
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Ohlsson 1999
0.73Uninsky 1932
0.56Bunin 1987
0.56Bunin 1987b
desmoothed dynamics (0.5)
 Uninsky 1971

59.8%  Average
  8.4%  Gornostaeva 1994
  5.9%  Hatto 1997
  2.7%  Milkina 1970
  1.9%  Ezaki 2006
  1.7%  Michalowski 1933
  1.7%  Uninsky 1932
  1.7%  Rosen 1989
  1.5%  Smith 1975
  1.3%  Afanassiev 2001
  1.2%  Sokolov 2002
0.73Gornostaeva 1994
0.72Ezaki 2006
0.66Smith 1975
0.64Brailowsky 1960
0.62Afanassiev 2001
0.61Average
0.56Rosenthal 1931b
0.56Blumental 1952
0.55Uninsky 1932
joint tempo / global dynamics
 Uninsky 1971

71.9%  Uninsky 1932
  5.5%  Harasiewicz 1955
  2.3%  Gierzod 1998
  1.9%  Ohlsson 1999
  1.5%  Boshniakovich 1969
  1.5%  Badura 1965
  1.1%  Barbosa 1983
  1.1%  Hatto 1997
0.86Uninsky 1932
0.61Harasiewicz 1955
0.57Afanassiev 2001
0.56Czerny 1949
0.56Schilhawsky 1960

Mazurka, Op. 68, No. 3


full tempo curve
 Uninsky 1971

52.1%  Kapell 1951
10.1%  Jonas 1947
  8.4%  Ohlsson 1999
  5.2%  Rubinstein 1961
  3.5%  Kushner 1989
  2.5%  Fou 1978
  2.5%  Ferenczy 1958
  2.1%  Milkina 1970
  2.1%  Csalog 1996
  1.3%  Mohovich 1999
  1.2%  Czerny 1990
0.65Ohlsson 1999
0.56Kapell 1951
0.56Ferenczy 1958
0.55Chiu 1999
0.55Mohovich 1999
0.55Jonas 1947
smoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

21.8%  Csalog 1996
16.1%  Kapell 1951
10.4%  Ashkenazy 1981
  9.8%  Kushner 1989
  9.4%  Jonas 1947
  7.9%  Ohlsson 1999
  4.9%  Rubinstein 1966
  2.7%  Lushtak 2004
  1.9%  Sofronitsky 1949
  1.7%  Smidowicz 1948
  1.5%  Ferenczy 1958
  1.3%  Chiu 1999
  1.2%  Clidat 1994
  1.2%  Rubinstein 1938
0.60Csalog 1996
desmoothed tempo curve (0.5)
 Uninsky 1971

35.7%  Kapell 1951
19.4%  Osinska 1989
  7.4%  Ezaki 2006
  6.0%  Meguri 1997
  5.6%  Mohovich 1999
  4.1%  Rubinstein 1961
  4.1%  Fou 1978
  2.2%  Ferenczy 1958
  1.8%  Kushner 1989
  1.6%  Milkina 1970
  1.3%  Ohlsson 1999
  1.3%  Tomsic 1995
  1.1%  Czerny 1990
0.66Mohovich 1999
0.63Osinska 1989
0.62Kapell 1951
0.60Ezaki 2006
0.59Milkina 1970
0.59Czerny 1990
global beat dynamics
 Uninsky 1971

28.9%  Ferenczy 1958
22.1%  Biret 1990
  8.0%  Clidat 1994
  5.1%  Grinberg 1951
  4.8%  Kapell 1951
  4.4%  Hatto 1997
  3.2%  Fliere 1977
  3.0%  Chiu 1999
  2.8%  Jonas 1947
  2.6%  Milkina 1970
  1.8%  Mohovich 1999
  1.3%  Meguri 1997
0.67Brailowsky 1960
0.65Hatto 1997
0.62Kapell 1951
0.62Ferenczy 1958
0.61Magaloff 1978
0.58Indjic 2001
0.57Clidat 1994
0.57Biret 1990
0.55Ohlsson 1999
joint tempo / global dynamics
 Uninsky 1971

33.4%  Kapell 1951
19.1%  Ferenczy 1958
  9.2%  Hatto 1997
  8.6%  Clidat 1994
  4.6%  Chiu 1999
  4.4%  Ohlsson 1999
  3.2%  Fliere 1977
  1.9%  Indjic 2001
  1.4%  Jonas 1947
  1.3%  Hatto 1993
  1.2%  Fou 1978
0.79Kapell 1951
0.77Ferenczy 1958
0.76Ohlsson 1999
0.71Hatto 1997
0.67Csalog 1996
0.65Indjic 2001
0.61Hatto 1993
0.61Kushner 1989
0.61Ezaki 2006
0.60Clidat 1994
0.60Mohovich 1999
0.59Milkina 1970
0.56Chiu 1999