Śmidowicz, Józef performance comparisons


Mazurka, Op. 68, No. 3


full tempo curve
 Smidowicz 1948

97.0%  Smidowicz 1948b
  1.2%  Mohovich 1999
0.99Smidowicz 1948b
0.61Niedzielski 1931
0.60Mohovich 1999
0.60Jonas 1947
0.60Czerny 1990
0.57Bacha 1997
0.55Biret 1990
smoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948

98.2%  Smidowicz 1948b
0.98Smidowicz 1948b
0.66Jonas 1947
0.63Hatto 1993
0.63Indjic 2001
0.62Hatto 1997
0.61Niedzielski 1931
0.59Bacha 1997
0.58Meguri 1997
0.57Czerny 1990
0.56Csalog 1996
desmoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948

95.7%  Smidowicz 1948b
  3.0%  Mohovich 1999
0.99Smidowicz 1948b
0.88Mohovich 1999
0.78Block 1995
0.77Sztompka 1959
0.75Richter 1976
0.67Czerny 1990
0.59Osinska 1989
0.55Rangell 2001
global beat dynamics
 Smidowicz 1948

99.7%  Smidowicz 1948b
1.00Smidowicz 1948b
0.73Niedzielski 1931
0.70Lushtak 2004
0.60Jonas 1947
0.55Wasowski 1980
joint tempo / global dynamics
 Smidowicz 1948

99.6%  Smidowicz 1948b
1.00Smidowicz 1948b
0.82Niedzielski 1931
0.75Jonas 1947
0.70Meguri 1997
0.70Lushtak 2004
0.65Czerny 1990
0.57Mohovich 1999
0.57Tomsic 1995
full tempo curve
 Smidowicz 1948b

98.4%  Smidowicz 1948
0.99Smidowicz 1948
0.63Niedzielski 1931
0.58Jonas 1947
0.57Mohovich 1999
0.57Czerny 1990
0.57Bacha 1997
0.55Olejniczak 1990
0.55Biret 1990
smoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948b

98.6%  Smidowicz 1948
0.98Smidowicz 1948
0.64Jonas 1947
0.63Hatto 1993
0.62Indjic 2001
0.62Hatto 1997
0.61Niedzielski 1931
0.59Bacha 1997
0.58Meguri 1997
0.56Czerny 1990
0.55Csalog 1996
desmoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948b

98.1%  Smidowicz 1948
0.99Smidowicz 1948
0.83Mohovich 1999
0.74Block 1995
0.71Sztompka 1959
0.68Richter 1976
0.61Czerny 1990
global beat dynamics
 Smidowicz 1948b

99.5%  Smidowicz 1948
1.00Smidowicz 1948
0.75Niedzielski 1931
0.71Lushtak 2004
0.66Jonas 1947
joint tempo / global dynamics
 Smidowicz 1948b

99.5%  Smidowicz 1948
1.00Smidowicz 1948
0.85Niedzielski 1931
0.78Jonas 1947
0.71Meguri 1997
0.68Lushtak 2004
0.65Czerny 1990
0.55Tomsic 1995