Śmidowicz, Józef performance comparisons


Mazurka, Op. 68, No. 3


full tempo curve
 Smidowicz 1948

96.9%  Smidowicz 1948b
  1.2%  Mohovich 1999
0.99Smidowicz 1948b
0.61Niedzielski 1931
0.60Mohovich 1999
0.60Jonas 1947
0.60Czerny 1990
0.59Average Tempo
0.57Bacha 1997
0.55Biret 1990
smoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948

98.1%  Smidowicz 1948b
0.98Smidowicz 1948b
0.66Jonas 1947
0.63Hatto 1993
0.63Indjic 2001
0.62Hatto 1997
0.61Niedzielski 1931
0.61Average Tempo
0.59Bacha 1997
0.58Meguri 1997
0.57Czerny 1990
0.56Csalog 1996
desmoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948

95.5%  Smidowicz 1948b
  3.0%  Mohovich 1999
0.99Smidowicz 1948b
0.88Mohovich 1999
0.78Block 1995
0.77Sztompka 1959
0.75Richter 1976
0.67Czerny 1990
0.59Osinska 1989
0.55Rangell 2001
global beat dynamics
 Smidowicz 1948

99.6%  Smidowicz 1948b
1.00Smidowicz 1948b
0.73Niedzielski 1931
0.70Lushtak 2004
0.60Jonas 1947
0.55Wasowski 1980
joint tempo / global dynamics
 Smidowicz 1948

99.6%  Smidowicz 1948b
1.00Smidowicz 1948b
0.82Niedzielski 1931
0.75Jonas 1947
0.74Average Tempo
0.70Meguri 1997
0.70Lushtak 2004
0.65Czerny 1990
0.57Mohovich 1999
0.57Tomsic 1995
full tempo curve
 Smidowicz 1948b

98.4%  Smidowicz 1948
0.99Smidowicz 1948
0.63Niedzielski 1931
0.58Jonas 1947
0.57Mohovich 1999
0.57Czerny 1990
0.57Bacha 1997
0.57Average Tempo
0.55Olejniczak 1990
0.55Biret 1990
smoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948b

98.6%  Smidowicz 1948
0.98Smidowicz 1948
0.64Jonas 1947
0.63Hatto 1993
0.62Indjic 2001
0.62Hatto 1997
0.61Niedzielski 1931
0.59Bacha 1997
0.59Average Tempo
0.58Meguri 1997
0.56Czerny 1990
0.55Csalog 1996
desmoothed tempo curve (0.5)
 Smidowicz 1948b

98.1%  Smidowicz 1948
0.99Smidowicz 1948
0.83Mohovich 1999
0.74Block 1995
0.71Sztompka 1959
0.68Richter 1976
0.61Czerny 1990
global beat dynamics
 Smidowicz 1948b

99.5%  Smidowicz 1948
1.00Smidowicz 1948
0.75Niedzielski 1931
0.71Lushtak 2004
0.66Jonas 1947
joint tempo / global dynamics
 Smidowicz 1948b

99.4%  Smidowicz 1948
1.00Smidowicz 1948
0.85Niedzielski 1931
0.78Jonas 1947
0.71Meguri 1997
0.71Average Tempo
0.68Lushtak 2004
0.65Czerny 1990
0.55Tomsic 1995