Schilhawsky, Paul von performance comparisons


Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Schilhawsky 1960

39.3%  Czerny 1949
18.8%  Richter 1976
10.6%  Rachmaninoff 1923
  3.3%  Uninsky 1971
  2.2%  Harasiewicz 1955
  1.9%  Lushtak 2004
  1.5%  Poblocka 1999
  1.3%  Sokolov 2002
  1.3%  Neighaus 1950
  1.3%  Biret 1990
  1.1%  Blumental 1952
  1.1%  Bunin 1987
  1.1%  Gierzod 1998
  1.1%  Boshniakovich 1969
0.71Czerny 1949
0.64Richter 1976
0.61Afanassiev 2001
0.60Uninsky 1971
0.60Kissin 1993
0.57Rachmaninoff 1923
0.57Uninsky 1932
0.56Michalowski 1933
0.56Fliere 1977
0.55Poblocka 1999
0.55Shebanova 2002
0.55Harasiewicz 1955
smoothed tempo curve (0.5)
 Schilhawsky 1960

29.5%  Czerny 1949
12.3%  Richter 1976
  8.4%  Uninsky 1971
  5.6%  Poblocka 1999
  4.2%  Kissin 1993
  4.0%  Bunin 1987b
  3.0%  Rachmaninoff 1923
  3.0%  Fliere 1977
  2.5%  Uninsky 1932
  1.9%  Michalowski 1933
  1.7%  Neighaus 1950
  1.5%  Sokolov 2002
  1.1%  Francois 1956
  1.0%  Wasowski 1980
  1.0%  Shebanova 2002
0.65Czerny 1949
0.62Richter 1976
0.57Poblocka 1999
0.57Horowitz 1949
0.56Uninsky 1932
0.56Uninsky 1971
desmoothed tempo curve (0.5)
 Schilhawsky 1960

52.1%  Czerny 1949
  6.1%  Rachmaninoff 1923
  6.0%  Czerny 1990
  4.9%  Biret 1990
  3.1%  Rosenthal 1931c
  2.7%  Fliere 1977
  2.3%  Milkina 1970
  2.2%  Richter 1976
  1.1%  Kushner 1989
  1.1%  Shebanova 2002
  1.1%  Blumental 1952
  1.0%  Bunin 1987
0.72Czerny 1949
0.59Czerny 1990
0.55Biret 1990
global beat dynamics
 Schilhawsky 1960

21.3%  Anderszewski 2003
18.8%  Kapell 1951
  9.4%  Bunin 1987b
  7.5%  Horowitz 1949
  6.4%  Lushtak 2004
  4.8%  Bunin 1987
  3.6%  Paderewski 1930
  2.3%  Poblocka 1999
  2.3%  Zak 1951
  1.9%  Michalowski 1933
  1.7%  Niedzielski 1931
  1.6%  Sokolov 2002
  1.4%  Friedman 1930
  1.2%  Harasiewicz 1955
  1.2%  Magaloff 1978
  1.1%  Hatto 1997
  1.1%  Boshniakovich 1969
0.59Bunin 1987
0.59Bunin 1987b
0.59Kapell 1951
smoothed dynamics (0.5)
 Schilhawsky 1960

21.5%  Anderszewski 2003
15.4%  Kapell 1951
12.1%  Lushtak 2004
  3.9%  Bunin 1987b
  3.7%  Bunin 1987
  3.5%  Paderewski 1930
  3.2%  Sokolov 2002
  3.0%  Indjic 1988
  2.4%  Gierzod 1998
  2.2%  Horowitz 1949
  2.1%  Rosenthal 1931c
  1.9%  Poblocka 1999
  1.7%  Magaloff 1978
  1.5%  Farrell 1958
  1.5%  Michalowski 1933
  1.5%  Smith 1975
  1.2%  Friedman 1930
  1.2%  Uninsky 1971
0.57Kapell 1951
0.56Bunin 1987
0.56Bunin 1987b
desmoothed dynamics (0.5)
 Schilhawsky 1960

29.5%  Zak 1951
18.3%  Friedman 1930
10.2%  Boshniakovich 1969
  5.2%  Chiu 1999
  5.1%  Horowitz 1949
  4.0%  Blumental 1952
  3.1%  Ohlsson 1999
  3.1%  Blet 2003
  2.4%  Niedzielski 1931
  2.1%  Friedman 1923b
  2.1%  Michalowski 1933
  1.7%  Harasiewicz 1955
  1.2%  Zak 1937
  1.2%  Badura 1965
  1.1%  Shebanova 2002
0.74Zak 1951
0.69Zak 1937
0.61Barbosa 1983
0.56Horowitz 1949
0.56Friedman 1930
0.55Boshniakovich 1969
joint tempo / global dynamics
 Schilhawsky 1960

20.1%  Poblocka 1999
15.3%  Uninsky 1971
10.7%  Richter 1976
  6.0%  Rachmaninoff 1923
  5.3%  Lushtak 2004
  4.8%  Bunin 1987
  3.2%  Kissin 1993
  3.1%  Horowitz 1949
  2.3%  Magaloff 1978
  2.0%  Fliere 1977
  2.0%  Czerny 1949
  1.9%  Gierzod 1998
  1.8%  Kapell 1951
  1.6%  Harasiewicz 1955
  1.4%  Niedzielski 1931
  1.4%  Rosenthal 1931c
  1.4%  Boshniakovich 1969
  1.3%  Rubinstein 1952
  1.1%  Rosenthal 1931d
  1.1%  Malcuzynski 1961
0.60Richter 1976
0.60Horowitz 1949
0.56Bunin 1987
0.56Uninsky 1971
0.56Poblocka 1999
0.56Bunin 1987b