Schilhawsky, Paul von performance comparisons


Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Schilhawsky 1960

33.2%  Czerny 1949
18.2%  Richter 1976
13.0%  Average
  9.5%  Rachmaninoff 1923
  2.2%  Uninsky 1971
  1.6%  Lushtak 2004
  1.4%  Poblocka 1999
  1.3%  Harasiewicz 1955
  1.2%  Biret 1990
  1.2%  Sokolov 2002
  1.1%  Bunin 1987
  1.1%  Blumental 1952
0.71Czerny 1949
0.64Richter 1976
0.61Afanassiev 2001
0.60Uninsky 1971
0.60Kissin 1993
0.57Rachmaninoff 1923
0.57Uninsky 1932
0.56Michalowski 1933
0.56Fliere 1977
0.55Poblocka 1999
0.55Shebanova 2002
0.55Harasiewicz 1955
smoothed tempo curve (0.5)
 Schilhawsky 1960

29.4%  Czerny 1949
12.2%  Richter 1976
  8.4%  Uninsky 1971
  5.6%  Poblocka 1999
  4.0%  Kissin 1993
  4.0%  Bunin 1987b
  3.0%  Rachmaninoff 1923
  3.0%  Fliere 1977
  2.5%  Uninsky 1932
  1.9%  Michalowski 1933
  1.6%  Neighaus 1950
  1.4%  Sokolov 2002
  1.1%  Average
  1.0%  Francois 1956
  1.0%  Wasowski 1980
  1.0%  Shebanova 2002
0.65Czerny 1949
0.62Richter 1976
0.57Poblocka 1999
0.57Horowitz 1949
0.56Uninsky 1932
0.56Uninsky 1971
desmoothed tempo curve (0.5)
 Schilhawsky 1960

46.0%  Average
15.7%  Czerny 1949
  5.7%  Czerny 1990
  4.9%  Rachmaninoff 1923
  2.7%  Rosenthal 1931c
  2.5%  Biret 1990
  1.8%  Richter 1976
  1.7%  Milkina 1970
  1.1%  Fliere 1977
  1.1%  Shebanova 2002
  1.0%  Bunin 1987
  1.0%  Kushner 1989
0.72Czerny 1949
0.59Czerny 1990
0.55Biret 1990
global beat dynamics
 Schilhawsky 1960

29.2%  Average
20.8%  Anderszewski 2003
  7.0%  Horowitz 1949
  6.0%  Bunin 1987b
  3.6%  Paderewski 1930
  3.2%  Kapell 1951
  2.5%  Bunin 1987
  2.5%  Lushtak 2004
  2.2%  Zak 1951
  1.9%  Michalowski 1933
  1.7%  Niedzielski 1931
  1.3%  Friedman 1930
  1.2%  Magaloff 1978
  1.1%  Hatto 1997
  1.0%  Sokolov 2002
0.59Bunin 1987
0.59Bunin 1987b
0.59Kapell 1951
smoothed dynamics (0.5)
 Schilhawsky 1960

21.9%  Average
21.2%  Anderszewski 2003
  7.0%  Kapell 1951
  4.3%  Lushtak 2004
  3.5%  Paderewski 1930
  3.2%  Bunin 1987
  3.1%  Sokolov 2002
  2.7%  Indjic 1988
  2.4%  Gierzod 1998
  2.2%  Horowitz 1949
  2.1%  Rosenthal 1931c
  1.8%  Bunin 1987b
  1.6%  Magaloff 1978
  1.5%  Farrell 1958
  1.5%  Michalowski 1933
  1.2%  Friedman 1930
  1.1%  Uninsky 1971
  1.0%  Smith 1975
0.57Kapell 1951
0.56Bunin 1987
0.56Bunin 1987b
desmoothed dynamics (0.5)
 Schilhawsky 1960

29.5%  Zak 1951
18.3%  Friedman 1930
10.2%  Boshniakovich 1969
  5.2%  Chiu 1999
  5.1%  Horowitz 1949
  4.0%  Blumental 1952
  3.1%  Ohlsson 1999
  3.1%  Blet 2003
  2.4%  Niedzielski 1931
  2.1%  Friedman 1923b
  2.1%  Michalowski 1933
  1.7%  Harasiewicz 1955
  1.2%  Zak 1937
  1.2%  Badura 1965
  1.1%  Shebanova 2002
0.74Zak 1951
0.69Zak 1937
0.61Barbosa 1983
0.56Horowitz 1949
0.56Friedman 1930
0.55Boshniakovich 1969
joint tempo / global dynamics
 Schilhawsky 1960

56.1%  Average
  7.4%  Richter 1976
  5.6%  Poblocka 1999
  4.6%  Lushtak 2004
  3.9%  Bunin 1987
  3.0%  Horowitz 1949
  2.1%  Uninsky 1971
  1.4%  Rachmaninoff 1923
  1.4%  Kissin 1993
  1.1%  Harasiewicz 1955
0.60Richter 1976
0.60Horowitz 1949
0.56Bunin 1987
0.56Uninsky 1971
0.56Poblocka 1999
0.56Bunin 1987b
smoothed joint tempo / global dynamics
 Schilhawsky 1960

22.6%  Average
12.6%  Uninsky 1971
  8.5%  Poblocka 1999
  6.6%  Kissin 1993
  5.4%  Lushtak 2004
  4.4%  Richter 1976
  4.4%  Bunin 1987b
  4.4%  Horowitz 1949
  3.4%  Gierzod 1998
  2.3%  Niedzielski 1931
  2.3%  Czerny 1949
  2.0%  Bunin 1987
  1.9%  Farrell 1958
  1.9%  Rosenthal 1931c
  1.5%  Hatto 1993
  1.3%  Biret 1990
  1.2%  Rosenthal 1931d
0.59Richter 1976
0.58Poblocka 1999
0.57Uninsky 1971
0.57Horowitz 1949
desmoothed joint tempo / global dynamics
 Schilhawsky 1960

63.0%  Average
  4.5%  Richter 1976
  4.3%  Blumental 1952
  3.2%  Boshniakovich 1969
  2.4%  Chiu 1999
  1.8%  Sokolov 2002
  1.7%  Horowitz 1949
  1.5%  Anderszewski 2003
  1.4%  Harasiewicz 1955
  1.3%  Czerny 1990
  1.3%  Milkina 1970
  1.2%  Rachmaninoff 1923
0.56Zak 1951