Paderewski, Ignacy Jan performance comparisons


Mazurka, Op. 17, No. 4


full tempo curve
 Paderewski 1912

32.0%  Kissin 1993
18.3%  Czerny 1949
11.5%  Smith 1975
  5.6%  Rubinstein 1966
  3.3%  Clidat 1994
  2.6%  Chiu 1999
  2.1%  Biret 1990
  2.1%  Rubinstein 1952
  2.1%  Rubinstein 1939
  1.7%  Falvay 1989
  1.6%  Osinska 1989
  1.5%  Wasowski 1980
  1.0%  Nadelmann 1956
  1.0%  Ohlsson 1999
smoothed tempo curve (0.5)
 Paderewski 1912

20.8%  Kissin 1993
13.6%  Czerny 1949
12.3%  Smith 1975
11.5%  Czerny 1949b
  9.5%  Rosen 1989
  4.0%  Horowitz 1971
  3.6%  Kiepura 1999
  3.2%  Rubinstein 1939
  1.9%  Afanassiev 2001
  1.8%  Falvay 1989
  1.6%  Fliere 1977
  1.6%  Chiu 1999
desmoothed tempo curve (0.5)
 Paderewski 1912

27.5%  Milkina 1970
20.0%  Nadelmann 1956
  7.1%  Rummel 1943
  5.2%  Rubinstein 1966
  4.6%  Cortot 1951
  3.8%  Smith 1975
  3.8%  Kissin 1993
  3.1%  Rubinstein 1952
  3.0%  Olejniczac 1990
  2.7%  Clidat 1994
  2.7%  Chiu 1999
  1.7%  Magaloff 1977
  1.3%  Biret 1990
  1.2%  Francois 1956
  1.1%  Wasowski 1980
  1.1%  Rubinstein 1939
  1.0%  Horowitz 1971
0.57Kissin 1993
global beat dynamics
 Paderewski 1912

31.4%  Smith 1975
27.6%  Ferenczy 1958
  7.9%  Szpilman 1948
  7.5%  Fou 1978
  3.3%  Uninsky 1971
  2.5%  Rubinstein 1952
  2.4%  Milkina 1970
  1.9%  Rummel 1943
  1.6%  Levy 1951
  1.4%  Czerny 1949
  1.4%  Ohlsson 1999
  1.4%  Nadelmann 1956
  1.3%  Kilenyi 1937
  1.2%  Horowitz 1971
0.64Ferenczy 1958
0.59Szpilman 1948
0.56Rummel 1943
joint tempo / global dynamics
 Paderewski 1912

32.5%  Smith 1975
21.7%  Kissin 1993
  8.8%  Szpilman 1948
  4.7%  Wasowski 1980
  4.5%  Fou 1978
  4.1%  Czerny 1949
  2.5%  Ohlsson 1999
  2.3%  Rubinstein 1952
  2.2%  Rubinstein 1966
  1.9%  Milkina 1970
  1.5%  Rubinstein 1939
  1.4%  Horowitz 1971
  1.2%  Nadelmann 1956
0.60Smith 1975
0.55Czerny 1949

Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Paderewski 1930

26.8%  Francois 1956
21.5%  Boshniakovich 1969
  9.6%  Sztompka 1959
  6.5%  Hatto 1997
  5.1%  Pierdomenico 2008
  4.0%  Rangell 2001
  3.2%  Neighaus 1950
  2.7%  Malcuzynski 1961
  2.4%  Magaloff 1978
  2.0%  Wasowski 1980
  1.9%  Michalowski 1933
  1.4%  Bacha 2000
  1.3%  Blumental 1952
  1.3%  Rossi 2007
0.62Francois 1956
smoothed tempo curve (0.5)
 Paderewski 1930

16.8%  Fou 1978
15.6%  Francois 1956
  8.2%  Rangell 2001
  8.0%  Boshniakovich 1969
  5.8%  Sztompka 1959
  4.9%  Hatto 1997
  4.4%  Michalowski 1933
  4.3%  Blumental 1952
  3.6%  Neighaus 1950
  2.7%  Malcuzynski 1961
  2.0%  Perlemuter 1992
  1.9%  Rabcewiczowa 1932
  1.6%  Garcia 2007b
  1.4%  Kapell 1951
  1.4%  Anderszewski 2003
  1.4%  Farrell 1958
  1.3%  Pachmann 1927
0.57Francois 1956
desmoothed tempo curve (0.5)
 Paderewski 1930

22.0%  Pierdomenico 2008
18.9%  Francois 1956
11.7%  Boshniakovich 1969
  6.6%  Neighaus 1950
  5.4%  Hatto 1997
  3.6%  Rossi 2007
  3.5%  Czerny 1990
  3.4%  Bacha 2000
  2.7%  Cortot 1951
  2.6%  Wasowski 1980
  2.0%  Blumental 1952
  1.9%  Pachmann 1927
  1.9%  Osinska 1989
  1.5%  Garcia 2007
  1.3%  Sztompka 1959
  1.3%  Czerny 1949
  1.2%  Michalowski 1933
0.64Pierdomenico 2008
0.57Neighaus 1950
global beat dynamics
 Paderewski 1930

13.2%  Friedman 1930C
12.8%  Blet 2003
12.5%  Poblocka 1999
11.3%  Kissin 1993
  7.0%  Sztompka 1959
  4.2%  Block 1995
  3.9%  Kapell 1951
  3.8%  Shebanova 2002
  3.0%  Farrell 1958
  2.9%  Smith 1975
  2.5%  Bunin 1987
  2.5%  Bunin 1987b
  1.9%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Boshniakovich 1969
  1.4%  Cortot 1951
  1.2%  Niedzielski 1931
  1.1%  Magin 1975
  1.1%  Fliere 1977
  1.1%  Pachmann 1927
smoothed dynamics (0.5)
 Paderewski 1930

12.2%  Poblocka 1999
  9.9%  Blet 2003
  9.6%  Friedman 1930C
  8.3%  Smith 1975
  6.3%  Rosenthal 1931c
  6.3%  Osinska 1989
  4.2%  Blumental 1952
  4.0%  Shebanova 2002
  3.7%  Sztompka 1959
  3.5%  Bunin 1987b
  3.3%  Farrell 1958
  3.0%  Schilhawsky 1960
  2.8%  Kissin 1993
  1.6%  Kapell 1951
  1.3%  Block 1995
  1.3%  Cortot 1951
  1.3%  Niedzielski 1931
  1.1%  Michalowski 1933
  1.0%  Friedman 1923b
desmoothed dynamics (0.5)
 Paderewski 1930

32.9%  Kissin 1993
16.6%  Block 1995
13.3%  Indjic 1988
  9.4%  Average
  4.2%  Blet 2003
  3.0%  Hatto 1993
  2.5%  Boshniakovich 1969
  2.0%  Garcia 2007
  1.5%  Friedman 1930C
  1.4%  Magin 1975
  1.4%  Perlemuter 1992
  1.3%  Ohlsson 1999
  1.3%  Shebanova 2002
  1.1%  Bunin 1987
  1.0%  Ashkenazy 1981
0.83Kissin 1993
0.77Block 1995
0.74Magin 1975
0.71Shebanova 2002
0.70Blet 2003
0.69Fliere 1977
0.67Pachmann 1927
0.67Indjic 1988
0.65Ashkenazy 1981
0.65Richter 1976
0.62Friedman 1930C
0.61Perlemuter 1992
0.61Hatto 1993
0.56Malcuzynski 1961
0.56Boshniakovich 1969
0.55Magaloff 1978
joint tempo / global dynamics
 Paderewski 1930

29.6%  Sztompka 1959
13.1%  Boshniakovich 1969
11.1%  Francois 1956
  5.0%  Magaloff 1978
  4.2%  Malcuzynski 1961
  3.1%  Neighaus 1950
  3.0%  Kissin 1993
  2.9%  Friedman 1930C
  2.3%  Bunin 1987
  1.9%  Rangell 2001
  1.8%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Blet 2003
  1.7%  Hatto 1993
  1.6%  Farrell 1958
  1.5%  Hatto 1997
  1.3%  Perlemuter 1992
  1.2%  Niedzielski 1931