Niedzielski, Stanislas performance comparisons


Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Niedzielski 1931

31.0%  Average
12.5%  Gierzod 1998
  9.1%  Moravec 1969
  6.7%  Rachmaninoff 1923
  5.0%  Blumental 1952
  4.1%  Friedman 1923b
  4.0%  Malcuzynski 1961
  3.5%  Schilhawsky 1960
  2.6%  Horowitz 1949
  2.5%  Uninsky 1932
  1.4%  Friedman 1930
  1.3%  Cortot 1951
  1.1%  Kapell 1951
0.60Moravec 1969
0.58Rachmaninoff 1923
smoothed tempo curve (0.5)
 Niedzielski 1931

24.6%  Czerny 1990
12.3%  Uninsky 1932
10.6%  Gierzod 1998
  7.8%  Schilhawsky 1960
  6.5%  Average
  5.9%  Moravec 1969
  4.8%  Czerny 1949
  2.4%  Neighaus 1950
  2.2%  Rachmaninoff 1923
  2.1%  Friedman 1923b
  1.5%  Blumental 1952
  1.5%  Hatto 1993
  1.5%  Garcia 2007
  1.3%  Francois 1956
0.61Czerny 1990
0.58Uninsky 1932
0.57Czerny 1949
desmoothed tempo curve (0.5)
 Niedzielski 1931

15.3%  Average
13.2%  Horowitz 1949
10.3%  Rosenthal 1931b
  9.0%  Falvay 1989
  6.9%  Badura 1965
  4.5%  Rosen 1989
  4.1%  Malcuzynski 1961
  3.5%  Rachmaninoff 1923
  3.1%  Kapell 1951
  2.7%  Block 1995
  2.1%  Richter 1976
  1.9%  Groot 1988
  1.8%  Friedman 1930
  1.7%  Luisada 1991
  1.6%  Csalog 1996
  1.2%  Friedman 1923b
  1.1%  Blet 2003
  1.1%  Tomsic 1995
global beat dynamics
 Niedzielski 1931

22.7%  Moravec 1969
10.4%  Garcia 2007
10.2%  Ashkenazy 1981
  8.9%  Average
  5.4%  Sztompka 1959
  4.9%  Horowitz 1949
  4.7%  Richter 1976
  3.6%  Ohlsson 1999
  2.8%  Friedman 1923
  2.3%  Rachmaninoff 1923
  2.0%  Luisada 1991
  1.9%  Shebanova 2002
  1.9%  Block 1995
  1.6%  Magin 1975
  1.5%  Indjic 1988
  1.3%  Pachmann 1927
smoothed dynamics (0.5)
 Niedzielski 1931

30.3%  Moravec 1969
  8.1%  Schilhawsky 1960
  5.7%  Garcia 2007
  4.3%  Rachmaninoff 1923
  4.2%  Blumental 1952
  4.0%  Block 1995
  2.6%  Cortot 1951
  2.5%  Francois 1956
  2.4%  Horowitz 1949
  2.3%  Friedman 1923b
  1.8%  Wasowski 1980
  1.5%  Indjic 1988
  1.5%  Sztompka 1959
  1.4%  Average
  1.3%  Gierzod 1998
  1.3%  Czerny 1990
  1.3%  Hatto 1997
  1.2%  Paderewski 1930
  1.1%  Uninsky 1932
  1.1%  Biret 1990
  1.0%  Neighaus 1950
  1.0%  Falvay 1989
0.56Moravec 1969
desmoothed dynamics (0.5)
 Niedzielski 1931

32.6%  Ashkenazy 1981
25.2%  Richter 1976
19.6%  Average
  3.7%  Sztompka 1959
  1.7%  Shebanova 2002
  1.5%  Chiu 1999
  1.3%  Osinska 1989
  1.3%  Hatto 1993
  1.2%  Pachmann 1927
0.81Richter 1976
0.80Ashkenazy 1981
0.76Magin 1975
0.70Shebanova 2002
0.68Czerny 1990
0.68Horowitz 1949
0.64Indjic 1988
0.63Chiu 1999
0.63Fliere 1977
0.60Pachmann 1927
0.59Kissin 1993
0.59Hatto 1993
0.57Sztompka 1959
0.55Friedman 1923b
0.55Friedman 1923
joint tempo / global dynamics
 Niedzielski 1931

34.0%  Average
12.3%  Moravec 1969
10.4%  Schilhawsky 1960
10.0%  Gierzod 1998
  4.4%  Ashkenazy 1981
  4.2%  Horowitz 1949
  2.6%  Friedman 1923b
  2.1%  Luisada 1991
  2.0%  Garcia 2007
  1.4%  Ohlsson 1999
  1.4%  Sztompka 1959
  1.3%  Kapell 1951
  1.2%  Shebanova 2002
  1.1%  Rachmaninoff 1923
  1.1%  Magin 1975
0.67Moravec 1969
smoothed joint tempo / global dynamics
 Niedzielski 1931

26.8%  Schilhawsky 1960
18.4%  Gierzod 1998
11.1%  Average
  6.9%  Czerny 1990
  6.6%  Moravec 1969
  2.1%  Cortot 1951
  2.0%  Ashkenazy 1981
  2.0%  Neighaus 1950
  1.8%  Francois 1956
  1.6%  Rachmaninoff 1923
  1.4%  Magin 1975
  1.4%  Horowitz 1949
  1.4%  Hatto 1997
  1.3%  Richter 1976
  1.1%  Shebanova 2002
0.62Moravec 1969
desmoothed joint tempo / global dynamics
 Niedzielski 1931

39.3%  Average
22.3%  Ashkenazy 1981
  7.2%  Horowitz 1949
  5.5%  Kapell 1951
  4.8%  Richter 1976
  1.9%  Garcia 2007
  1.7%  Friedman 1930
  1.7%  Blet 2003
  1.3%  Hatto 1993
  1.2%  Badura 1965
  1.1%  Luisada 1991
0.68Ashkenazy 1981
0.58Horowitz 1949
0.56Richter 1976
0.55Blet 2003

Mazurka, Op. 68, No. 3


full tempo curve
 Niedzielski 1931

27.2%  Jonas 1947
15.0%  Meguri 1997
  9.0%  Smidowicz 1948
  7.1%  Hatto 1993
  6.7%  Cortot 1951
  4.1%  Bacha 1997
  4.1%  Uninsky 1971
  3.1%  Kiepura 1999
  2.6%  Average Tempo
  2.2%  Smidowicz 1948b
  2.1%  Brailowsky 1960
  2.0%  Indjic 2001
  1.9%  Shebanova 2002
  1.7%  Czerny 1990
  1.6%  Hatto 1997
0.63Smidowicz 1948b
0.61Bacha 1997
0.61Brailowsky 1960
0.61Smidowicz 1948
0.60Jonas 1947
0.58Meguri 1997
0.58Hatto 1993
0.57Hatto 1997
0.57Biret 1990
0.57Indjic 2001
smoothed tempo curve (0.5)
 Niedzielski 1931

32.4%  Jonas 1947
12.5%  Smidowicz 1948
  9.6%  Cortot 1951
  7.1%  Hatto 1997
  6.8%  Meguri 1997
  6.5%  Smidowicz 1948b
  5.4%  Tomsic 1995
  1.5%  Uninsky 1971
  1.5%  Bacha 1997
  1.2%  Smith 1975
  1.1%  Sztompka 1959
  1.0%  Random 3
0.61Smidowicz 1948
0.61Smidowicz 1948b
0.60Meguri 1997
0.60Jonas 1947
0.57Bacha 1997
desmoothed tempo curve (0.5)
 Niedzielski 1931

20.6%  Brailowsky 1960
14.3%  Barbosa 1983
13.8%  Hatto 1993
13.7%  Average Tempo
  8.7%  Kiepura 1999
  7.6%  Shebanova 2002
  2.7%  Czerny 1990
  2.0%  Clidat 1994
  1.7%  Hatto 1997
  1.6%  Bacha 1997
  1.3%  Kapell 1951
  1.3%  Smidowicz 1948
  1.3%  Meguri 1997
  1.0%  Biret 1990
0.79Brailowsky 1960
0.68Barbosa 1983
global beat dynamics
 Niedzielski 1931

30.4%  Wasowski 1980
17.2%  Smidowicz 1948b
16.5%  Average Tempo
15.2%  Smidowicz 1948
  3.6%  Fou 1978
  1.5%  Cortot 1951
  1.4%  Csalog 1996
  1.3%  Meguri 1997
  1.2%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Osinska 1989
  1.0%  Milkina 1970
0.75Smidowicz 1948b
0.73Smidowicz 1948
0.67Wasowski 1980
0.55Jonas 1947
joint tempo / global dynamics
 Niedzielski 1931

30.0%  Smidowicz 1948b
29.2%  Smidowicz 1948
22.7%  Average
  4.1%  Wasowski 1980
  3.4%  Cortot 1951
  1.2%  Jonas 1947
  1.2%  Csalog 1996
  1.1%  Meguri 1997
0.85Smidowicz 1948b
0.82Smidowicz 1948
0.75Jonas 1947
0.71Bacha 1997
0.66Meguri 1997
0.59Wasowski 1980
0.59Cortot 1951
0.59Czerny 1990