Luisada, Jean-Marc performance comparisons


Mazurka, Op. 17, No. 4


full tempo curve
 Luisada 1990

69.9%  Average
  7.1%  Magin 1975T
  5.1%  Czerny 1949
  2.3%  Horowitz 1985
  2.0%  Kissin 1993
  1.7%  Rubinstein 1966
  1.7%  Rangell 2001
0.62Magin 1975T
0.57Olejniczac 1990
0.57Czerny 1949b
0.56Czerny 1949
0.55Fiorentino 1962
0.55Risler 1920
smoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1990

55.8%  Average
14.0%  Szpilman 1948
  4.8%  Rubinstein 1966
  4.5%  Kissin 1993
  2.8%  Czerny 1949b
  2.1%  Beliavsky 2004
  1.8%  Perahia 1994
  1.5%  Magin 1975T
  1.0%  Czerny 1949
0.63Szpilman 1948
0.58Average
desmoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1990

61.4%  Magin 1975T
11.1%  Average
  3.9%  Rangell 2001
  2.9%  Blet 2003
  2.5%  Rubinstein 1952
  1.9%  Nadelmann 1956
  1.7%  Rubinstein 1966
  1.7%  Rummel 1943
  1.5%  Rosen 1989
  1.5%  Fou 1978
0.75Magin 1975T
0.64Fiorentino 1962
0.64Olejniczac 1990
0.62Blet 2003
0.56Risler 1920
0.56Czerny 1949
0.56Fou 1978
global beat dynamics
 Luisada 1990

36.8%  Ezaki 2006
15.5%  Average
  9.6%  Rubinstein 1952
  9.1%  Ashkenazy 1981
  5.3%  Poblocka 1999
  5.0%  Kapell 1951
  4.9%  Wasowski 1980
  2.2%  Chiu 1999
  1.2%  Olejniczak 1991
  1.1%  Falvay 1989
0.69Ashkenazy 1981
0.68Ezaki 2006
0.62Wasowski 1980
0.59Biret 1990
0.58Kapell 1951
0.56Poblocka 1999
joint tempo / global dynamics
 Luisada 1990

77.5%  Average
  4.0%  Rubinstein 1952
  3.7%  Magin 1975T
  2.0%  Nadelmann 1956
  1.1%  Wasowski 1980
  1.1%  Ezaki 2006
  1.1%  Kushner 1990
0.58Ezaki 2006
0.58Magin 1975T
0.55Olejniczac 1990

Mazurka, Op. 24, No. 2


full tempo curve
 Luisada 1990

83.6%  Luisada 2008
  7.9%  Average
  1.2%  Hatto 1993
0.94Luisada 2008
0.55BenOr 1989
smoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1990

68.8%  Luisada 2008
11.7%  Average
  1.6%  BenOr 1989
  1.4%  Sztompka 1959
  1.3%  Lushtak 2004
  1.1%  Osinska 1989
  1.0%  Nezu 2005
  1.0%  Hatto 1993
0.83Luisada 2008
0.62Lushtak 2004
desmoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1990

80.2%  Luisada 2008
11.0%  Average
  1.3%  Hatto 1993
0.93Luisada 2008
0.66Nezu 2005
0.58Hatto 1993
0.56Poblocka 1999
0.56Olejniczak 1990
global beat dynamics
 Luisada 1990

81.7%  Average
  2.5%  Luisada 2008
  1.7%  Magaloff 1977T
  1.5%  Magin 1975T
  1.4%  Hatto 1993
  1.3%  Tsujii 2005
  1.2%  Lushtak 2004
0.81Average
0.78Luisada 2008
0.63Tsujii 2005
0.63Ashkenazy 1981
0.62Poblocka 1999
0.61Osinska 1989
0.60Biret 1990
0.59Lushtak 2004
0.58Magin 1975T
0.58Wasowski 1980
0.55Rubinstein 1966
0.55Hatto 1993
0.55Nezu 2005
smoothed beat dynamics
 Luisada 1990

60.8%  Average
18.4%  Luisada 2008
  1.2%  Magaloff 1977T
  1.2%  Rubinstein 1966
  1.2%  Poblocka 1999
  1.1%  Olejniczak 1990
  1.1%  Csalog 1996
0.77Luisada 2008
0.75Average
0.60Biret 1990
0.59Poblocka 1999
0.56Mohovich 1999
0.55Nezu 2005
desmoothed beat dynamics
 Luisada 1990

75.1%  Average
  2.3%  Hatto 1993
  2.3%  Ashkenazy 1981
  2.2%  Tsujii 2005
  1.9%  Magin 1975T
  1.8%  Fou 1978
  1.4%  Czerny 1989
  1.3%  Magaloff 1977T
0.71Tsujii 2005
0.70Average
0.69Richter 1960
0.68Ashkenazy 1981
0.68Hatto 1993
0.67Magaloff 1977T
0.67Hatto 1997
0.67Indjic 2001
0.66Lilamand 2001
0.63Rangell 2001
0.56Fou 1978
0.56Lushtak 2004
0.55BenOr 1989
joint tempo / global dynamics
 Luisada 1990

76.0%  Luisada 2008
16.2%  Average
  1.2%  Hatto 1993
0.95Luisada 2008
0.72Lushtak 2004
0.60BenOr 1989
0.59Nezu 2005
0.59Poblocka 1999
smoothed joint features
 Luisada 1990

77.8%  Luisada 2008
  5.9%  Average
  2.3%  Lushtak 2004
  2.2%  Sztompka 1959
0.91Luisada 2008
0.74Lushtak 2004
0.57Falvay 1989
desmoothed joint features
 Luisada 1990

81.9%  Average
  6.2%  Luisada 2008
  1.9%  Tsujii 2005
  1.7%  Fou 1978
  1.6%  Hatto 1993
0.87Luisada 2008
0.78Hatto 1993
0.73Indjic 2001
0.68Hatto 1997
0.66Average
0.64Poblocka 1999
0.64Malcuzynski 1961
0.63BenOr 1989
0.63Tsujii 2005
0.55Nezu 2005
full tempo curve
 Luisada 2008

80.5%  Luisada 1990
  4.4%  Nezu 2005
  4.0%  Average
  2.2%  Indjic 2001
0.94Luisada 1990
0.63BenOr 1989
smoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 2008

72.3%  Luisada 1990
  7.1%  Nezu 2005
  3.7%  Lushtak 2004
  1.9%  Olejniczak 1990
  1.7%  Average
  1.5%  Malcuzynski 1961
0.83Luisada 1990
0.61Lushtak 2004
desmoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 2008

83.0%  Luisada 1990
  3.6%  Indjic 2001
  2.1%  Average
0.93Luisada 1990
0.69Indjic 2001
0.66Hatto 1993
0.65Hatto 1997
0.64Nezu 2005
0.55Poblocka 1999
global beat dynamics
 Luisada 2008

71.0%  Average
  9.3%  Luisada 1990
  2.7%  Fliere 1977
  1.5%  Chiu 1999
  1.2%  Rubinstein 1939
  1.2%  Mohovich 1999
  1.1%  Lushtak 2004
0.78Luisada 1990
0.70Fliere 1977
0.60Poblocka 1999
0.55Average
0.55Wasowski 1980
smoothed beat dynamics
 Luisada 2008

41.6%  Average
34.1%  Luisada 1990
  2.8%  Lushtak 2004
  2.7%  Fou 1978
  2.1%  Mohovich 1999
  1.7%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Rubinstein 1939
  1.6%  Fliere 1977
  1.1%  Wasowski 1980
0.77Luisada 1990
0.67Average
0.59Wasowski 1980
0.59Biret 1990
desmoothed beat dynamics
 Luisada 2008

52.7%  Average
10.9%  Fliere 1977
  4.4%  Rubinstein 1952
  3.8%  Chiu 1999
  3.7%  Bacha 1998
  3.3%  Francois 1956
  3.1%  BenOr 1989
  2.7%  Malcuzynski 1951
  1.7%  Korecka 1992
  1.7%  Poblocka 1999
  1.3%  Uninsky 1959
  1.1%  Richter 1960
0.71Fliere 1977
0.69Chiu 1999
0.60Poblocka 1999
0.58Rubinstein 1952
joint tempo / global dynamics
 Luisada 2008

80.4%  Luisada 1990
10.5%  Average
  1.7%  Lushtak 2004
  1.0%  Hatto 1993
0.95Luisada 1990
0.65BenOr 1989
0.60Lushtak 2004
0.59Poblocka 1999
0.57Bacha 1998
0.55Nezu 2005
smoothed joint features
 Luisada 2008

77.4%  Luisada 1990
  7.5%  Lushtak 2004
  3.6%  Average
  1.1%  Ashkenazy 1981
0.91Luisada 1990
0.72Lushtak 2004
0.56BenOr 1989
0.55Bacha 1998
desmoothed joint features
 Luisada 2008

49.2%  Luisada 1990
33.3%  Average
  4.5%  Indjic 2001
  2.3%  Nezu 2005
0.87Luisada 1990
0.65Poblocka 1999
0.62Indjic 2001
0.57Hatto 1993
0.56Hatto 1997
0.55Nezu 2005

Mazurka, Op. 30, No. 2


full tempo curve
 Luisada 1990

61.2%  Average
11.9%  Biret 1990
  3.6%  Rubinstein 1939
  3.4%  Milkina 1970
  3.1%  Ashkenazy 1981
  2.7%  Ferenczy 1956
  2.6%  Fliere 1977
  1.7%  Olejniczac 1990
  1.6%  Lushtak 2004
  1.5%  Rubinstein 1952
  1.3%  Hatto 1997
  1.1%  Tsong 1993
  1.0%  Mohovich 1999
0.75Fliere 1977
0.73Biret 1990
0.72Olejniczac 1990
0.70Average
0.67Mohovich 1999
0.65Milkina 1970
0.64Hatto 1997
0.60Indjic 2001
0.58Rubinstein 1939
smoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1990

36.8%  Average
28.0%  Mohovich 1999
  6.1%  Cortot 1951
  4.2%  Fliere 1977
  3.9%  Tsong 1993
  3.6%  Biret 1990
  2.4%  Rangell 2001
  2.0%  Rubinstein 1939
  1.8%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Lushtak 2004
  1.7%  Olejniczac 1990
  1.6%  Indjic 2001
  1.3%  Ferenczy 1956
0.67Cortot 1951
0.65Mohovich 1999
0.61Average
desmoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1990

52.9%  Average
14.4%  Biret 1990
  6.7%  Brailoswky 1960
  5.5%  Fliere 1977
  3.7%  Milkina 1970
  2.5%  Ferenczy 1956
  2.4%  Hatto 1997
  1.7%  Rubinstein 1939
  1.5%  Olejniczac 1990
  1.5%  Francois 1956
  1.5%  Tsong 1993
  1.0%  Lushtak 2004
0.83Brailoswky 1960
0.79Biret 1990
0.70Fliere 1977
0.70Average
0.69Rubinstein 1939
0.69Olejniczac 1990
0.67Milkina 1970
0.67Hatto 1997
0.59Indjic 2001
0.57Rubinstein 1952
global beat dynamics
 Luisada 1990

46.9%  Ferenczy 1956
16.1%  Rubinstein 1952
  9.0%  Tsong 1993
  4.0%  Michelangeli 1971
  3.2%  Yaroshinsky 2005
  3.2%  Fliere 1977
  2.7%  Rubinstein 1966
  2.0%  Shebanova 2002
  2.0%  Ashkenazy 1981
  1.8%  Average
  1.7%  Blet 2003
  1.6%  Indjic 2001
0.56Ferenczy 1956
joint tempo / global dynamics
 Luisada 1990

51.7%  Average
14.4%  Rubinstein 1952
  7.4%  Ferenczy 1956
  5.9%  Ashkenazy 1981
  5.8%  Tsong 1993
  4.5%  Fliere 1977
  2.4%  Rubinstein 1966
  1.3%  Olejniczac 1990
0.61Ferenczy 1956

Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Luisada 1991

62.0%  Average
  5.5%  Gierzod 1998
  3.1%  Morozova 2008
  3.0%  Ferenczy 1958
  2.8%  Smith 1975
  2.6%  Fliere 1977
  2.1%  Blumental 1952
  1.9%  Rosen 1989
  1.5%  Milkina 1970
  1.1%  Ohlsson 1999
0.64Rosen 1989
0.63Afanassiev 2001
0.60Milkina 1970
0.60Fliere 1977
0.55Smith 1975
smoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1991

30.8%  Average
16.2%  Rosen 1989
  6.1%  Gierzod 1998
  5.5%  Ezaki 2006
  5.1%  Friedman 1923
  4.4%  Fliere 1977
  4.0%  Morozova 2008
  4.0%  Kissin 1993
  3.9%  Rubinstein 1952
  1.9%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Brailowsky 1960
  1.2%  Anderszewski 2003
  1.1%  Blumental 1952
0.66Rosen 1989
0.55Average
0.55Fliere 1977
desmoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1991

47.7%  Average
  6.3%  Brailowsky 1960
  5.9%  Wasowski 1980
  5.9%  Horowitz 1949
  4.6%  Ferenczy 1958
  3.7%  Blumental 1952
  3.7%  Milkina 1970
  3.7%  Falvay 1989
  1.9%  Fliere 1977
  1.2%  Boshniakovich 1969
  1.0%  Afanassiev 2001
0.69Brailowsky 1960
0.65Afanassiev 2001
0.60Blet 2003
0.60Blumental 1952
0.58Wasowski 1980
0.57Horowitz 1949
global beat dynamics
 Luisada 1991

21.9%  Average
20.6%  Ashkenazy 1981
14.5%  Magin 1975T
  9.1%  Shebanova 2002
  8.2%  Hatto 1993
  3.2%  Garcia 2007b
  3.0%  Morozova 2008
  2.3%  Indjic 1988
  1.7%  Blet 2003
  1.2%  Uninsky 1932
  1.0%  Wasowski 1980
0.68Indjic 1988
0.65Hatto 1993
0.65Ashkenazy 1981
0.55Hatto 1997
smoothed dynamics (0.5)
 Luisada 1991

18.2%  Magin 1975T
11.0%  Bacha 2000
10.0%  Anderszewski 2003
  8.3%  Ashkenazy 1981
  6.1%  Milkina 1970
  5.2%  Average
  4.8%  Shebanova 2002
  3.9%  Ohlsson 1999
  3.3%  Brailowsky 1960
  2.3%  Garcia 2007b
  2.1%  Sokolov 2002
  1.8%  Mohovich 1999
  1.5%  Harasiewicz 1955
  1.3%  Blet 2003
  1.3%  Zak 1951
  1.2%  Hatto 1993
  1.2%  Wasowski 1980
desmoothed dynamics (0.5)
 Luisada 1991

34.2%  Indjic 1988
23.9%  Average
  8.5%  Garcia 2007b
  7.4%  Shebanova 2002
  4.8%  Blet 2003
  4.7%  Hatto 1993
  4.4%  Groot 1988
  1.4%  Uninsky 1932
  1.3%  Horowitz 1949
0.82Ashkenazy 1981
0.81Groot 1988
0.80Garcia 2007b
0.79Indjic 1988
0.78Blet 2003
0.75Hatto 1993
0.72Barbosa 1983
0.71Hatto 1997
0.69Czerny 1990
0.69Magin 1975T
0.67Shebanova 2002
0.66Wasowski 1980
0.65Zak 1937
0.63Fliere 1977
0.62Bunin 1987
0.61Michalowski 1933
0.61Bunin 1987b
0.59Kissin 1993
0.58Average
0.56Poblocka 1999
0.56Morozova 2008
joint tempo / global dynamics
 Luisada 1991

61.6%  Average
10.2%  Magin 1975T
  4.4%  Shebanova 2002
  4.4%  Hatto 1993
  1.7%  Fliere 1977
  1.5%  Morozova 2008
0.65Indjic 1988
0.65Fliere 1977
0.62Hatto 1993
0.60Magin 1975T
0.60Blet 2003
0.59Ashkenazy 1981
0.56Milkina 1970
smoothed joint tempo / global dynamics
 Luisada 1991

37.2%  Average
16.3%  Magin 1975T
  7.9%  Bacha 2000
  5.1%  Anderszewski 2003
  4.0%  Brailowsky 1960
  3.6%  Milkina 1970
  3.3%  Gierzod 1998
  2.3%  Rubinstein 1952
  1.9%  Mohovich 1999
  1.3%  Fliere 1977
  1.1%  Wasowski 1980
0.56Hatto 1993
0.55Fliere 1977
0.55Rosen 1989
0.55Indjic 1988
desmoothed joint tempo / global dynamics
 Luisada 1991

59.8%  Average
13.8%  Indjic 1988
  5.0%  Shebanova 2002
  3.0%  Horowitz 1949
  2.6%  Blet 2003
  1.9%  Fliere 1977
  1.2%  Falvay 1989
  1.1%  Hatto 1993
  1.0%  Bunin 1987
0.77Blet 2003
0.70Indjic 1988
0.67Wasowski 1980
0.66Ashkenazy 1981
0.65Barbosa 1983
0.64Hatto 1993
0.62Groot 1988
0.60Horowitz 1949
0.59Fliere 1977
0.59Hatto 1997
0.59Afanassiev 2001
0.57Garcia 2007b

Mazurka, Op. 68, No. 3


full tempo curve
 Luisada 1991

60.3%  Average Tempo
15.2%  Uninsky 1971
  3.0%  Olejniczak 1990
  2.8%  Jonas 1947
  1.9%  Ferenczy 1958
  1.6%  Grinberg 1951
  1.5%  Magaloff 1978T
  1.3%  Meguri 1997
smoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1991

23.5%  Average Tempo
  9.3%  Jonas 1947
  9.1%  Indjic 2001
  7.9%  Smidowicz 1948
  7.2%  Uninsky 1971
  5.4%  Czerny 1990
  5.2%  Lushtak 2004
  3.0%  Csalog 1996
  2.4%  Ferenczy 1958
  2.4%  Rubinstein 1961
  2.3%  Magaloff 1978T
  2.0%  Rubinstein 1952
  2.0%  Meguri 1997
  1.8%  Ohlsson 1999
  1.5%  Olejniczak 1990
  1.5%  Rubinstein 1938
  1.4%  Sofronitsky 1949
  1.3%  Chiu 1999
  1.0%  Niedzielski 1931
  1.0%  Cohen 1997
desmoothed tempo curve (0.5)
 Luisada 1991

46.6%  Average Tempo
18.8%  Uninsky 1971
  5.2%  Olejniczak 1990
  3.0%  Rubinstein 1938
  3.0%  Rangell 2001
  2.8%  Meguri 1997
  2.5%  Osinska 1989
  2.0%  Cohen 1997
  1.6%  Magaloff 1978T
  1.3%  Hatto 1993
  1.2%  Grinberg 1951
  1.0%  Francois 1956
global beat dynamics
 Luisada 1991

23.1%  Ohlsson 1999
10.3%  Indjic 2001
  9.4%  Ashkenazy 1981
  8.5%  Bacha 1997
  8.2%  Meguri 1997
  5.8%  Average Tempo
  3.8%  Kushner 1989
  3.2%  Csalog 1996
  2.9%  Fou 1978
  2.5%  Sofronitsky 1949
  2.4%  Mohovich 1999
  2.1%  Czerny 1990
  2.0%  Biret 1990
  1.5%  Chiu 1999
  1.4%  Rubinstein 1966
  1.3%  Kapell 1951
  1.2%  Milkina 1970
joint tempo / global dynamics
 Luisada 1991

31.7%  Average
16.5%  Indjic 2001
15.0%  Meguri 1997
  7.0%  Ashkenazy 1981
  4.5%  Ohlsson 1999
  2.3%  Bacha 1997
  2.2%  Csalog 1996
  2.2%  Kushner 1989
  2.2%  Milkina 1970
  1.9%  Czerny 1990
  1.8%  Chiu 1999
  1.2%  Osinska 1989
  1.1%  Rubinstein 1961
  1.1%  Ezaki 2006