Jonas, Maryla performance comparisons


Mazurka, Op. 30, No. 2


full tempo curve
 Jonas 1947

22.3%  Olejniczac 1990
15.1%  Smith 1975
14.3%  Brailoswky 1960
12.0%  Uninsky 1971
11.0%  Tsong 1993
  7.7%  Yaroshinsky 2005
  3.3%  Poblocka 1999
  2.7%  Michelangeli 1971
  2.3%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Sofronitsky 1960
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.2%  Ferenczy 1956
smoothed tempo curve (0.5)
 Jonas 1947

22.0%  Olejniczac 1990
12.9%  Tsong 1993
11.6%  Uninsky 1971
10.7%  Yaroshinsky 2005
  6.6%  Sofronitsky 1960
  6.2%  Michelangeli 1971
  5.8%  Smith 1975
  4.1%  Ferenczy 1956
  4.0%  Brailoswky 1960
  3.7%  Rangell 2001
  2.7%  Chiu 1999
  1.6%  Francois 1956
  1.1%  Fiorentino 1962
desmoothed tempo curve (0.5)
 Jonas 1947

48.5%  Smith 1975
11.4%  Rubinstein 1952
11.2%  Brailoswky 1960
  4.1%  Hatto 1997
  4.0%  Ferenczy 1956
  3.7%  Poblocka 1999
  2.3%  Uninsky 1971
  2.0%  Tsong 1993
  1.8%  Indjic 2001
  1.7%  Olejniczac 1990
  1.4%  Milkina 1970
  1.4%  Sofronitsky 1960
  1.4%  Luisada 1990
  1.0%  Francois 1956
0.73Smith 1975
0.68Brailoswky 1960
global beat dynamics
 Jonas 1947

16.9%  Tsong 1993
12.0%  Biret 1990
11.1%  Tsong 2005
  8.8%  Smith 1975
  8.6%  Rubinstein 1966
  7.5%  Olejniczac 1990
  4.7%  Magaloff 1977
  4.0%  Fiorentino 1962
  3.0%  Yaroshinsky 2005
  2.7%  Michelangeli 1971
  2.5%  Random 2
  2.5%  Cortot 1951
  2.4%  Mohovich 1999
  2.3%  Francois 1956
  1.7%  Chiu 1999
  1.7%  Luisada 1990
  1.6%  Ferenczy 1956
  1.1%  Milkina 1970
joint tempo / global beat dynamics
 Jonas 1947

24.8%  Tsong 1993
19.3%  Smith 1975
12.5%  Biret 1990
11.2%  Olejniczac 1990
  6.1%  Francois 1956
  4.4%  Luisada 1990
  3.6%  Fiorentino 1962
  2.4%  Yaroshinsky 2005
  2.3%  Rubinstein 1952
  2.2%  Michelangeli 1971
  1.8%  Rubinstein 1966
  1.4%  Sofronitsky 1960
  1.3%  Ferenczy 1956
  1.0%  Fliere 1977
  1.0%  Brailoswky 1960

Mazurka, Op. 68, No. 3


full tempo curve
 Jonas 1947

29.5%  Tomsic 1995
19.1%  Smidowicz 1948
14.1%  Ferenczy 1958
  5.1%  Uninsky 1971
  4.7%  Kapell 1951
  4.6%  Meguri 1997
  3.8%  Csalog 1996
  3.7%  Osinska 1989
  2.7%  Lushtak 2004
  2.3%  Ashkenazy 1981
0.70Tomsic 1995
0.60Smidowicz 1948
0.60Niedzielski 1931
0.58Kapell 1951
0.58Smidowicz 1948b
0.55Bacha 1997
0.55Uninsky 1971
0.55Meguri 1997
smoothed tempo curve (0.5)
 Jonas 1947

30.4%  Smidowicz 1948
15.9%  Meguri 1997
10.9%  Ferenczy 1958
  9.8%  Tomsic 1995
  8.0%  Uninsky 1971
  2.9%  Kapell 1951
  2.1%  Niedzielski 1931
  1.5%  Ashkenazy 1981
  1.4%  Csalog 1996
  1.4%  Lushtak 2004
  1.0%  Osinska 1989
0.66Smidowicz 1948
0.64Smidowicz 1948b
0.60Niedzielski 1931
0.58Tomsic 1995
0.55Meguri 1997
desmoothed tempo curve (0.5)
 Jonas 1947

40.6%  Tomsic 1995
15.4%  Osinska 1989
11.4%  Ohlsson 1999
  6.6%  Csalog 1996
  4.8%  Ferenczy 1958
  2.7%  Fliere 1977
  2.5%  Czerny 1990
  1.9%  Milkina 1970
  1.5%  Lushtak 2004
  1.2%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Chiu 1999
  1.1%  Rangell 2001
  1.0%  Kushner 1989
0.75Tomsic 1995
0.68Ohlsson 1999
global beat dynamics
 Jonas 1947

45.4%  Smidowicz 1948b
12.5%  Lushtak 2004
  9.8%  Rubinstein 1938
  6.3%  Uninsky 1971
  2.7%  Ferenczy 1958
  2.6%  Meguri 1997
  2.6%  Biret 1990
  2.5%  Niedzielski 1931
  1.9%  Francois 1956
  1.0%  Kapell 1951
  1.0%  Cortot 1951
0.66Smidowicz 1948b
0.60Smidowicz 1948
0.55Niedzielski 1931
joint tempo / global dynamics
 Jonas 1947

47.9%  Smidowicz 1948b
16.9%  Smidowicz 1948
  5.6%  Lushtak 2004
  4.6%  Kapell 1951
  4.1%  Cortot 1951
  3.8%  Biret 1990
  3.7%  Niedzielski 1931
  1.7%  Czerny 1990
  1.4%  Meguri 1997
  1.4%  Csalog 1996
0.78Smidowicz 1948b
0.75Niedzielski 1931
0.75Smidowicz 1948
0.67Cortot 1951
0.66Czerny 1990
0.63Lushtak 2004
0.59Biret 1990
0.58Tomsic 1995