garcia performance comparisons


Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Garcia 2007

88.4%  Garcia 2007b
  1.4%  Pierdomenico 2008
  1.3%  Niedzielski 1931
0.90Garcia 2007b
smoothed tempo curve (0.5)
 Garcia 2007

77.9%  Garcia 2007b
  3.4%  Rachmaninoff 1923
  2.1%  Niedzielski 1931
  1.8%  Rubinstein 1966
  1.5%  Cortot 1951
0.84Garcia 2007b
0.60Perlemuter 1992
desmoothed tempo curve (0.5)
 Garcia 2007

82.0%  Garcia 2007b
  2.5%  Boshniakovich 1969
  1.7%  Malcuzynski 1961
  1.2%  Paderewski 1930
  1.2%  Pierdomenico 2008
  1.2%  Niedzielski 1931
0.87Garcia 2007b
0.72Rossi 2007
0.68Pierdomenico 2008
0.55Tomsic 1995
global beat dynamics
 Garcia 2007

37.0%  Garcia 2007b
17.6%  Block 1995
14.2%  Boshniakovich 1969
  5.9%  Mohovich 1999
  2.6%  Harasiewicz 1955
  2.5%  Barbosa 1983
  2.3%  Niedzielski 1931
  1.5%  Shebanova 2002
  1.4%  Rubinstein 1966
  1.2%  Anderszewski 2003
0.73Garcia 2007b
smoothed dynamics (0.5)
 Garcia 2007

36.1%  Garcia 2007b
14.5%  Niedzielski 1931
  5.4%  Anderszewski 2003
  5.0%  Block 1995
  4.7%  Ashkenazy 1981
  3.4%  Perlemuter 1992
  2.4%  Schilhawsky 1960
  2.0%  Biret 1990
  1.9%  Blet 2003
  1.9%  Kushner 1989
  1.5%  Poblocka 1999
  1.3%  Shebanova 2002
  1.2%  Falvay 1989
  1.2%  Ferenczy 1958
  1.1%  Luisada 1991
  1.1%  Boshniakovich 1969
  1.0%  Rubinstein 1966
0.65Garcia 2007b
desmoothed dynamics (0.5)
 Garcia 2007

33.7%  Boshniakovich 1969
25.7%  Average
  7.1%  Harasiewicz 1955
  6.0%  Garcia 2007b
  4.8%  Barbosa 1983
  2.7%  Uninsky 1932
  2.6%  Block 1995
  1.7%  Magaloff 1978
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.3%  Poblocka 1999
  1.3%  Zak 1937
0.77Boshniakovich 1969
0.69Garcia 2007b
0.67Mohovich 1999
0.67Richter 1976
0.65Rangell 2001
0.64Block 1995
0.64Zak 1937
0.63Fliere 1977
0.62Barbosa 1983
0.58Harasiewicz 1955
0.56Horowitz 1949
0.55Friedman 1923b
0.55Shebanova 2002
joint tempo / global dynamics
 Garcia 2007

81.8%  Garcia 2007b
  4.6%  Boshniakovich 1969
  1.5%  Pierdomenico 2008
  1.4%  Niedzielski 1931
  1.2%  Harasiewicz 1955
0.88Garcia 2007b
full tempo curve
 Garcia 2007b

82.1%  Garcia 2007
  2.4%  Gornostaeva 1994
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.2%  Groot 1988
  1.0%  Wasowski 1980
  1.0%  Rubinstein 1966
0.90Garcia 2007
0.56Farrell 1958
0.56Osinska 1989
smoothed tempo curve (0.5)
 Garcia 2007b

75.6%  Garcia 2007
  3.3%  Farrell 1958
  1.8%  Rosen 1989
  1.5%  Kapell 1951
  1.5%  Cohen 1997
  1.0%  Osinska 1989
  1.0%  Pierdomenico 2008
0.84Garcia 2007
0.60Sztompka 1959
0.55Perlemuter 1992
desmoothed tempo curve (0.5)
 Garcia 2007b

71.9%  Garcia 2007
  4.1%  Rubinstein 1966
  2.9%  Magin 1975
  2.7%  Groot 1988
  2.6%  Milkina 1970
  1.9%  Rubinstein 1952
  1.3%  Cohen 1997
  1.2%  Gornostaeva 1994
  1.2%  Rabcewiczowa 1932
  1.1%  Rossi 2007
0.87Garcia 2007
0.65Pierdomenico 2008
0.64Rossi 2007
0.63Magin 1975
0.60Gornostaeva 1994
0.59Kapell 1951
0.57Farrell 1958
0.56Rubinstein 1966
global beat dynamics
 Garcia 2007b

38.7%  Garcia 2007
23.5%  Luisada 1991
13.6%  Michalowski 1933
  4.4%  Blet 2003
  3.0%  Pierdomenico 2008
  2.9%  Tomsic 1995
  1.9%  Groot 1988
  1.5%  Blumental 1952
0.73Garcia 2007
smoothed dynamics (0.5)
 Garcia 2007b

26.9%  Farrell 1958
23.5%  Garcia 2007
  6.1%  Michalowski 1933
  5.9%  Blumental 1952
  5.1%  Luisada 1991
  2.4%  Tomsic 1995
  1.9%  Friedman 1923b
  1.9%  Pierdomenico 2008
  1.8%  Schilhawsky 1960
  1.7%  Rossi 2007
  1.7%  Bacha 2000
  1.6%  Brailowsky 1960
  1.6%  Afanassiev 2001
  1.3%  Paderewski 1930
  1.1%  Sztompka 1959
0.65Garcia 2007
desmoothed dynamics (0.5)
 Garcia 2007b

30.8%  Luisada 1991
29.5%  Indjic 1988
  9.7%  Michalowski 1933
  7.7%  Garcia 2007
  3.7%  Groot 1988
  2.6%  Shebanova 2002
  2.5%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Blet 2003
0.80Luisada 1991
0.75Ashkenazy 1981
0.72Indjic 1988
0.69Garcia 2007
0.67Hatto 1993
0.65Bunin 1987
0.65Bunin 1987b
0.65Michalowski 1933
0.65Shebanova 2002
0.61Kushner 1989
0.60Blet 2003
0.57Horowitz 1949
joint tempo / global dynamics
 Garcia 2007b

82.3%  Garcia 2007
  1.9%  Michalowski 1933
  1.6%  Blet 2003
  1.6%  Magin 1975
  1.2%  Groot 1988
0.88Garcia 2007