Czerny-Stefańska, Halina performance comparisons


Mazurka, Op. 17, No. 4


full tempo curve
 Czerny 1949

95.3%  Czerny 1949b
0.97Czerny 1949b
0.73Poblocka 1999
0.70Magin 1975
0.68Ezaki 2006
0.63Osinska 1989
0.62Fou 1978
0.59Average
0.59Kissin 1993
0.56Luisada 1990
smoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1949

92.4%  Czerny 1949b
  1.2%  Magin 1975
0.96Czerny 1949b
desmoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1949

92.3%  Czerny 1949b
  1.4%  Rubinstein 1939
  1.1%  Horowitz 1985
0.97Czerny 1949b
0.75Poblocka 1999
0.70Fou 1978
0.69Wasowski 1980
0.69Kiepura 1999
0.68Magin 1975
0.67Ezaki 2006
0.63Rosen 1989
0.62Horowitz 1985
0.59Cortot 1951
0.58Brailowsky 1960
0.58Kissin 1993
0.56Osinska 1989
0.56Luisada 1990
global beat dynamics
 Czerny 1949

37.8%  Average
16.5%  Osinska 1989
  7.3%  Rubinstein 1939
  6.1%  Coop 1987
  5.3%  Czerny 1949b
  2.9%  Ferenczy 1958
  2.8%  Szpilman 1948
  2.1%  Poblocka 1999
  1.8%  Brailowsky 1960
  1.6%  Weissenberg 1971
  1.5%  Olejniczak 1991
  1.4%  Beliavsky 2004
  1.4%  Rangell 2001
  1.3%  Ohlsson 1999
  1.1%  Kissin 1993
0.64Czerny 1949b
0.62Coop 1987
0.61Osinska 1989
0.58Szpilman 1948
0.58Kilenyi 1937
0.57Poblocka 1999
joint tempo / global dynamics
 Czerny 1949

64.0%  Czerny 1949b
17.4%  Average
  7.2%  Osinska 1989
  3.4%  Kissin 1993
0.90Czerny 1949b
0.71Poblocka 1999
0.68Osinska 1989
0.67Magin 1975
0.66Ezaki 2006
0.63Szpilman 1948
0.60Kilenyi 1937
0.58Kissin 1993
0.56Olejniczac 1990
0.55Smith 1975
0.55Olejniczak 1991
full tempo curve
 Czerny 1949b

96.7%  Czerny 1949
0.97Czerny 1949
0.70Kissin 1993
0.68Magin 1975
0.63Osinska 1989
0.63Poblocka 1999
0.63Average
0.62Kilenyi 1937
0.62Ezaki 2006
0.61Fou 1978
0.57Clidat 1994
0.57Fliere 1977
0.57Luisada 1990
0.57Shebanova 2002
smoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1949b

89.3%  Czerny 1949
  3.3%  Average
  1.0%  Osinska 1989
0.96Czerny 1949
0.65Osinska 1989
0.62Average
0.60Szpilman 1948
0.58Fliere 1977
0.55Kilenyi 1937
desmoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1949b

94.5%  Czerny 1949
  1.3%  Average
0.97Czerny 1949
0.73Kissin 1993
0.73Kiepura 1999
0.70Fou 1978
0.68Magin 1975
0.57Cortot 1951
0.57Horowitz 1971
global beat dynamics
 Czerny 1949b

28.7%  Average
15.6%  Fliere 1977
10.8%  Ashkenazy 1981
  8.2%  Czerny 1949
  7.1%  Rubinstein 1952
  5.4%  Fou 1978
  4.3%  Levy 1951
  4.0%  Magin 1975
  2.9%  Olejniczak 1991
  2.0%  Horowitz 1985
  1.3%  Weissenberg 1971
  1.3%  Lushtak 2004
0.64Czerny 1949
0.63Ashkenazy 1981
0.57Levy 1951
joint tempo / global dynamics
 Czerny 1949b

72.0%  Czerny 1949
16.7%  Average
  1.8%  Horowitz 1985
  1.3%  Rubinstein 1939
0.90Czerny 1949
0.66Magin 1975
0.65Fliere 1977
0.61Fou 1978
0.57Kilenyi 1937
0.57Ashkenazy 1981

Mazurka, Op. 24, No. 2


full tempo curve
 Czerny 1989

52.5%  Average
  7.2%  Fou 1978
  7.1%  Malcuzynski 1961
  6.2%  Fliere 1977
  3.8%  Falvay 1989
  3.3%  Richter 1960
  2.6%  Osinska 1989
  2.1%  Sztompka 1959
  1.6%  Lushtak 2004
  1.4%  Vardi 1988
  1.0%  Hatto 1993
0.58Fou 1978
0.57Fliere 1977
smoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1989

12.2%  Fliere 1977
12.1%  Rubinstein 1966
11.2%  Shebanova 2002
  9.2%  Fou 1978
  7.6%  Average
  5.8%  Richter 1961
  4.4%  Ashkenazy 1981
  4.4%  Barbosa 1983
  3.0%  Uninsky 1959
  3.0%  Falvay 1989
  3.0%  Osinska 1989
  2.2%  Malcuzynski 1951
  2.2%  Biret 1990
  1.6%  Nezu 2005
  1.5%  Richter 1960
  1.2%  Meguri 1997
  1.2%  Smith 1975
  1.1%  Bacha 1998
  1.0%  Sztompka 1959
  1.0%  Lushtak 2004
desmoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1989

56.0%  Average
20.1%  Malcuzynski 1961
  4.6%  Fou 1978
  2.5%  Hatto 1993
  2.2%  Kiepura 1999
  1.6%  Vardi 1988
  1.3%  Groot 1988
  1.3%  Barbosa 1983
0.74Fou 1978
0.71Kiepura 1999
0.71Malcuzynski 1961
0.58Falvay 1989
0.57Brailowsky 1960
global beat dynamics
 Czerny 1989

61.9%  Average
  8.1%  Groot 1988
  2.8%  Horszowski 1983
  2.7%  Barbosa 1983
  2.5%  Milkina 1970
  2.2%  Hatto 1993
  1.8%  Shebanova 2002
  1.6%  Lushtak 2004
  1.5%  Ax 1995
  1.4%  Csalog 1996
  1.4%  Kushner 1990
  1.1%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Poblocka 1999
  1.0%  Rubinstein 1966
0.58Ezaki 2006
smoothed beat dynamics
 Czerny 1989

26.7%  Ax 1995
12.6%  Goldenweiser 1946
12.1%  Average
  5.2%  Groot 1988
  4.0%  Barbosa 1983
  3.9%  Luisada 1990
  2.7%  Horszowski 1983
  2.6%  Malcuzynski 1951
  2.2%  Magaloff 1977
  2.0%  Milkina 1970
  1.9%  Ezaki 2006
  1.9%  Kushner 1990
  1.5%  Osinska 1989
  1.5%  Hatto 1993
  1.5%  Falvay 1989
  1.3%  Shebanova 2002
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Magin 1975
  1.1%  BenOr 1989
0.62Ax 1995
desmoothed beat dynamics
 Czerny 1989

69.6%  Average
11.5%  Csalog 1996
  2.3%  Groot 1988
  1.7%  Poblocka 1999
  1.6%  Kushner 1990
  1.4%  Zimerman 1975
  1.1%  Lilamand 2001
0.70Lilamand 2001
0.67Csalog 1996
0.65Mohovich 1999
0.63Biret 1990
0.62Average
0.62Rubinstein 1966
0.60Fou 1978
0.59Groot 1988
0.56Shebanova 2002
joint tempo / global dynamics
 Czerny 1989

76.0%  Average
  3.5%  Malcuzynski 1961
  2.1%  Barbosa 1983
  1.8%  Ax 1995
  1.4%  Milkina 1970
  1.3%  Rubinstein 1966
  1.2%  Hatto 1993
  1.2%  Shebanova 2002
  1.1%  Osinska 1989
0.58Rubinstein 1966
0.57Ax 1995
smoothed joint features
 Czerny 1989

23.1%  Ax 1995
22.2%  Average
14.8%  Malcuzynski 1951
  5.6%  Rubinstein 1966
  5.0%  Shebanova 2002
  4.7%  Ashkenazy 1981
  4.5%  Barbosa 1983
  3.1%  Goldenweiser 1946
  2.1%  Rubinstein 1952
  1.7%  Osinska 1989
  1.4%  Francois 1956
  1.2%  Milkina 1970
  1.0%  Luisada 2008
0.57Rubinstein 1966
desmoothed joint features
 Czerny 1989

81.3%  Average
  4.2%  Malcuzynski 1961
  2.5%  Csalog 1996
  1.5%  Poblocka 1999
  1.1%  Fou 1978
  1.0%  Milkina 1970
0.77Fou 1978
0.72Malcuzynski 1961
0.69Average
0.68Csalog 1996
0.68Kiepura 1999
0.61Groot 1988
0.60Lushtak 2004
0.60Falvay 1989
0.59Rubinstein 1966

Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Czerny 1949

34.9%  Average
21.4%  Czerny 1990
14.7%  Schilhawsky 1960
  7.7%  Gierzod 1998
  6.1%  Malcuzynski 1961
  2.4%  Harasiewicz 1955
  1.7%  Farrell 1958
  1.7%  Cortot 1951
0.88Czerny 1990
0.74Malcuzynski 1961
0.71Schilhawsky 1960
0.67Gierzod 1998
0.67Harasiewicz 1955
0.66Average
0.66Sztompka 1959
0.62Kissin 1993
0.60Uninsky 1971
0.57Indjic 1988
0.56Boshniakovich 1969
0.56Ezaki 2006
0.56Uninsky 1932
0.56Hatto 1997
0.56Hatto 1993
0.55Neighaus 1950
smoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1949

25.6%  Schilhawsky 1960
17.0%  Gierzod 1998
  9.6%  Afanassiev 2001
  8.3%  Czerny 1990
  6.4%  Uninsky 1932
  6.0%  Average
  4.7%  Malcuzynski 1961
  3.0%  Rachmaninoff 1923
  2.6%  Rosenthal 1930
  1.5%  Neighaus 1950
  1.4%  Anderszewski 2003
  1.0%  Hatto 1993
0.65Schilhawsky 1960
0.58Gierzod 1998
0.58Friedman 1923
0.58Friedman 1923b
0.57Niedzielski 1931
0.57Afanassiev 2001
0.55Rachmaninoff 1923
0.55Uninsky 1932
0.55Friedman 1930
desmoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1949

43.8%  Czerny 1990
21.7%  Malcuzynski 1961
  6.6%  Average
  6.5%  Farrell 1958
  3.5%  Rubinstein 1939
  2.9%  Sztompka 1959
  2.1%  Rubinstein 1952
  1.3%  Smith 1975
  1.1%  Harasiewicz 1955
  1.1%  Kapell 1951
0.87Czerny 1990
0.78Farrell 1958
0.75Malcuzynski 1961
0.74Sztompka 1959
0.72Schilhawsky 1960
0.70Rubinstein 1966
0.70Harasiewicz 1955
0.70Rangell 2001
0.69Rubinstein 1939
0.68Kushner 1989
0.68Milkina 1970
0.67Average
0.65Richter 1976
0.65Rubinstein 1952
0.65Indjic 1988
0.64Morozova 2008
0.64Kissin 1993
0.64Osinska 1989
0.62Kapell 1951
0.62Boshniakovich 1969
0.62Anderszewski 2003
0.60Hatto 1993
0.60Gierzod 1998
0.58Cortot 1951
0.57Hatto 1997
0.56Barbosa 1983
0.56Ezaki 2006
0.55Smith 1975
global beat dynamics
 Czerny 1949

56.8%  Francois 1956
10.5%  Gornostaeva 1994
  5.4%  Moravec 1969
  5.3%  Rabcewiczowa 1932
  4.6%  Smith 1975
  3.5%  Kapell 1951
  1.5%  Ezaki 2006
  1.3%  Uninsky 1971
0.79Francois 1956
0.76Rabcewiczowa 1932
0.69Moravec 1969
0.68Smith 1975
0.66Ezaki 2006
0.64Osinska 1989
0.63Gornostaeva 1994
0.62Afanassiev 2001
0.59Czerny 1990
0.56Cortot 1951
0.56Uninsky 1971
0.55Sokolov 2002
smoothed dynamics (0.5)
 Czerny 1949

46.6%  Czerny 1990
  9.4%  Francois 1956
  5.6%  Sztompka 1959
  3.2%  Gornostaeva 1994
  3.1%  Rabcewiczowa 1932
  3.0%  Gierzod 1998
  2.9%  Malcuzynski 1961
  2.7%  Kapell 1951
  2.0%  Blumental 1952
  1.9%  Sokolov 2002
  1.8%  Average
  1.8%  Neighaus 1950
  1.5%  Paderewski 1930
  1.2%  Horowitz 1949
  1.1%  Anderszewski 2003
0.71Czerny 1990
0.68Francois 1956
0.62Rabcewiczowa 1932
0.56Afanassiev 2001
desmoothed dynamics (0.5)
 Czerny 1949

30.7%  Smith 1975
22.0%  Francois 1956
16.2%  Milkina 1970
10.2%  Moravec 1969
  3.4%  Rabcewiczowa 1932
  2.7%  Ferenczy 1958
  1.6%  Fou 1978
  1.4%  Rangell 2001
  1.3%  Random 2
0.88Ferenczy 1958
0.84Francois 1956
0.84Smith 1975
0.82Rabcewiczowa 1932
0.80Ezaki 2006
0.79Gornostaeva 1994
0.78Milkina 1970
0.76Moravec 1969
0.75Cohen 1997
0.73Biret 1990
0.66Rubinstein 1939
0.65Cortot 1951
0.60Farrell 1958
0.60Osinska 1989
0.59Sokolov 2002
0.58Rosenthal 1931c
0.58Rosenthal 1931
0.56Falvay 1989
0.56Rosenthal 1930
0.56Rosenthal 1931b
0.55Rosenthal 1931d
joint tempo / global dynamics
 Czerny 1949

52.1%  Average
13.1%  Czerny 1990
  7.7%  Malcuzynski 1961
  7.0%  Kapell 1951
  2.7%  Cortot 1951
  2.0%  Ezaki 2006
  1.9%  Gornostaeva 1994
  1.2%  Moravec 1969
  1.2%  Gierzod 1998
  1.1%  Milkina 1970
0.82Czerny 1990
0.74Malcuzynski 1961
0.71Osinska 1989
0.70Francois 1956
0.64Ezaki 2006
0.63Gierzod 1998
0.60Afanassiev 2001
0.59Cortot 1951
0.58Harasiewicz 1955
0.57Sztompka 1959
0.56Gornostaeva 1994
0.56Uninsky 1971
0.56Average
smoothed joint tempo / global dynamics
 Czerny 1949

31.6%  Afanassiev 2001
15.5%  Czerny 1990
  8.9%  Malcuzynski 1961
  7.2%  Gierzod 1998
  6.9%  Average
  3.8%  Osinska 1989
  3.5%  Neighaus 1950
  3.2%  Sztompka 1959
  1.8%  Michalowski 1933
  1.7%  Moravec 1969
  1.5%  Paderewski 1930
0.69Czerny 1990
0.65Afanassiev 2001
0.65Malcuzynski 1961
0.64Gierzod 1998
0.60Sztompka 1959
0.57Michalowski 1933
0.56Osinska 1989
0.55Average
desmoothed joint tempo / global dynamics
 Czerny 1949

47.1%  Milkina 1970
10.3%  Rubinstein 1939
  7.0%  Smith 1975
  4.3%  Farrell 1958
  4.1%  Rangell 2001
  3.9%  Moravec 1969
  3.3%  Rubinstein 1952
  3.2%  Average
  2.3%  Ezaki 2006
  1.7%  Harasiewicz 1955
  1.4%  Gornostaeva 1994
  1.3%  Kapell 1951
  1.1%  Ferenczy 1958
0.82Smith 1975
0.79Farrell 1958
0.78Ezaki 2006
0.78Milkina 1970
0.78Rubinstein 1939
0.75Francois 1956
0.72Rabcewiczowa 1932
0.71Gornostaeva 1994
0.70Cortot 1951
0.69Harasiewicz 1955
0.66Osinska 1989
0.64Rangell 2001
0.64Moravec 1969
0.62Ferenczy 1958
0.62Uninsky 1971
0.60Rubinstein 1952
0.59Biret 1990
0.58Czerny 1990
0.56Cohen 1997
full tempo curve
 Czerny 1990

57.0%  Average
16.9%  Czerny 1949
  4.3%  Harasiewicz 1955
  3.6%  Gierzod 1998
  2.4%  Osinska 1989
  2.0%  Lushtak 2004
  1.6%  Rubinstein 1966
  1.6%  Blumental 1952
  1.4%  Anderszewski 2003
  1.2%  Falvay 1989
0.88Czerny 1949
0.72Blumental 1952
0.72Harasiewicz 1955
0.72Average
0.69Milkina 1970
0.69Gierzod 1998
0.69Osinska 1989
0.68Ezaki 2006
0.67Kissin 1993
0.66Sztompka 1959
0.63Anderszewski 2003
0.60Moravec 1969
0.59Kushner 1989
0.58Farrell 1958
smoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1990

16.5%  Average
12.9%  Rabcewiczowa 1932
12.3%  Blumental 1952
12.0%  Czerny 1949
10.9%  Niedzielski 1931
10.2%  Gierzod 1998
  3.9%  Osinska 1989
  2.9%  Malcuzynski 1961
  2.4%  Afanassiev 2001
  1.2%  Zak 1937
  1.1%  Sztompka 1959
0.61Niedzielski 1931
0.57Blumental 1952
desmoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1990

42.9%  Average
26.9%  Czerny 1949
11.3%  Harasiewicz 1955
  2.6%  Falvay 1989
  2.4%  Barbosa 1983
  2.1%  Rubinstein 1966
  1.7%  Anderszewski 2003
  1.3%  Lushtak 2004
0.87Czerny 1949
0.85Harasiewicz 1955
0.81Average
0.79Uninsky 1971
0.78Rubinstein 1966
0.76Barbosa 1983
0.76Kapell 1951
0.75Anderszewski 2003
0.75Poblocka 1999
0.74Osinska 1989
0.74Sztompka 1959
0.70Kissin 1993
0.69Richter 1976
0.69Blumental 1952
0.68Milkina 1970
0.68Gierzod 1998
0.67Hatto 1993
0.67Rubinstein 1952
0.67Hatto 1997
0.66Indjic 1988
0.65Malcuzynski 1961
0.64Falvay 1989
0.63Farrell 1958
0.61Kushner 1989
0.60Ezaki 2006
0.60Moravec 1969
0.59Schilhawsky 1960
0.58Smith 1975
0.55Fou 1978
0.55Boshniakovich 1969
0.55Zak 1937
global beat dynamics
 Czerny 1990

34.4%  Average
24.9%  Sztompka 1959
  7.9%  Rachmaninoff 1923
  3.4%  Ashkenazy 1981
  3.3%  Morozova 2008
  3.1%  Moravec 1969
  2.8%  Fliere 1977
  2.1%  Shebanova 2002
  2.1%  Hatto 1993
  2.0%  Magin 1975
  1.2%  Niedzielski 1931
  1.1%  Kapell 1951
0.67Sztompka 1959
0.64Rachmaninoff 1923
0.59Czerny 1949
0.58Fliere 1977
0.58Moravec 1969
0.57Ashkenazy 1981
0.56Kapell 1951
0.56Malcuzynski 1961
0.56Kushner 1989
0.55Average
smoothed dynamics (0.5)
 Czerny 1990

42.2%  Czerny 1949
15.1%  Sztompka 1959
  5.9%  Malcuzynski 1961
  5.8%  Average
  2.4%  Rosen 1989
  1.9%  Magin 1975
  1.8%  Kapell 1951
  1.7%  Tomsic 1995
  1.6%  Rachmaninoff 1923
  1.6%  Neighaus 1950
  1.6%  Gierzod 1998
  1.5%  Moravec 1969
  1.3%  Anderszewski 2003
  1.1%  Fliere 1977
  1.0%  Ezaki 2006
0.71Czerny 1949
0.60Malcuzynski 1961
0.55Average
desmoothed dynamics (0.5)
 Czerny 1990

31.4%  Sztompka 1959
16.9%  Shebanova 2002
15.6%  Rachmaninoff 1923
  7.2%  Fliere 1977
  6.2%  Ashkenazy 1981
  6.1%  Richter 1976
  2.5%  Chiu 1999
  2.3%  Groot 1988
  1.8%  Kapell 1951
  1.4%  Kissin 1993
0.84Richter 1976
0.84Sztompka 1959
0.83Ashkenazy 1981
0.82Shebanova 2002
0.81Kissin 1993
0.78Rachmaninoff 1923
0.73Fliere 1977
0.73Chiu 1999
0.72Kapell 1951
0.69Groot 1988
0.69Luisada 1991
0.69Fou 1978
0.68Morozova 2008
0.68Hatto 1993
0.68Niedzielski 1931
0.67Horowitz 1949
0.67Indjic 1988
0.66Poblocka 1999
0.64Duchoud 2007
0.60Moravec 1969
0.60Uninsky 1932
0.59Magin 1975
0.58Blumental 1952
0.55Wasowski 1980
joint tempo / global dynamics
 Czerny 1990

70.9%  Average
  8.6%  Sztompka 1959
  2.6%  Kapell 1951
  2.0%  Czerny 1949
  1.9%  Moravec 1969
  1.4%  Rachmaninoff 1923
  1.4%  Anderszewski 2003
0.82Czerny 1949
0.74Average
0.74Sztompka 1959
0.72Moravec 1969
0.68Kapell 1951
0.67Rachmaninoff 1923
0.67Kushner 1989
0.65Malcuzynski 1961
0.63Fliere 1977
0.61Kissin 1993
0.60Ezaki 2006
0.57Blumental 1952
0.56Afanassiev 2001
0.55Harasiewicz 1955
smoothed joint tempo / global dynamics
 Czerny 1990

47.1%  Average
  8.4%  Czerny 1949
  7.2%  Francois 1956
  3.9%  Ezaki 2006
  3.8%  Afanassiev 2001
  3.8%  Sztompka 1959
  2.1%  Rachmaninoff 1923
  2.0%  Niedzielski 1931
  1.9%  Rosen 1989
  1.8%  Rossi 2007
  1.6%  Kapell 1951
  1.5%  Moravec 1969
  1.5%  Osinska 1989
  1.3%  Falvay 1989
  1.2%  Mohovich 1999
0.69Czerny 1949
0.67Average
0.63Afanassiev 2001
0.63Ezaki 2006
0.63Francois 1956
0.60Rachmaninoff 1923
0.58Sztompka 1959
0.58Moravec 1969
0.58Rabcewiczowa 1932
0.55Kushner 1989
0.55Osinska 1989
desmoothed joint tempo / global dynamics
 Czerny 1990

49.2%  Average
27.4%  Sztompka 1959
  4.2%  Kapell 1951
  2.3%  Poblocka 1999
  1.9%  Groot 1988
  1.7%  Richter 1976
  1.7%  Barbosa 1983
  1.6%  Chiu 1999
0.87Sztompka 1959
0.84Kissin 1993
0.82Richter 1976
0.82Kapell 1951
0.77Poblocka 1999
0.75Hatto 1993
0.74Fou 1978
0.74Indjic 1988
0.72Blumental 1952
0.72Fliere 1977
0.71Shebanova 2002
0.70Rachmaninoff 1923
0.70Average
0.69Harasiewicz 1955
0.68Uninsky 1932
0.67Moravec 1969
0.67Kushner 1989
0.66Barbosa 1983
0.65Rubinstein 1966
0.65Morozova 2008
0.62Wasowski 1980
0.58Czerny 1949
0.57Rubinstein 1952
0.57Hatto 1997
0.55Groot 1988
0.55Chiu 1999

Mazurka, Op. 68, No. 3


full tempo curve
 Czerny 1990

62.6%  Average Tempo
  7.6%  Jonas 1947
  4.5%  Wasowski 1980
  3.8%  Barbosa 1983
  2.4%  Smidowicz 1948
  2.0%  Kiepura 1999
  1.4%  Uninsky 1971
  1.3%  Rubinstein 1952
  1.2%  Sztompka 1959
  1.2%  Ohlsson 1999
  1.2%  Richter 1976
  1.1%  Ashkenazy 1981
0.62Average Tempo
0.60Smidowicz 1948
0.57Smidowicz 1948b
0.55Sztompka 1959
smoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1990

30.4%  Smidowicz 1948
11.5%  Average Tempo
  9.1%  Fou 1978
  6.0%  Kapell 1951
  5.1%  Sztompka 1959
  4.4%  Smidowicz 1948b
  4.4%  Jonas 1947
  4.2%  Wasowski 1980
  3.0%  Kiepura 1999
  2.7%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Sofronitsky 1949
  1.5%  Csalog 1996
  1.3%  Barbosa 1983
  1.2%  Uninsky 1971
  1.1%  Luisada 1991
  1.0%  Fliere 1977
0.57Smidowicz 1948
0.56Smidowicz 1948b
desmoothed tempo curve (0.5)
 Czerny 1990

60.1%  Average Tempo
  3.9%  Barbosa 1983
  3.9%  Shebanova 2002
  3.3%  Ohlsson 1999
  2.9%  Uninsky 1971
  2.5%  Milkina 1970
  2.2%  Rubinstein 1961
  2.1%  Osinska 1989
  2.0%  Kiepura 1999
  1.8%  Jonas 1947
  1.6%  Rubinstein 1952
  1.5%  Sztompka 1959
  1.3%  Clidat 1994
  1.1%  Bacha 1997
  1.1%  Smidowicz 1948
  1.0%  Smith 1975
0.68Barbosa 1983
0.67Smidowicz 1948
0.61Smidowicz 1948b
0.61Sztompka 1959
0.59Uninsky 1971
global beat dynamics
 Czerny 1990

56.8%  Average Tempo
14.9%  Hatto 1993
  3.0%  Rubinstein 1961
  2.5%  Mohovich 1999
  2.2%  Bacha 1997
  2.0%  Block 1995
  1.5%  Luisada 1991
  1.5%  Indjic 2001
  1.4%  Kiepura 1999
  1.3%  Meguri 1997
  1.1%  Fliere 1977
  1.1%  Fou 1978
0.62Hatto 1993
0.60Indjic 2001
joint tempo / global dynamics
 Czerny 1990

74.6%  Average
  5.6%  Hatto 1993
  2.9%  Jonas 1947
  1.9%  Mohovich 1999
  1.4%  Osinska 1989
  1.3%  Sztompka 1959
  1.3%  Indjic 2001
  1.1%  Ohlsson 1999
0.69Hatto 1993
0.68Indjic 2001
0.68Average Tempo
0.66Jonas 1947
0.65Smidowicz 1948b
0.65Hatto 1997
0.65Smidowicz 1948
0.63Kapell 1951
0.62Meguri 1997
0.62Bacha 1997
0.60Mohovich 1999
0.59Niedzielski 1931
0.56Olejniczak 1990