Blumental, Felicja performance comparisons


Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Blumental 1952

26.6%  Czerny 1990
12.6%  Rabcewiczowa 1932
10.8%  Moravec 1969
  7.1%  Milkina 1970
  7.0%  Poblocka 1999
  5.9%  Ferenczy 1958
  2.5%  Ezaki 2006
  2.4%  Magin 1975
  2.2%  Afanassiev 2001
  1.7%  Rachmaninoff 1923
  1.6%  Shebanova 2002
  1.4%  Falvay 1989
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.2%  Sztompka 1959
  1.2%  Wasowski 1980
  1.2%  Morozova 2008
0.72Czerny 1990
0.67Moravec 1969
0.61Biret 1990
0.58Ezaki 2006
smoothed tempo curve (0.5)
 Blumental 1952

27.1%  Czerny 1990
  7.4%  Moravec 1969
  6.5%  Milkina 1970
  6.1%  Rabcewiczowa 1932
  4.9%  Rubinstein 1952
  4.6%  Magin 1975
  4.1%  Ferenczy 1958
  3.7%  Ezaki 2006
  3.0%  Afanassiev 2001
  2.6%  Sztompka 1959
  2.4%  Wasowski 1980
  2.4%  Malcuzynski 1961
  1.7%  Mohovich 1999
  1.4%  Czerny 1949
  1.3%  Chiu 1999
  1.2%  Bacha 2000
  1.1%  Rossi 2007
  1.1%  Biret 1990
0.57Czerny 1990
desmoothed tempo curve (0.5)
 Blumental 1952

26.2%  Brailowsky 1960
11.6%  Barbosa 1983
  9.9%  Ezaki 2006
  7.0%  Rabcewiczowa 1932
  6.3%  Czerny 1990
  5.4%  Poblocka 1999
  5.3%  Mohovich 1999
  4.1%  Fliere 1977
  2.4%  Ferenczy 1958
  2.1%  Luisada 1991
  2.1%  Hatto 1993
  1.7%  Falvay 1989
  1.4%  Sztompka 1959
  1.3%  Shebanova 2002
  1.1%  Niedzielski 1931
0.76Brailowsky 1960
0.69Barbosa 1983
0.69Moravec 1969
0.69Czerny 1990
0.67Rachmaninoff 1923
0.67Ferenczy 1958
0.66Hatto 1993
0.65Biret 1990
0.62Falvay 1989
0.61Hatto 1997
0.60Luisada 1991
0.59Indjic 1988
0.59Ezaki 2006
0.58Uninsky 1971
0.57Rosenthal 1930
0.56Wasowski 1980
0.56Groot 1988
global beat dynamics
 Blumental 1952

19.1%  Moravec 1969
14.0%  Kapell 1951
12.9%  Magin 1975
  8.2%  Morozova 2008
  7.7%  Ashkenazy 1981
  5.6%  Sztompka 1959
  3.6%  Gierzod 1998
  3.1%  Paderewski 1930
  3.1%  Malcuzynski 1961
  2.4%  Brailowsky 1960
  2.0%  Horowitz 1949
  1.9%  Michalowski 1933
  1.4%  Uninsky 1971
  1.3%  Ferenczy 1958
  1.3%  Badura 1965
  1.0%  Uninsky 1932
0.55Moravec 1969
smoothed dynamics (0.5)
 Blumental 1952

11.9%  Magin 1975
  9.1%  Moravec 1969
  8.9%  Cortot 1951
  7.7%  Michalowski 1933
  5.3%  Morozova 2008
  5.2%  Smith 1975
  4.9%  Czerny 1949
  4.7%  Sztompka 1959
  3.9%  Paderewski 1930
  3.3%  Horowitz 1949
  3.3%  Kapell 1951
  2.8%  Gierzod 1998
  2.7%  Brailowsky 1960
  2.4%  Boshniakovich 1969
  2.1%  Garcia 2007b
  1.6%  Harasiewicz 1955
  1.3%  Osinska 1989
  1.2%  Block 1995
  1.2%  Ferenczy 1958
desmoothed dynamics (0.5)
 Blumental 1952

33.2%  Bacha 2000
13.4%  Average
11.9%  Malcuzynski 1961
  5.2%  Fou 1978
  4.9%  Kapell 1951
  3.2%  Hatto 1993
  2.5%  Morozova 2008
  2.2%  Rubinstein 1966
  1.5%  Badura 1965
  1.4%  Magin 1975
  1.4%  Brailowsky 1960
  1.3%  Block 1995
  1.2%  Uninsky 1971
  1.2%  Kushner 1989
  1.2%  Boshniakovich 1969
  1.1%  Michalowski 1933
  1.0%  Ashkenazy 1981
0.77Bacha 2000
0.67Anderszewski 2003
0.66Fou 1978
0.65Kushner 1989
0.64Ashkenazy 1981
0.63Indjic 1988
0.63Gierzod 1998
0.58Czerny 1990
0.58Badura 1965
0.58Malcuzynski 1961
0.57Hatto 1993
0.56Brailowsky 1960
0.56Uninsky 1971
joint tempo / global dynamics
 Blumental 1952

32.1%  Moravec 1969
10.4%  Czerny 1990
  8.7%  Ferenczy 1958
  8.6%  Magin 1975
  5.5%  Sztompka 1959
  4.9%  Poblocka 1999
  4.2%  Kapell 1951
  3.2%  Malcuzynski 1961
  2.8%  Ashkenazy 1981
  2.8%  Morozova 2008
  1.8%  Milkina 1970
  1.1%  Brailowsky 1960
  1.1%  Rosenthal 1930
  1.0%  Uninsky 1971
  1.0%  Falvay 1989
  1.0%  Ezaki 2006
0.67Moravec 1969
0.57Czerny 1990