Blumental, Felicja performance comparisons


Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Blumental 1952

51.5%  Average
  8.5%  Rabcewiczowa 1932
  8.4%  Czerny 1990
  5.9%  Moravec 1969
  2.7%  Milkina 1970
  2.4%  Ferenczy 1958
  1.5%  Ezaki 2006
  1.5%  Shebanova 2002
  1.4%  Falvay 1989
  1.1%  Wasowski 1980
  1.1%  Malcuzynski 1961
  1.0%  Morozova 2008
  1.0%  Magin 1975
0.72Czerny 1990
0.67Moravec 1969
0.61Biret 1990
0.58Ezaki 2006
0.57Average
smoothed tempo curve (0.5)
 Blumental 1952

24.5%  Czerny 1990
12.2%  Average
  7.4%  Moravec 1969
  6.1%  Rabcewiczowa 1932
  5.1%  Milkina 1970
  4.9%  Rubinstein 1952
  4.4%  Magin 1975
  3.6%  Ezaki 2006
  2.8%  Ferenczy 1958
  2.4%  Wasowski 1980
  2.3%  Malcuzynski 1961
  1.6%  Mohovich 1999
  1.5%  Afanassiev 2001
  1.4%  Czerny 1949
  1.2%  Chiu 1999
  1.2%  Bacha 2000
  1.1%  Rossi 2007
0.57Czerny 1990
desmoothed tempo curve (0.5)
 Blumental 1952

54.3%  Average
  7.5%  Ezaki 2006
  5.6%  Brailowsky 1960
  4.7%  Czerny 1990
  2.7%  Rabcewiczowa 1932
  2.6%  Poblocka 1999
  2.3%  Ferenczy 1958
  1.9%  Luisada 1991
  1.7%  Mohovich 1999
  1.3%  Shebanova 2002
  1.1%  Sztompka 1959
  1.0%  Niedzielski 1931
0.76Brailowsky 1960
0.69Barbosa 1983
0.69Moravec 1969
0.69Czerny 1990
0.67Rachmaninoff 1923
0.67Ferenczy 1958
0.66Hatto 1993
0.65Biret 1990
0.62Falvay 1989
0.61Average
0.61Hatto 1997
0.60Luisada 1991
0.59Indjic 1988
0.59Ezaki 2006
0.58Uninsky 1971
0.57Rosenthal 1930
0.56Wasowski 1980
0.56Groot 1988
global beat dynamics
 Blumental 1952

19.1%  Moravec 1969
13.8%  Kapell 1951
12.9%  Magin 1975
  7.0%  Morozova 2008
  6.8%  Average
  6.6%  Ashkenazy 1981
  5.5%  Sztompka 1959
  3.6%  Gierzod 1998
  2.3%  Brailowsky 1960
  2.0%  Horowitz 1949
  2.0%  Paderewski 1930
  1.9%  Michalowski 1933
  1.9%  Malcuzynski 1961
  1.3%  Ferenczy 1958
  1.3%  Uninsky 1971
  1.3%  Badura 1965
0.55Moravec 1969
smoothed dynamics (0.5)
 Blumental 1952

11.9%  Magin 1975
  9.1%  Moravec 1969
  8.9%  Cortot 1951
  7.7%  Michalowski 1933
  5.3%  Morozova 2008
  5.2%  Smith 1975
  4.9%  Czerny 1949
  4.7%  Sztompka 1959
  3.8%  Paderewski 1930
  3.3%  Horowitz 1949
  3.3%  Kapell 1951
  2.8%  Gierzod 1998
  2.6%  Brailowsky 1960
  2.3%  Boshniakovich 1969
  2.1%  Garcia 2007b
  1.6%  Harasiewicz 1955
  1.3%  Osinska 1989
  1.2%  Average
  1.2%  Block 1995
  1.2%  Ferenczy 1958
desmoothed dynamics (0.5)
 Blumental 1952

33.2%  Bacha 2000
13.4%  Average
11.9%  Malcuzynski 1961
  5.2%  Fou 1978
  4.9%  Kapell 1951
  3.2%  Hatto 1993
  2.5%  Morozova 2008
  2.2%  Rubinstein 1966
  1.5%  Badura 1965
  1.4%  Magin 1975
  1.4%  Brailowsky 1960
  1.3%  Block 1995
  1.2%  Uninsky 1971
  1.2%  Kushner 1989
  1.2%  Boshniakovich 1969
  1.1%  Michalowski 1933
  1.0%  Ashkenazy 1981
0.77Bacha 2000
0.67Anderszewski 2003
0.66Fou 1978
0.65Kushner 1989
0.64Ashkenazy 1981
0.63Indjic 1988
0.63Gierzod 1998
0.58Czerny 1990
0.58Badura 1965
0.58Malcuzynski 1961
0.57Hatto 1993
0.56Brailowsky 1960
0.56Uninsky 1971
joint tempo / global dynamics
 Blumental 1952

31.3%  Moravec 1969
27.3%  Average
  8.4%  Magin 1975
  7.0%  Ferenczy 1958
  3.4%  Kapell 1951
  2.9%  Sztompka 1959
  2.1%  Czerny 1990
  2.0%  Morozova 2008
  1.9%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Rosenthal 1930
  1.0%  Uninsky 1971
0.67Moravec 1969
0.57Czerny 1990
smoothed joint tempo / global dynamics
 Blumental 1952

27.8%  Moravec 1969
11.2%  Czerny 1990
  9.8%  Magin 1975
  9.7%  Sztompka 1959
  3.7%  Kapell 1951
  3.5%  Ashkenazy 1981
  2.5%  Rachmaninoff 1923
  2.2%  Boshniakovich 1969
  2.1%  Smith 1975
  1.9%  Poblocka 1999
  1.7%  Osinska 1989
  1.6%  Mohovich 1999
  1.6%  Ferenczy 1958
  1.4%  Milkina 1970
  1.3%  Rosenthal 1931c
  1.2%  Falvay 1989
  1.2%  Harasiewicz 1955
  1.0%  Biret 1990
0.56Moravec 1969
desmoothed joint tempo / global dynamics
 Blumental 1952

64.1%  Average
  9.5%  Brailowsky 1960
  2.9%  Hatto 1993
  2.0%  Morozova 2008
  1.7%  Shebanova 2002
  1.6%  Ezaki 2006
  1.6%  Bacha 2000
  1.5%  Niedzielski 1931
  1.3%  Uninsky 1971
  1.2%  Indjic 1988
0.75Hatto 1993
0.72Czerny 1990
0.72Indjic 1988
0.71Brailowsky 1960
0.70Uninsky 1971
0.67Fou 1978
0.67Bacha 2000
0.66Hatto 1997
0.65Moravec 1969
0.58Ferenczy 1958
0.57Anderszewski 2003
0.57Malcuzynski 1961
0.55Gierzod 1998