full tempo curve
smoothed tempo curve (0.5)
desmoothed tempo curve (0.5)
global beat dynamics
smoothed beat dynamics
desmoothed beat dynamics
joint tempo / global dynamics
smoothed joint features
desmoothed joint features
 Ashkenazy 1981

73.5%  Average
  4.7%  Uninsky 1959
  2.8%  Fliere 1977
  2.5%  Clidat 1994
  1.8%  Meguri 1997
  1.1%  Tsujii 2005
  1.1%  Fou 1978
  1.0%  Ohlsson 1999
0.75Tsujii 2005
0.74Clidat 1994
0.73Average
0.64Fliere 1977
0.63Shebanova 2002
0.55Milkina 1970
0.55Zimerman 1975
 Ashkenazy 1981

53.9%  Average
  6.9%  Clidat 1994
  5.9%  Uninsky 1959
  5.0%  Milkina 1970
  3.5%  Meguri 1997
  2.2%  Ezaki 2006
  2.1%  Vardi 1988
  1.7%  Fiorentino 1962
  1.6%  Richter 1960
  1.2%  Francois 1956
  1.1%  Lushtak 2004
  1.0%  Wasowski 1980
0.72Average
0.69Tsujii 2005
0.65Clidat 1994
0.64Fliere 1977
0.61Poblocka 1999
0.59Ezaki 2006
0.57Malcuzynski 1951
0.55Osinska 1989
0.55Shebanova 2002
 Ashkenazy 1981

59.7%  Average
  4.9%  Clidat 1994
  4.4%  Tsujii 2005
  4.1%  Ezaki 2006
  4.0%  Wasowski 1980
  3.0%  Francois 1956
  2.8%  Fliere 1977
  2.7%  Uninsky 1959
  2.6%  Fou 1978
  1.0%  Perlemuter 1992
  1.0%  Barbosa 1983
  1.0%  Milkina 1970
0.60Ohlsson 1999
0.57Clidat 1994
 Ashkenazy 1981

68.0%  Average
  4.6%  Luisada 1990
  2.9%  Fou 1978
  2.4%  Rubinstein 1939
  1.7%  Clidat 1994
  1.3%  Ax 1995
  1.3%  Csalog 1996
  1.3%  Uninsky 1959
  1.2%  Indjic 2001
  1.2%  Richter 1960
  1.1%  Rubinstein 1966
  1.0%  Wasowski 1980
0.70Wasowski 1980
0.65Average
0.63Luisada 1990
0.58Rubinstein 1939
0.55Uninsky 1959
 Ashkenazy 1981

48.1%  Average
14.8%  Wasowski 1980
  3.8%  Falvay 1989
  2.7%  Rubinstein 1939
  2.5%  Fou 1978
  2.4%  Uninsky 1959
  2.0%  Richter 1960
  1.8%  Biret 1990
  1.6%  Luisada 1990
  1.4%  Czerny 1989
  1.4%  Nezu 2005
  1.1%  Fliere 1977
  1.1%  Korecka 1992
  1.0%  Rosen 1989
0.65Wasowski 1980
0.65Average
 Ashkenazy 1981

47.3%  Average
19.5%  Ax 1995
  8.6%  Luisada 1990
  3.6%  Ezaki 2006
  2.4%  Fiorentino 1962
  1.8%  Fou 1978
  1.4%  Tsujii 2005
  1.2%  Indjic 2001
  1.1%  Falvay 1989
0.77Ax 1995
0.68Luisada 1990
0.63Tsujii 2005
0.59Ezaki 2006
0.58Tanyel 1992
0.58Hatto 1997
0.57Rubinstein 1939
0.56Hatto 1993
0.55Rangell 2001
0.55Zimerman 1975
0.55Indjic 2001
 Ashkenazy 1981

85.2%  Average
  2.6%  Clidat 1994
  1.7%  Fliere 1977
  1.6%  Zimerman 1975
  1.3%  Tsujii 2005
0.78Average
0.74Tsujii 2005
0.68Clidat 1994
0.66Fliere 1977
0.62Rubinstein 1966
0.62Uninsky 1959
0.61Ohlsson 1999
0.60Zimerman 1975
0.56Rubinstein 1939
 Ashkenazy 1981

72.7%  Average
  8.0%  Fiorentino 1962
  1.7%  Fliere 1977
  1.6%  Zimerman 1975
  1.5%  Milkina 1970
  1.5%  Tsujii 2005
0.82Average
0.69Tsujii 2005
0.68Fliere 1977
0.68Clidat 1994
0.63Osinska 1989
0.62Poblocka 1999
0.61Fiorentino 1962
0.59Shebanova 2002
0.58Rubinstein 1966
0.58Milkina 1970
 Ashkenazy 1981

63.1%  Average
  8.3%  Ax 1995
  5.7%  Ezaki 2006
  4.2%  Clidat 1994
  3.8%  Tsujii 2005
  1.8%  Fliere 1977
  1.6%  Fou 1978
  1.2%  Tanyel 1992
  1.2%  Ohlsson 1999
0.64Tsujii 2005
0.62Ax 1995
0.60Tanyel 1992
0.57Zimerman 1975
0.57Ohlsson 1999
 Average 

45.5%  Uninsky 1959
11.7%  Falvay 1989
10.9%  Malcuzynski 1951
  9.3%  Malcuzynski 1961
  3.9%  Tsujii 2005
  3.3%  Lushtak 2004
  1.8%  Hatto 1993
  1.5%  Osinska 1989
  1.2%  Fiorentino 1962
0.88Tsujii 2005
0.87Indjic 2001
0.86Hatto 1993
0.86Falvay 1989
0.86Hatto 1997
0.85Osinska 1989
0.84Malcuzynski 1951
0.82Ax 1995
0.80Malcuzynski 1961
0.78Nezu 2005
0.77Milkina 1970
0.76Tanyel 1992
0.74Poblocka 1999
0.73Ashkenazy 1981
0.72Zimerman 1975
0.68Lushtak 2004
0.68Fou 1978
0.67Fiorentino 1962
0.66Mohovich 1999
0.66Clidat 1994
0.65Ezaki 2006
0.62Uninsky 1959
0.62Rubinstein 1939
0.61Vardi 1988
0.60Olejniczak 1990
0.55Rubinstein 1966
 Average 

49.1%  Uninsky 1959
13.4%  Osinska 1989
  5.1%  Shebanova 2002
  4.8%  Falvay 1989
  3.4%  Poblocka 1999
  3.2%  Mohovich 1999
  2.9%  Malcuzynski 1951
  2.8%  Tsujii 2005
  1.8%  Clidat 1994
  1.1%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Ezaki 2006
  1.0%  Fiorentino 1962
0.82Tsujii 2005
0.79Osinska 1989
0.74Hatto 1993
0.74Indjic 2001
0.73Hatto 1997
0.72Malcuzynski 1951
0.72Ashkenazy 1981
0.72Nezu 2005
0.71Poblocka 1999
0.69Mohovich 1999
0.67Ezaki 2006
0.66Ax 1995
0.65Falvay 1989
0.64Shebanova 2002
0.64Fiorentino 1962
0.63Malcuzynski 1961
0.62Milkina 1970
0.62Clidat 1994
0.56Fou 1978
 Average 

31.4%  Falvay 1989
19.0%  Malcuzynski 1961
12.0%  Tsujii 2005
  8.8%  Malcuzynski 1951
  3.7%  Osinska 1989
  3.5%  Lushtak 2004
  3.4%  Nezu 2005
  2.6%  Fiorentino 1962
  1.7%  Wasowski 1980
  1.4%  Indjic 2001
  1.4%  Rubinstein 1966
  1.3%  BenOr 1989
  1.2%  Milkina 1970
0.85Falvay 1989
0.82Malcuzynski 1961
0.82Malcuzynski 1951
0.79Indjic 2001
0.77Hatto 1997
0.77Hatto 1993
0.77Tsujii 2005
0.76Osinska 1989
0.76Ax 1995
0.75Tanyel 1992
0.74Milkina 1970
0.72Nezu 2005
0.71Fiorentino 1962
0.70BenOr 1989
0.70Zimerman 1975
0.69Olejniczak 1990
0.67Brailowsky 1960
0.67Lushtak 2004
0.66Fou 1978
0.66Uninsky 1959
0.64Vardi 1988
0.64Rubinstein 1966
0.60Katin 1996
0.58Rubinstein 1952
 Average 

23.8%  Luisada 1990
23.5%  Rubinstein 1966
13.9%  Falvay 1989
  5.2%  Groot 1988
  4.2%  Uninsky 1959
  3.3%  Zimerman 1975
  2.9%  Csalog 1996
  2.6%  Fou 1978
  2.2%  Hatto 1997
  2.1%  Lushtak 2004
  2.1%  Osinska 1989
  1.8%  Tsujii 2005
  1.5%  Magin 1975
  1.2%  Rubinstein 1952
0.84Falvay 1989
0.82Rubinstein 1966
0.81Luisada 1990
0.75Osinska 1989
0.75Groot 1988
0.74Biret 1990
0.73Hatto 1997
0.73Tsujii 2005
0.71Hatto 1993
0.71Malcuzynski 1961
0.70Indjic 2001
0.67Poblocka 1999
0.66Shebanova 2002
0.65Ashkenazy 1981
0.65Magin 1975
0.62Ohlsson 1999
0.62Rubinstein 1952
0.61Rubinstein 1939
0.60Uninsky 1959
0.59Lushtak 2004
0.58Katin 1996
0.55Luisada 2008
 Average 

18.7%  Luisada 1990
12.0%  Rubinstein 1966
  9.2%  Rubinstein 1952
  8.9%  Luisada 2008
  6.6%  Uninsky 1959
  6.3%  Ohlsson 1999
  5.3%  Groot 1988
  3.7%  Ashkenazy 1981
  3.1%  Falvay 1989
  2.5%  Biret 1990
  2.3%  Zimerman 1975
  2.0%  Rubinstein 1939
  1.8%  Katin 1996
  1.6%  Csalog 1996
  1.5%  Hatto 1997
  1.2%  Osinska 1989
  1.1%  Richter 1960
  1.0%  Shebanova 2002
0.75Luisada 1990
0.72Rubinstein 1966
0.70Biret 1990
0.67Luisada 2008
0.66Poblocka 1999
0.66Groot 1988
0.65Ashkenazy 1981
0.65Osinska 1989
0.63Wasowski 1980
0.62Falvay 1989
0.60Tsujii 2005
0.57Malcuzynski 1961
0.56Rubinstein 1952
 Average 

43.4%  Falvay 1989
13.9%  Csalog 1996
  7.2%  Luisada 1990
  6.2%  Rubinstein 1966
  4.9%  Tsujii 2005
  4.2%  Vardi 1988
  2.5%  Zimerman 1975
  2.4%  Mohovich 1999
  2.2%  Rudanovskaya 2007
  1.7%  Magin 1975
  1.4%  Lushtak 2004
  1.3%  Uninsky 1959
  1.1%  Horszowski 1983
0.86Falvay 1989
0.81Csalog 1996
0.77Tsujii 2005
0.76Rubinstein 1966
0.70Luisada 1990
0.69Hatto 1993
0.68Groot 1988
0.67Katin 1996
0.66Magin 1975
0.66Indjic 2001
0.65Mohovich 1999
0.65Hatto 1997
0.64Malcuzynski 1961
0.62Czerny 1989
0.59Lushtak 2004
 Average 

40.1%  Tsujii 2005
24.7%  Falvay 1989
13.1%  Osinska 1989
  5.0%  Lushtak 2004
  3.7%  Malcuzynski 1961
  2.7%  Uninsky 1959
  1.3%  Hatto 1993
  1.2%  Milkina 1970
0.91Falvay 1989
0.91Tsujii 2005
0.90Osinska 1989
0.88Hatto 1997
0.88Indjic 2001
0.87Hatto 1993
0.81Poblocka 1999
0.79Nezu 2005
0.78Rubinstein 1966
0.78Ashkenazy 1981
0.77Malcuzynski 1961
0.76Katin 1996
0.74Lushtak 2004
0.74Milkina 1970
0.73Biret 1990
0.72Groot 1988
0.72Fou 1978
0.71Ohlsson 1999
0.71Uninsky 1959
0.70Fiorentino 1962
0.70Rubinstein 1939
0.69Rubinstein 1952
0.68Olejniczak 1990
0.65Mohovich 1999
0.65Zimerman 1975
0.65Magin 1975
0.63Shebanova 2002
0.63Fliere 1977
0.58Malcuzynski 1951
 Average 

38.7%  Tsujii 2005
18.4%  Ashkenazy 1981
14.8%  Osinska 1989
  5.8%  Poblocka 1999
  3.9%  Falvay 1989
  3.5%  Uninsky 1959
  2.0%  Fiorentino 1962
  1.3%  BenOr 1989
  1.0%  Ohlsson 1999
0.85Osinska 1989
0.85Tsujii 2005
0.82Ashkenazy 1981
0.79Poblocka 1999
0.77Hatto 1993
0.76Falvay 1989
0.75Hatto 1997
0.75Indjic 2001
0.67Shebanova 2002
0.67Fiorentino 1962
0.66Nezu 2005
0.64Malcuzynski 1961
0.63Rubinstein 1966
0.62Biret 1990
0.61Lushtak 2004
0.59Milkina 1970
0.57Fliere 1977
0.56Katin 1996
0.55Uninsky 1959
0.55Mohovich 1999
0.55Fou 1978
 Average 

71.0%  Falvay 1989
  5.1%  Malcuzynski 1961
  3.7%  Lushtak 2004
  2.5%  Milkina 1970
  2.2%  Vardi 1988
  2.2%  Osinska 1989
  1.9%  Tsujii 2005
  1.6%  Luisada 1990
0.93Falvay 1989
0.89Tsujii 2005
0.88Indjic 2001
0.86Hatto 1993
0.85Hatto 1997
0.84Malcuzynski 1961
0.82Osinska 1989
0.79Katin 1996
0.78Rubinstein 1966
0.78Milkina 1970
0.78Fiorentino 1962
0.75Nezu 2005
0.74Lushtak 2004
0.73Groot 1988
0.73Fou 1978
0.71BenOr 1989
0.70Magin 1975
0.69Uninsky 1959
0.69Czerny 1989
0.67Olejniczak 1990
0.66Poblocka 1999
0.66Luisada 1990
0.66Vardi 1988
0.61Mohovich 1999
0.60Rubinstein 1952
0.60Ohlsson 1999
0.59Biret 1990
0.58Ax 1995
0.58Ezaki 2006
0.57Rubinstein 1939
0.57Csalog 1996
0.55Zimerman 1975
 Ax 1995

72.1%  Average
  7.8%  Uninsky 1959
  3.1%  Fiorentino 1962
  2.9%  Biret 1990
  2.2%  Rubinstein 1952
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.5%  Osinska 1989
  1.4%  Fliere 1977
0.82Average
0.78Rubinstein 1952
0.74Fiorentino 1962
0.73Rubinstein 1966
0.72Osinska 1989
0.68Katin 1996
0.67Rubinstein 1939
0.65Tsujii 2005
0.65Malcuzynski 1951
0.62Milkina 1970
0.59Fou 1978
0.59Falvay 1989
0.55Mohovich 1999
0.55Biret 1990
 Ax 1995

41.4%  Average
13.2%  Richter 1960
  9.0%  Uninsky 1959
  7.0%  Mohovich 1999
  3.8%  Rubinstein 1939
  2.3%  Biret 1990
  2.2%  Fliere 1977
  1.3%  Poblocka 1999
  1.3%  Ohlsson 1999
  1.3%  Osinska 1989
  1.2%  Fiorentino 1962
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.1%  Rudanovskaya 2007
  1.1%  Rosen 1989
0.66Average
0.64Rubinstein 1939
0.56Mohovich 1999
0.55Milkina 1970
 Ax 1995

70.9%  Average
  5.0%  Rubinstein 1952
  3.9%  Uninsky 1959
  3.6%  Malcuzynski 1951
  3.0%  Fliere 1977
  1.8%  Biret 1990
  1.7%  Rubinstein 1966
  1.5%  Kiepura 1999
  1.0%  Fiorentino 1962
0.81Malcuzynski 1951
0.80Fiorentino 1962
0.76Kiepura 1999
0.76Average
0.75Rubinstein 1952
0.75Rubinstein 1966
0.73Osinska 1989
0.72Falvay 1989
0.71Smith 1975
0.70Malcuzynski 1961
0.69Tsujii 2005
0.68Brailowsky 1960
0.67Fou 1978
0.67Groot 1988
0.63Katin 1996
0.62Rosen 1989
0.61Uninsky 1959
 Ax 1995

28.0%  Average
10.0%  Sztompka 1959
  8.6%  Czerny 1989
  7.7%  Rubinstein 1966
  6.4%  Fou 1978
  5.0%  Ezaki 2006
  4.8%  Csalog 1996
  3.5%  Ashkenazy 1981
  3.2%  Kiepura 1999
  2.7%  Luisada 2008
  2.6%  Barbosa 1983
  2.2%  Luisada 1990
  1.8%  Osinska 1989
  1.2%  Magin 1975
  1.1%  Richter 1961
  1.1%  Ohlsson 1999
  1.0%  Kushner 1990
 Ax 1995

30.2%  Czerny 1989
  9.7%  Sztompka 1959
  7.9%  Fou 1978
  6.7%  Korecka 1992
  5.6%  Goldenweiser 1946
  5.0%  Kiepura 1999
  4.6%  Luisada 2008
  4.2%  Rubinstein 1966
  3.1%  Csalog 1996
  2.5%  Magin 1975
  2.4%  Barbosa 1983
  2.2%  Ezaki 2006
  1.5%  Ashkenazy 1981
  1.0%  Kushner 1990
0.62Czerny 1989
 Ax 1995

34.3%  Average
30.9%  Ashkenazy 1981
  4.3%  Csalog 1996
  3.4%  Brailowsky 1960
  3.4%  Ezaki 2006
  3.4%  Sztompka 1959
  3.0%  Rubinstein 1939
  3.0%  Tsujii 2005
  2.5%  Zimerman 1975
  1.8%  Nezu 2005
  1.4%  Hatto 1997
  1.3%  Poblocka 1999
0.77Ashkenazy 1981
0.66Rubinstein 1939
0.62Tsujii 2005
0.61Ezaki 2006
 Ax 1995

81.0%  Average
  2.2%  Fou 1978
  2.2%  Rubinstein 1966
  1.6%  Tsujii 2005
  1.0%  Czerny 1989
  1.0%  Kiepura 1999
  1.0%  Mohovich 1999
0.73Rubinstein 1966
0.68Fou 1978
0.57Milkina 1970
0.57Czerny 1989
0.56Poblocka 1999
0.56Kiepura 1999
 Ax 1995

43.7%  Average
  8.6%  Osinska 1989
  7.6%  Rubinstein 1966
  6.1%  Czerny 1989
  3.7%  Fou 1978
  3.2%  Francois 1956
  3.0%  Mohovich 1999
  3.0%  Chiu 1999
  2.3%  Richter 1960
  2.2%  Zimerman 1975
  1.5%  Kiepura 1999
  1.3%  Milkina 1970
  1.3%  Magaloff 1977
0.58Rubinstein 1966
 Ax 1995

79.3%  Average
  4.1%  Tsujii 2005
  4.0%  Brailowsky 1960
  2.2%  Fliere 1977
0.70Tsujii 2005
0.67Rubinstein 1966
0.63Fiorentino 1962
0.62Ashkenazy 1981
0.62Rubinstein 1939
0.59Brailowsky 1960
0.58Average
0.58Ezaki 2006
0.56Kiepura 1999
0.55Magin 1975
 Bacha 1998

58.5%  Average
  4.6%  Nezu 2005
  4.5%  Falvay 1989
  4.4%  Indjic 2001
  3.3%  Fliere 1977
  3.2%  BenOr 1989
  2.6%  Perlemuter 1992
  2.4%  Malcuzynski 1951
  1.0%  Wasowski 1980
  1.0%  Malcuzynski 1961
 Bacha 1998

30.4%  Malcuzynski 1951
13.1%  Falvay 1989
11.7%  Biret 1990
  5.4%  Nezu 2005
  2.3%  Fliere 1977
  2.1%  Czerny 1989
  2.1%  Magin 1975
  2.0%  Perlemuter 1992
  1.8%  Luisada 2008
  1.7%  Zimerman 1975
  1.6%  Luisada 1990
  1.6%  Lushtak 2004
  1.6%  Horszowski 1983
  1.3%  Sztompka 1959
  1.3%  Tsujii 2005
  1.3%  Fiorentino 1962
  1.2%  Indjic 2001
  1.2%  BenOr 1989
  1.2%  Average
  1.0%  Magaloff 1977
 Bacha 1998

51.5%  Average
13.7%  Nezu 2005
  7.2%  Indjic 2001
  3.4%  BenOr 1989
  2.7%  Perlemuter 1992
  2.3%  Hatto 1997
  2.0%  Malcuzynski 1961
  1.7%  Wasowski 1980
  1.3%  Francois 1956
  1.3%  Fiorentino 1962
  1.3%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Poblocka 1999
 Bacha 1998

35.2%  Average
22.4%  Rubinstein 1952
  5.7%  Rubinstein 1939
  5.5%  Falvay 1989
  5.3%  Luisada 1990
  4.5%  Richter 1961
  4.4%  Ohlsson 1999
  1.9%  Richter 1960
  1.3%  Nezu 2005
  1.3%  Kushner 1990
0.65Rubinstein 1939
 Bacha 1998

30.7%  Falvay 1989
23.1%  Rubinstein 1952
10.2%  Richter 1960
  9.1%  Biret 1990
  5.9%  Average
  2.2%  Nezu 2005
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.2%  Magaloff 1977
0.58Biret 1990
 Bacha 1998

29.7%  Average
25.8%  Rubinstein 1939
  7.1%  Hatto 1993
  6.0%  Kushner 1990
  5.5%  Luisada 1990
  4.8%  Fliere 1977
  4.5%  Luisada 2008
  2.6%  Ohlsson 1999
  1.9%  Smith 1975
  1.4%  Fiorentino 1962
  1.1%  Olejniczak 1990
0.57Rubinstein 1939
0.55Fliere 1977
0.55Hatto 1993
 Bacha 1998

71.0%  Average
  8.6%  Falvay 1989
  2.5%  Indjic 2001
  2.1%  Nezu 2005
  1.6%  Rubinstein 1952
  1.5%  Kushner 1990
  1.1%  Rubinstein 1966
  1.0%  Fiorentino 1962
0.57Luisada 2008
 Bacha 1998

40.1%  Falvay 1989
12.1%  Biret 1990
10.0%  Average
  4.4%  Richter 1960
  4.3%  Luisada 1990
  2.9%  Malcuzynski 1961
  2.7%  Rubinstein 1952
  2.1%  Nezu 2005
  1.9%  Luisada 2008
  1.3%  Malcuzynski 1951
  1.2%  Fiorentino 1962
  1.2%  Indjic 2001
  1.1%  Lushtak 2004
0.56Falvay 1989
0.55Luisada 2008
 Bacha 1998

65.3%  Average
10.3%  Nezu 2005
  6.6%  Kushner 1990
  2.7%  Indjic 2001
  2.4%  Fiorentino 1962
  1.7%  Hatto 1993
  1.2%  Luisada 2008
  1.2%  Fliere 1977
 Barbosa 1983

68.7%  Average
  4.6%  Chiu 1999
  4.5%  Fou 1978
  2.7%  Zimerman 1975
  2.4%  Magaloff 1977
  1.8%  Meguri 1997
  1.6%  Kiepura 1999
  1.1%  Ashkenazy 1981
0.61Rubinstein 1952
0.60Fou 1978
 Barbosa 1983

24.2%  Average
20.0%  Fou 1978
10.1%  Rubinstein 1952
  7.7%  Biret 1990
  7.6%  Katin 1996
  3.1%  Chiu 1999
  2.9%  Cortot 1951
  2.6%  Ezaki 2006
  2.0%  Zimerman 1975
  1.5%  Falvay 1989
  1.5%  Wasowski 1980
  1.1%  Korecka 1992
0.59Biret 1990
0.58Fou 1978
0.58Rubinstein 1952
 Barbosa 1983

69.7%  Average
  7.6%  Lushtak 2004
  2.2%  Magaloff 1977
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.6%  Czerny 1989
  1.5%  Zimerman 1975
  1.2%  Shebanova 2002
  1.1%  Wasowski 1980
  1.0%  Ezaki 2006
  1.0%  Uninsky 1959
 Barbosa 1983

40.0%  Average
  8.9%  Magin 1975
  7.9%  Malcuzynski 1961
  7.5%  Hatto 1997
  6.9%  Rubinstein 1966
  3.8%  Sztompka 1959
  3.3%  Horszowski 1983
  3.1%  Ax 1995
  3.1%  Falvay 1989
  1.8%  Katin 1996
  1.5%  Czerny 1989
  1.5%  Olejniczak 1990
  1.3%  Zimerman 1975
  1.0%  Vardi 1988
0.59Magin 1975
0.56Horszowski 1983
0.55Hatto 1993
 Barbosa 1983

40.2%  Magin 1975
  7.6%  Rubinstein 1966
  7.3%  Zimerman 1975
  6.0%  Malcuzynski 1961
  5.4%  Horszowski 1983
  4.9%  Sztompka 1959
  3.1%  Indjic 2001
  2.9%  Czerny 1989
  2.7%  Falvay 1989
  2.5%  Ax 1995
  2.2%  Katin 1996
  2.2%  Average
  2.0%  Hatto 1997
  1.2%  Uninsky 1959
  1.2%  Olejniczak 1990
0.61Magin 1975
 Barbosa 1983

53.8%  Average
18.8%  Malcuzynski 1961
  8.4%  Clidat 1994
  2.5%  Vardi 1988
  1.7%  Ezaki 2006
  1.5%  Olejniczak 1990
  1.3%  Fiorentino 1962
  1.2%  Zimerman 1975
  1.2%  Csalog 1996
  1.2%  Gornostaeva 1994
0.62Richter 1961
0.61Horszowski 1983
0.57Sztompka 1959
0.56Clidat 1994
0.56Mohovich 1999
0.55Vardi 1988
 Barbosa 1983

73.8%  Average
  3.6%  Malcuzynski 1961
  2.7%  Chiu 1999
  2.4%  Rubinstein 1952
  1.8%  Falvay 1989
  1.5%  Ax 1995
  1.3%  Gornostaeva 1994
  1.3%  Zimerman 1975
  1.0%  Clidat 1994
0.58Rubinstein 1952
 Barbosa 1983

37.1%  Average
24.4%  Rubinstein 1952
  5.9%  Malcuzynski 1961
  3.3%  BenOr 1989
  2.8%  Chiu 1999
  2.4%  Czerny 1989
  2.1%  Milkina 1970
  2.0%  Falvay 1989
  1.4%  Rubinstein 1939
  1.4%  Katin 1996
  1.1%  Vardi 1988
  1.1%  Biret 1990
  1.0%  Horszowski 1983
  1.0%  Korecka 1992
  1.0%  Ax 1995
0.60Rubinstein 1952
 Barbosa 1983

74.9%  Average
  9.0%  Malcuzynski 1961
  3.2%  Czerny 1989
  2.1%  Clidat 1994
  1.4%  Vardi 1988
  1.4%  Gornostaeva 1994
0.58Ezaki 2006
0.56Vardi 1988
 BenOr 1989

58.6%  Average
11.1%  Falvay 1989
  9.0%  Nezu 2005
  2.6%  Zimerman 1975
  2.5%  Zimerman 1975
  2.3%  Sztompka 1959
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.4%  Magin 1975
  1.3%  Kushner 1990
  1.2%  Biret 1990
  1.2%  Olejniczak 1990
0.67Biret 1990
0.67Lushtak 2004
0.66Nezu 2005
0.64Kushner 1990
0.63Luisada 2008
0.59Falvay 1989
0.55Luisada 1990
 BenOr 1989

21.2%  Falvay 1989
13.9%  Nezu 2005
12.7%  Osinska 1989
10.5%  Lushtak 2004
  5.5%  Sztompka 1959
  5.2%  Tsujii 2005
  3.5%  Luisada 2008
  3.3%  Kushner 1990
  2.3%  Average
  1.9%  Zimerman 1975
  1.7%  Magin 1975
  1.7%  Luisada 1990
  1.4%  Rangell 2001
  1.3%  Biret 1990
  1.2%  Zimerman 1975
 BenOr 1989

79.8%  Average
  3.5%  Zimerman 1975
  3.3%  Olejniczak 1990
  2.3%  Sztompka 1959
  1.8%  Korecka 1992
0.72Nezu 2005
0.70Average
0.70Poblocka 1999
0.69Olejniczak 1990
0.62Korecka 1992
0.61Zimerman 1975
0.60Biret 1990
0.59Osinska 1989
0.57Magin 1975
0.55Malcuzynski 1961
0.55Wasowski 1980
 BenOr 1989

52.6%  Average
11.0%  Falvay 1989
  6.9%  Olejniczak 1990
  4.9%  Indjic 2001
  4.7%  Groot 1988
  2.3%  Lushtak 2004
  1.5%  Kushner 1990
  1.2%  Csalog 1996
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.2%  Gornostaeva 1994
  1.0%  Zimerman 1975
0.72Olejniczak 1990
0.64Lushtak 2004
0.56Csalog 1996
0.56Magaloff 1977
 BenOr 1989

26.9%  Olejniczak 1990
10.9%  Tsujii 2005
10.9%  Indjic 2001
  9.3%  Average
  6.8%  Groot 1988
  5.7%  Falvay 1989
  3.2%  Rubinstein 1966
  2.9%  Malcuzynski 1961
  2.4%  Tanyel 1992
  2.0%  Poblocka 1999
  1.1%  Csalog 1996
  1.1%  Magaloff 1977
  1.0%  Rubinstein 1952
  1.0%  Zimerman 1975
0.59Olejniczak 1990
 BenOr 1989

65.5%  Average
  4.7%  Olejniczak 1990
  4.7%  Falvay 1989
  3.3%  Lushtak 2004
  2.6%  Zimerman 1975
  2.2%  Malcuzynski 1961
  2.1%  Meguri 1997
  1.9%  Magaloff 1977
  1.4%  Groot 1988
  1.1%  Rangell 2001
0.72Olejniczak 1990
0.63Csalog 1996
0.63Magaloff 1977
0.61Richter 1960
0.60Lilamand 2001
0.59Falvay 1989
0.59Fou 1978
0.58Mohovich 1999
0.58Osinska 1989
0.57Katin 1996
0.55Biret 1990
0.55Luisada 1990
0.55Horszowski 1983
 BenOr 1989

66.0%  Average
15.2%  Falvay 1989
  4.4%  Olejniczak 1990
  3.3%  Lushtak 2004
  2.5%  Zimerman 1975
  1.6%  Wasowski 1980
0.76Lushtak 2004
0.72Olejniczak 1990
0.65Luisada 2008
0.62Falvay 1989
0.60Luisada 1990
0.58Kushner 1990
0.56Groot 1988
0.55Tanyel 1992
 BenOr 1989

24.7%  Average
22.7%  Lushtak 2004
20.0%  Falvay 1989
  5.1%  Zimerman 1975
  3.7%  Olejniczak 1990
  2.6%  Osinska 1989
  2.0%  Luisada 2008
  1.9%  Tanyel 1992
  1.7%  Kushner 1990
  1.7%  Wasowski 1980
  1.3%  Tsujii 2005
  1.3%  Hatto 1997
  1.3%  Barbosa 1983
  1.2%  Malcuzynski 1961
0.66Lushtak 2004
0.56Luisada 2008
 BenOr 1989

87.4%  Average
  2.3%  Wasowski 1980
  1.2%  Osinska 1989
0.83Olejniczak 1990
0.71Average
0.69Biret 1990
0.69Falvay 1989
0.69Osinska 1989
0.64Fiorentino 1962
0.63Luisada 1990
0.62Indjic 2001
0.61Malcuzynski 1961
0.60Groot 1988
0.59Fou 1978
0.58Hatto 1997
0.56Lushtak 2004
0.55Hatto 1993
0.55Zimerman 1975
 Biret 1990

72.0%  Average
  4.0%  Rubinstein 1952
  3.7%  Ax 1995
  2.5%  Tsujii 2005
  1.8%  Rubinstein 1939
  1.8%  Groot 1988
  1.7%  Falvay 1989
  1.3%  BenOr 1989
0.67BenOr 1989
0.67Tanyel 1992
0.62Kushner 1990
0.62Brailowsky 1960
0.62Osinska 1989
0.61Olejniczak 1990
0.59Groot 1988
0.58Katin 1996
0.55Ax 1995
 Biret 1990

36.8%  Average
16.1%  Olejniczak 1990
  8.0%  Barbosa 1983
  4.6%  Nezu 2005
  3.5%  Ax 1995
  3.5%  Falvay 1989
  3.3%  Rubinstein 1952
  3.2%  Indjic 2001
  2.4%  Hatto 1997
  1.8%  Bacha 1998
  1.4%  Osinska 1989
  1.3%  Clidat 1994
  1.2%  BenOr 1989
  1.2%  Katin 1996
0.62Magin 1975
0.59Hatto 1997
0.59Barbosa 1983
0.58Indjic 2001
0.58Olejniczak 1990
0.56Hatto 1993
 Biret 1990

69.1%  Average
  4.7%  Goldenweiser 1946
  3.9%  Groot 1988
  2.6%  Rubinstein 1952
  2.1%  Rubinstein 1939
  1.7%  Ax 1995
  1.7%  BenOr 1989
  1.4%  Tsujii 2005
  1.2%  Brailowsky 1960
  1.0%  Rubinstein 1966
0.69Groot 1988
0.68Tanyel 1992
0.63Vardi 1988
0.62Brailowsky 1960
0.62Rubinstein 1939
0.62Osinska 1989
0.60BenOr 1989
0.55Uninsky 1959
 Biret 1990

74.3%  Average
  6.1%  Rubinstein 1966
  1.9%  Richter 1960
  1.8%  Csalog 1996
  1.7%  Groot 1988
  1.6%  Nezu 2005
  1.1%  Vardi 1988
0.76Rubinstein 1966
0.74Average
0.66Groot 1988
0.66Mohovich 1999
0.61Fiorentino 1962
0.60Luisada 1990
0.60Tsujii 2005
0.59Falvay 1989
 Biret 1990

38.6%  Average
27.1%  Rubinstein 1966
  4.7%  Bacha 1998
  3.3%  Tsujii 2005
  3.2%  Groot 1988
  2.3%  Perlemuter 1992C
  2.1%  Richter 1961
  1.4%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Fiorentino 1962
0.70Average
0.69Rubinstein 1966
0.60Groot 1988
0.60Luisada 1990
0.59Luisada 2008
0.58Bacha 1998
0.57Poblocka 1999
0.56Rubinstein 1939
0.56Fiorentino 1962
 Biret 1990

67.2%  Average
11.1%  Mohovich 1999
  3.2%  Csalog 1996
  2.6%  Falvay 1989
  2.2%  Richter 1960
  1.2%  Fou 1978
0.69Katin 1996
0.67Mohovich 1999
0.65Falvay 1989
0.63Czerny 1989
0.63Csalog 1996
0.61Rubinstein 1966
0.59Groot 1988
0.58Shebanova 2002
0.55BenOr 1989
 Biret 1990

84.1%  Average
  2.3%  Rubinstein 1966
  1.8%  Falvay 1989
  1.5%  Groot 1988
  1.4%  Brailowsky 1960
  1.2%  Tsujii 2005
0.73Average
0.70Groot 1988
0.67Tanyel 1992
0.67Osinska 1989
0.64Olejniczak 1990
0.63Katin 1996
0.60Nezu 2005
0.59Uninsky 1959
0.58Rubinstein 1966
0.57Falvay 1989
0.56Vardi 1988
0.55Milkina 1970
 Biret 1990

65.5%  Average
  2.8%  Fou 1978
  2.5%  Falvay 1989
  2.4%  Bacha 1998
  2.2%  Rubinstein 1939
  1.9%  Olejniczak 1990
  1.7%  Magin 1975
  1.7%  Nezu 2005
  1.4%  Vardi 1988
  1.3%  Hatto 1997
  1.3%  Richter 1961
  1.3%  Luisada 2008
  1.2%  Mohovich 1999
0.62Average
0.61Olejniczak 1990
0.60Nezu 2005
0.59Magin 1975
 Biret 1990

84.7%  Average
  2.9%  Tanyel 1992
  1.6%  Groot 1988
  1.4%  Falvay 1989
  1.1%  Tsujii 2005
  1.0%  Csalog 1996
0.74Groot 1988
0.71Tanyel 1992
0.69BenOr 1989
0.68Vardi 1988
0.66Milkina 1970
0.65Csalog 1996
0.64Katin 1996
0.59Average
0.59Falvay 1989
0.57Mohovich 1999
0.55Rubinstein 1966
 Brailowsky 1960

56.4%  Average
10.0%  Groot 1988
  8.7%  Tsujii 2005
  3.1%  Rubinstein 1952
  2.7%  Malcuzynski 1961
  2.3%  Fiorentino 1962
  1.9%  Falvay 1989
  1.3%  Biret 1990
  1.2%  Barbosa 1983
0.70Tanyel 1992
0.62Biret 1990
0.59Groot 1988
0.57Falvay 1989
0.56Kushner 1990
 Brailowsky 1960

35.4%  Tsujii 2005
10.4%  Shebanova 2002
  7.9%  Average
  7.3%  Lushtak 2004
  4.5%  Olejniczak 1990
  4.1%  Malcuzynski 1961
  2.8%  Osinska 1989
  2.3%  BenOr 1989
  2.3%  Groot 1988
  2.2%  Barbosa 1983
  2.1%  Rubinstein 1952
  1.7%  Kushner 1990
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Zimerman 1975
  1.4%  Fou 1978
  1.2%  Uninsky 1959
  1.2%  Luisada 1990
 Brailowsky 1960

67.7%  Average
  7.7%  Vardi 1988
  6.0%  Rubinstein 1952
  3.9%  Groot 1988
  2.4%  Tsujii 2005
  1.3%  Biret 1990
0.72Groot 1988
0.71Falvay 1989
0.68Tanyel 1992
0.68Ax 1995
0.67Rubinstein 1952
0.67Uninsky 1959
0.67Average
0.63Smith 1975
0.62Biret 1990
0.58Magin 1975
0.57Fiorentino 1962
0.57Czerny 1989
0.57Milkina 1970
0.56Francois 1956
0.56Olejniczak 1990
 Brailowsky 1960

34.8%  Rubinstein 1939
24.8%  Ohlsson 1999
  8.9%  Average
  5.8%  Rudanovskaya 2007
  3.5%  Mohovich 1999
  2.4%  Francois 1956
  1.9%  Fliere 1977
  1.6%  Poblocka 1999
  1.6%  Cohen 1997
  1.3%  Wasowski 1980
  1.0%  Katin 1996
0.64Rubinstein 1939
0.63Ohlsson 1999
 Brailowsky 1960

28.4%  Ohlsson 1999
27.2%  Rubinstein 1939
14.3%  Katin 1996
  3.0%  Mohovich 1999
  2.9%  Clidat 1994
  2.8%  Fliere 1977
  2.6%  Cohen 1997
  2.2%  Francois 1956
  2.2%  Richter 1961
  1.6%  Wasowski 1980
  1.5%  Chiu 1999
0.68Rubinstein 1939
0.62Ohlsson 1999
0.55Clidat 1994
 Brailowsky 1960

33.8%  Rudanovskaya 2007
26.9%  Average
  8.3%  Magin 1975
  7.8%  Sztompka 1959
  3.3%  Francois 1956
  3.2%  Poblocka 1999
  2.3%  Ohlsson 1999
  2.2%  Ax 1995
0.74Sztompka 1959
0.72Francois 1956
0.71Rudanovskaya 2007
0.56Ohlsson 1999
 Brailowsky 1960

70.7%  Average
  8.7%  Falvay 1989
  2.8%  Biret 1990
  2.4%  Rubinstein 1952
  1.8%  Magin 1975
  1.7%  Wasowski 1980
  1.6%  Groot 1988
  1.3%  Uninsky 1959
  1.0%  Lushtak 2004
 Brailowsky 1960

28.5%  Average
15.7%  Falvay 1989
13.5%  Fliere 1977
  6.8%  Biret 1990
  4.2%  Mohovich 1999
  3.9%  Ohlsson 1999
  3.2%  Clidat 1994
  1.9%  Shebanova 2002
  1.9%  Wasowski 1980
  1.8%  Olejniczak 1990
  1.7%  Ashkenazy 1981
  1.4%  Rubinstein 1952
  1.4%  Bacha 1998
  1.3%  Magin 1975
  1.1%  Rubinstein 1966
  1.1%  Katin 1996
 Brailowsky 1960

77.8%  Average
  4.2%  Uninsky 1959
  2.3%  Magin 1975
  1.7%  Sztompka 1959
  1.6%  Biret 1990
  1.5%  Francois 1956
0.74Francois 1956
0.72Sztompka 1959
0.70Magin 1975
0.63Rubinstein 1952
0.62Kushner 1990
0.60Smith 1975
0.59Ax 1995
0.55Falvay 1989
 Chiu 1999

37.5%  Rubinstein 1952
14.7%  Ohlsson 1999
12.5%  Malcuzynski 1951
  2.9%  Meguri 1997
  2.9%  Fliere 1977
  2.1%  Uninsky 1959
  2.0%  Fou 1978
  2.0%  Richter 1961
  1.8%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Falvay 1989
  1.7%  Shebanova 2002
  1.5%  Czerny 1989
  1.4%  Rubinstein 1939
  1.4%  Rudanovskaya 2007
  1.3%  Rubinstein 1966
  1.3%  Milkina 1970
  1.1%  Barbosa 1983
0.55Rubinstein 1952
 Chiu 1999

22.3%  Rubinstein 1952
17.4%  Rubinstein 1939
10.3%  Rubinstein 1966
  7.5%  Ohlsson 1999
  6.0%  Malcuzynski 1951
  4.8%  Magaloff 1977
  3.5%  Fliere 1977
  2.7%  Rosen 1989
  2.6%  Barbosa 1983
  2.5%  Uninsky 1959
  2.5%  Rudanovskaya 2007
  1.6%  Shebanova 2002
  1.4%  Csalog 1996
  1.4%  Francois 1956
  1.1%  Meguri 1997
  1.0%  Magin 1975
0.64Rubinstein 1939
0.62Rubinstein 1952
0.60Francois 1956
0.58Rubinstein 1966
0.56Magaloff 1977
0.56Milkina 1970
 Chiu 1999

34.7%  Average
18.5%  Malcuzynski 1951
17.4%  Fou 1978
  5.4%  Falvay 1989
  2.8%  Shebanova 2002
  2.0%  Milkina 1970
  1.9%  Richter 1961
  1.9%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Zimerman 1975
  1.3%  Meguri 1997
 Chiu 1999

43.3%  Average
10.2%  Malcuzynski 1961
  8.9%  Katin 1996
  5.2%  Csalog 1996
  3.9%  Rubinstein 1952
  2.3%  Rudanovskaya 2007
  2.2%  Ohlsson 1999
  1.9%  Poblocka 1999
  1.8%  Hatto 1993
  1.8%  Falvay 1989
  1.7%  Milkina 1970
  1.6%  Fou 1978
  1.5%  Goldenweiser 1946
  1.4%  Barbosa 1983
  1.4%  Tsujii 2005
  1.0%  Rubinstein 1939
 Chiu 1999

14.8%  Katin 1996
11.6%  Olejniczak 1990
  8.7%  Hatto 1993
  8.5%  Groot 1988
  7.9%  Average
  5.9%  Malcuzynski 1961
  5.5%  Csalog 1996
  4.6%  Bacha 1998
  3.3%  BenOr 1989
  2.6%  Falvay 1989
  1.9%  Shebanova 2002
  1.9%  Tsujii 2005
  1.7%  Barbosa 1983
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.6%  Goldenweiser 1946
  1.1%  Brailowsky 1960
  1.1%  Mohovich 1999
  1.0%  Rudanovskaya 2007
 Chiu 1999

62.9%  Average
  5.6%  Francois 1956
  4.1%  Rubinstein 1952
  3.9%  Rudanovskaya 2007
  3.9%  Malcuzynski 1961
  3.3%  Milkina 1970
  3.1%  Rubinstein 1966
  1.9%  Luisada 2008
  1.4%  Ohlsson 1999
0.69Luisada 2008
0.69Ohlsson 1999
0.67Milkina 1970
0.60Mohovich 1999
0.58Rubinstein 1952
0.58Poblocka 1999
 Chiu 1999

44.6%  Average
10.0%  Malcuzynski 1961
  8.7%  Ohlsson 1999
  8.5%  Rubinstein 1952
  8.3%  Fou 1978
  2.7%  Rubinstein 1939
  1.9%  Rudanovskaya 2007
  1.8%  Barbosa 1983
  1.8%  Milkina 1970
  1.3%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Magaloff 1977
0.57Magaloff 1977
0.55Rubinstein 1952
 Chiu 1999

28.9%  Magaloff 1977
14.6%  Rubinstein 1952
  7.9%  Malcuzynski 1961
  6.6%  Katin 1996
  5.8%  Rubinstein 1966
  4.3%  Rudanovskaya 2007
  4.3%  Ohlsson 1999
  4.0%  Ax 1995
  3.4%  Rubinstein 1939
  2.5%  Fliere 1977
  2.3%  Barbosa 1983
  1.8%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Rosen 1989
  1.5%  Czerny 1989
  1.2%  Average
  1.0%  Tsujii 2005
  1.0%  Milkina 1970
0.66Magaloff 1977
0.64Rubinstein 1952
0.59Rubinstein 1966
0.57Fou 1978
 Chiu 1999

71.1%  Average
  4.1%  Milkina 1970
  3.5%  Malcuzynski 1951
  2.6%  Shebanova 2002
  2.2%  Fou 1978
  2.2%  Rudanovskaya 2007
  1.8%  Ohlsson 1999
  1.0%  Luisada 2008
0.59Shebanova 2002
0.56Ohlsson 1999
 Clidat 1994

71.5%  Average
  5.4%  Ashkenazy 1981
  2.6%  Ohlsson 1999
  2.5%  Uninsky 1959
  2.1%  Rudanovskaya 2007
  1.6%  Malcuzynski 1951
  1.0%  Zimerman 1975
0.74Ashkenazy 1981
0.66Average
0.62Tsujii 2005
0.59Shebanova 2002
0.56Zimerman 1975
0.56Milkina 1970
0.55Rubinstein 1939
 Clidat 1994

36.2%  Ashkenazy 1981
18.6%  Uninsky 1959
10.8%  Average
  5.4%  Shebanova 2002
  4.5%  Katin 1996
  2.6%  Vardi 1988
  2.4%  Tsujii 2005
  1.9%  Biret 1990
  1.4%  Richter 1960
  1.1%  Ax 1995
  1.1%  Osinska 1989
  1.0%  Rudanovskaya 2007
  1.0%  Rubinstein 1966
0.66Shebanova 2002
0.65Ashkenazy 1981
0.64Fiorentino 1962
0.63Tsujii 2005
0.62Rubinstein 1939
0.62Average
0.59Zimerman 1975
0.58Milkina 1970
0.58Rubinstein 1966
0.57Fliere 1977
0.57Katin 1996
0.56Ezaki 2006
 Clidat 1994

59.6%  Average
  9.1%  Malcuzynski 1951
  6.4%  Ohlsson 1999
  6.1%  Ashkenazy 1981
  2.0%  Rudanovskaya 2007
  1.6%  Perlemuter 1992
  1.3%  Milkina 1970
  1.0%  Uninsky 1959
  1.0%  Richter 1961
0.57Ashkenazy 1981
0.55Ohlsson 1999
 Clidat 1994

57.1%  Average
  7.8%  Falvay 1989
  6.4%  Richter 1961
  5.0%  Rubinstein 1966
  3.5%  Ohlsson 1999
  3.3%  Groot 1988
  2.9%  Rubinstein 1939
  1.4%  Rubinstein 1952
0.65Rubinstein 1939
0.62Ohlsson 1999
0.58Katin 1996
 Clidat 1994

14.1%  Groot 1988
13.1%  Katin 1996
12.4%  Ohlsson 1999
11.9%  Rubinstein 1939
  9.1%  Average
  7.6%  Richter 1960
  5.2%  Biret 1990
  3.6%  Rubinstein 1966
  2.2%  Mohovich 1999
  1.6%  Falvay 1989
  1.3%  Rubinstein 1952
  1.3%  Luisada 1990
  1.2%  Tanyel 1992
  1.1%  Brailowsky 1960
0.64Rubinstein 1939
0.57Ohlsson 1999
0.55Brailowsky 1960
 Clidat 1994

61.6%  Average
  9.6%  Falvay 1989
  4.8%  Barbosa 1983
  3.1%  Fiorentino 1962
  3.0%  Lushtak 2004
  2.1%  Milkina 1970
  1.8%  Rubinstein 1966
  1.6%  Uninsky 1959
  1.4%  Ezaki 2006
  1.4%  Olejniczak 1990
0.64Milkina 1970
0.59Ohlsson 1999
0.58Rubinstein 1966
0.56Barbosa 1983
 Clidat 1994

76.9%  Average
  3.8%  Ashkenazy 1981
  2.1%  Richter 1961
  2.1%  Groot 1988
  1.9%  Ohlsson 1999
  1.3%  Zimerman 1975
  1.3%  Richter 1960
  1.1%  Falvay 1989
0.68Ashkenazy 1981
0.67Rubinstein 1939
0.62Ohlsson 1999
0.59Shebanova 2002
0.58Richter 1960
 Clidat 1994

43.0%  Average
14.5%  Ashkenazy 1981
  9.6%  Katin 1996
  5.1%  Rubinstein 1939
  3.2%  Richter 1960
  2.7%  Tanyel 1992
  2.2%  Rubinstein 1966
  1.8%  Malcuzynski 1961
  1.8%  Biret 1990
  1.7%  Ohlsson 1999
  1.5%  Groot 1988
0.69Katin 1996
0.68Rubinstein 1939
0.68Ashkenazy 1981
0.63Fiorentino 1962
0.63Richter 1960
0.61Rubinstein 1966
0.57Shebanova 2002
0.57Richter 1961
0.56Poblocka 1999
 Clidat 1994

76.5%  Average
  4.8%  Milkina 1970
  2.6%  Ohlsson 1999
  1.6%  Olejniczak 1990
  1.4%  Rudanovskaya 2007
  1.2%  Ezaki 2006
  1.1%  Richter 1961
  1.0%  Ashkenazy 1981
0.62Ohlsson 1999
 Cohen 1997

30.8%  Csalog 1996
15.9%  Vardi 1988
11.2%  Tsujii 2005
  5.4%  Rudanovskaya 2007
  3.8%  Francois 1956
  3.4%  Mohovich 1999
  2.5%  Average
  2.3%  Lilamand 2001
  2.3%  Barbosa 1983
  2.1%  Rubinstein 1952
  1.7%  Meguri 1997
  1.6%  Katin 1996
  1.5%  Osinska 1989
  1.2%  Rosen 1989
 Cohen 1997

27.6%  Smith 1975
22.4%  Csalog 1996
15.3%  Francois 1956
  4.3%  Mohovich 1999
  2.2%  Perlemuter 1992
  2.1%  Tsujii 2005
  2.0%  Vardi 1988
  1.9%  Rudanovskaya 2007
  1.8%  Barbosa 1983
  1.7%  Rubinstein 1952
  1.4%  Brailowsky 1960
  1.4%  Goldenweiser 1946
  1.3%  Ax 1995
 Cohen 1997

16.3%  Barbosa 1983
13.7%  Vardi 1988
11.6%  Rosen 1989
  9.6%  Tsujii 2005
  8.2%  Meguri 1997
  7.0%  Average
  3.4%  Richter 1960
  3.4%  Zimerman 1975
  2.7%  Czerny 1989
  2.1%  Nezu 2005
  1.8%  Lilamand 2001
  1.7%  Csalog 1996
  1.6%  Perlemuter 1992
  1.5%  Lushtak 2004
  1.4%  Osinska 1989
  1.3%  Rangell 2001
  1.0%  Rudanovskaya 2007
  1.0%  Rubinstein 1966
 Cohen 1997

27.2%  Fiorentino 1962
13.1%  Meguri 1997
  9.2%  Katin 1996
  8.2%  Biret 1990
  7.8%  Rudanovskaya 2007
  4.5%  Tanyel 1992
  3.4%  Lushtak 2004
  2.7%  Fou 1978
  2.7%  Average
  2.2%  Rosen 1989
  1.8%  Zimerman 1975
  1.3%  Mohovich 1999
  1.3%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Richter 1961
  1.0%  Ax 1995
 Cohen 1997

18.4%  Biret 1990
17.3%  Rudanovskaya 2007
  9.3%  Tanyel 1992
  7.2%  Fiorentino 1962
  6.8%  Ashkenazy 1981
  5.1%  Brailowsky 1960
  4.4%  Meguri 1997
  4.0%  Richter 1961
  2.7%  Mohovich 1999
  2.6%  Katin 1996
  2.4%  Rosen 1989
  1.7%  Lushtak 2004
  1.4%  Zimerman 1975
  1.3%  Average
  1.3%  Kushner 1990
  1.2%  Magaloff 1977
  1.1%  Francois 1956
0.55Rudanovskaya 2007
 Cohen 1997

27.2%  Meguri 1997
23.3%  Fiorentino 1962
  7.7%  BenOr 1989
  6.7%  Katin 1996
  6.2%  Average
  5.9%  Rubinstein 1966
  2.3%  Shebanova 2002
  2.0%  Fliere 1977
  1.7%  Rosen 1989
  1.7%  Magaloff 1977
  1.6%  Rudanovskaya 2007
  1.5%  Olejniczak 1990
  1.1%  Kiepura 1999
  1.1%  Tanyel 1992
  1.0%  Ax 1995
  1.0%  Falvay 1989
0.61Meguri 1997
 Cohen 1997

23.2%  Average
21.5%  Mohovich 1999
18.7%  Tanyel 1992
  3.9%  Katin 1996
  3.7%  Csalog 1996
  3.3%  Rudanovskaya 2007
  2.9%  Zimerman 1975
  2.6%  Meguri 1997
  2.3%  Ax 1995
  2.1%  Biret 1990
  1.5%  Fiorentino 1962
  1.4%  Francois 1956
  1.3%  Rosen 1989
 Cohen 1997

22.5%  Rudanovskaya 2007
19.7%  Mohovich 1999
13.4%  Tanyel 1992
  7.8%  Csalog 1996
  6.6%  Fiorentino 1962
  4.5%  Ax 1995
  4.1%  Francois 1956
  2.2%  Biret 1990
  1.4%  Clidat 1994
  1.3%  Kiepura 1999
  1.3%  Katin 1996
  1.2%  Barbosa 1983
0.56Rudanovskaya 2007
 Cohen 1997

32.6%  Meguri 1997
23.2%  Average
  7.3%  BenOr 1989
  6.2%  Zimerman 1975
  6.0%  Rubinstein 1966
  2.6%  Katin 1996
  2.3%  Uninsky 1959
  2.2%  Tanyel 1992
  2.2%  Fliere 1977
  1.5%  Ax 1995
 Cortot 1951

22.5%  Falvay 1989
14.4%  Malcuzynski 1951
10.7%  Barbosa 1983
  9.2%  Goldenweiser 1946
  6.1%  Lushtak 2004
  5.5%  Osinska 1989
  4.7%  Rosen 1989
  4.2%  BenOr 1989
  2.6%  Kiepura 1999
  2.3%  Vardi 1988
  2.1%  Biret 1990S
  1.9%  Rangell 2001
 Cortot 1951

25.6%  Luisada 2008
12.4%  Lilamand 2001
  8.2%  BenOr 1989
  7.0%  Falvay 1989
  6.3%  Rangell 2001
  4.1%  Smith 1975
  4.0%  Barbosa 1983
  3.5%  Kushner 1990
  2.9%  Fliere 1977
  2.0%  Sztompka 1959
  2.0%  Osinska 1989
  1.9%  Goldenweiser 1946
  1.5%  Kiepura 1999
  1.4%  Fiorentino 1962
  1.3%  Bacha 1998
  1.1%  Korecka 1992
  1.1%  Malcuzynski 1961
 Cortot 1951

34.7%  Rosen 1989
17.4%  Malcuzynski 1951
  9.1%  Goldenweiser 1946
  8.1%  Groot 1988
  4.3%  Barbosa 1983
  3.5%  Richter 1960
  2.8%  Fou 1978
  2.3%  Average
  2.0%  Biret 1990S
  1.7%  Vardi 1988
  1.5%  Osinska 1989
  1.2%  Czerny 1989
  1.1%  Lushtak 2004
 Cortot 1951

26.1%  Average
21.0%  Rubinstein 1952
13.8%  Rubinstein 1939
  3.8%  Falvay 1989
  3.5%  Lushtak 2004
  3.3%  Luisada 2008
  3.2%  Rudanovskaya 2007
  2.3%  Clidat 1994
  1.9%  Fiorentino 1962
  1.7%  Perlemuter 1992S
  1.7%  Korecka 1992
  1.3%  Zimerman 1975
  1.2%  Cohen 1997
  1.1%  Milkina 1970
  1.0%  Vardi 1988
  1.0%  Tsujii 2005
 Cortot 1951

26.1%  Rubinstein 1952
14.7%  Zimerman 1975
  7.3%  Average
  6.9%  Rubinstein 1939
  6.4%  Lushtak 2004
  5.4%  Clidat 1994
  2.7%  Fiorentino 1962
  2.7%  Milkina 1970
  2.5%  Nezu 2005
  1.7%  Rangell 2001
  1.3%  Fliere 1977
  1.3%  Rudanovskaya 2007
  1.3%  Osinska 1989
  1.1%  Korecka 1992
  1.1%  Biret 1990S
  1.1%  Perlemuter 1992S
 Cortot 1951

59.2%  Average
  6.9%  Magin 1975
  5.6%  Rubinstein 1939
  3.1%  Ax 1995
  2.9%  Korecka 1992
  2.6%  Tsujii 2005
  2.4%  Falvay 1989
  2.3%  Gornostaeva 1994
  1.7%  Fliere 1977
  1.4%  Vardi 1988
  1.1%  Kushner 1990
  1.1%  Luisada 2008
  1.1%  Malcuzynski 1951
 Cortot 1951

33.0%  Average
13.9%  Falvay 1989
11.0%  Malcuzynski 1951
  6.7%  Osinska 1989
  4.7%  Lushtak 2004
  3.9%  Fiorentino 1962
  3.1%  Nezu 2005
  2.5%  Ohlsson 1999
  2.3%  Biret 1990S
  1.7%  Meguri 1997
  1.5%  BenOr 1989
  1.5%  Rangell 2001
  1.1%  Kiepura 1999
 Cortot 1951

29.4%  Luisada 2008
  9.4%  Ohlsson 1999
  8.6%  Rangell 2001
  7.7%  Falvay 1989
  7.4%  Kushner 1990
  5.8%  Osinska 1989
  5.8%  BenOr 1989
  2.6%  Lilamand 2001
  2.4%  Malcuzynski 1951
  1.8%  Sztompka 1959
  1.6%  Biret 1990S
  1.3%  Kiepura 1999
  1.1%  Gornostaeva 1994
 Cortot 1951

55.0%  Average
10.8%  Malcuzynski 1951
  3.6%  Fiorentino 1962
  2.9%  Gornostaeva 1994
  2.4%  Biret 1990S
  2.3%  Magin 1975
  2.2%  Fou 1978
  2.1%  Rosen 1989
  1.8%  Barbosa 1983
  1.4%  Lushtak 2004
  1.4%  Fliere 1977
  1.3%  Falvay 1989
  1.2%  Rubinstein 1939
  1.1%  Meguri 1997
 Csalog 1996

61.5%  Average
  8.5%  Falvay 1989
  4.4%  Ax 1995
  4.3%  Uninsky 1959
  3.7%  Vardi 1988
  1.5%  Groot 1988
  1.4%  Rudanovskaya 2007
  1.3%  Sztompka 1959
  1.2%  Ezaki 2006
  1.2%  Fiorentino 1962
  1.2%  Shebanova 2002
 Csalog 1996

21.3%  Vardi 1988
18.3%  Smith 1975
14.7%  Average
  3.7%  Groot 1988
  3.5%  Mohovich 1999
  3.4%  Uninsky 1959
  3.3%  Rosen 1989
  2.8%  Tsujii 2005
  2.6%  Malcuzynski 1951
  2.3%  Rudanovskaya 2007
  2.2%  Shebanova 2002
  2.0%  Falvay 1989
  1.6%  Wasowski 1980
  1.5%  Magin 1975
  1.4%  Bacha 1998
  1.3%  Osinska 1989
  1.1%  Chiu 1999
0.55Uninsky 1959
 Csalog 1996

31.0%  Falvay 1989
29.1%  Average
13.0%  Ax 1995
  7.6%  Katin 1996
  2.5%  Sztompka 1959
  1.7%  Fiorentino 1962
  1.6%  Vardi 1988
  1.6%  Shebanova 2002
  1.5%  Milkina 1970
  1.4%  Czerny 1989
  1.2%  Osinska 1989
0.58Falvay 1989
 Csalog 1996

65.0%  Average
  7.6%  Smith 1975
  6.5%  Nezu 2005
  2.9%  Ax 1995
  1.7%  Groot 1988
  1.3%  Uninsky 1959
  1.1%  Biret 1990
0.66Smith 1975
0.62Groot 1988
0.57Mohovich 1999
0.56BenOr 1989
 Csalog 1996

18.6%  Smith 1975
12.7%  Average
12.5%  Nezu 2005
12.3%  Olejniczak 1990
  5.3%  Groot 1988
  4.7%  Malcuzynski 1951
  3.7%  Rosen 1989
  3.4%  Ohlsson 1999
  3.0%  Ax 1995
  2.6%  Poblocka 1999
  2.0%  Lushtak 2004
  1.9%  Mohovich 1999
  1.4%  Chiu 1999
  1.3%  Uninsky 1959
0.58Smith 1975
 Csalog 1996

82.1%  Average
  1.6%  Vardi 1988
  1.5%  Ashkenazy 1981
  1.4%  Barbosa 1983
  1.3%  Ohlsson 1999
  1.3%  Smith 1975
0.81Average
0.70Falvay 1989
0.67Lilamand 2001
0.67Czerny 1989
0.65Smith 1975
0.63BenOr 1989
0.63Biret 1990
0.61Hatto 1997
0.59Milkina 1970
0.59Poblocka 1999
0.57Shebanova 2002
0.56Malcuzynski 1961
0.56Mohovich 1999
0.56Ezaki 2006
0.56Goldenweiser 1946
0.55Uninsky 1959
 Csalog 1996

73.7%  Average
  4.9%  Falvay 1989
  3.3%  Smith 1975
  1.9%  Nezu 2005
  1.9%  Mohovich 1999
  1.7%  Uninsky 1959
  1.1%  Ax 1995
  1.1%  Groot 1988
0.64Groot 1988
0.64Smith 1975
0.58Rosen 1989
0.56Uninsky 1959
 Csalog 1996

27.5%  Smith 1975
25.5%  Average
10.0%  Rosen 1989
  7.8%  Nezu 2005
  6.1%  Tsujii 2005
  3.6%  Mohovich 1999
  2.5%  Ohlsson 1999
  1.3%  Falvay 1989
  1.0%  Cohen 1997
  1.0%  Uninsky 1959
0.65Smith 1975
0.59Rosen 1989
0.56Groot 1988
 Csalog 1996

76.8%  Average
  9.6%  Ax 1995
  1.2%  Falvay 1989
0.75Falvay 1989
0.68Czerny 1989
0.65Biret 1990
0.64Smith 1975
0.61Groot 1988
0.61Ezaki 2006
0.59Rubinstein 1966
0.57Average
0.55Vardi 1988
 Czerny 1989

52.5%  Average
  7.2%  Fou 1978
  7.1%  Malcuzynski 1961
  6.2%  Fliere 1977
  3.8%  Falvay 1989
  3.3%  Richter 1960
  2.6%  Osinska 1989
  2.1%  Sztompka 1959
  1.6%  Lushtak 2004
  1.4%  Vardi 1988
  1.0%  Hatto 1993
0.58Fou 1978
0.57Fliere 1977
 Czerny 1989

12.2%  Fliere 1977
12.1%  Rubinstein 1966
11.2%  Shebanova 2002
  9.2%  Fou 1978
  7.6%  Average
  5.8%  Richter 1961
  4.4%  Ashkenazy 1981
  4.4%  Barbosa 1983
  3.0%  Uninsky 1959
  3.0%  Falvay 1989
  3.0%  Osinska 1989
  2.2%  Malcuzynski 1951
  2.2%  Biret 1990
  1.6%  Nezu 2005
  1.5%  Richter 1960
  1.2%  Meguri 1997
  1.2%  Smith 1975
  1.1%  Bacha 1998
  1.0%  Sztompka 1959
  1.0%  Lushtak 2004
 Czerny 1989

56.0%  Average
20.1%  Malcuzynski 1961
  4.6%  Fou 1978
  2.5%  Hatto 1993
  2.2%  Kiepura 1999
  1.6%  Vardi 1988
  1.3%  Groot 1988
  1.3%  Barbosa 1983
0.74Fou 1978
0.71Kiepura 1999
0.71Malcuzynski 1961
0.58Falvay 1989
0.57Brailowsky 1960
 Czerny 1989

61.9%  Average
  8.1%  Groot 1988
  2.8%  Horszowski 1983
  2.7%  Barbosa 1983
  2.5%  Milkina 1970
  2.2%  Hatto 1993
  1.8%  Shebanova 2002
  1.6%  Lushtak 2004
  1.5%  Ax 1995
  1.4%  Csalog 1996
  1.4%  Kushner 1990
  1.1%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Poblocka 1999
  1.0%  Rubinstein 1966
0.58Ezaki 2006
 Czerny 1989

26.7%  Ax 1995
12.6%  Goldenweiser 1946
12.1%  Average
  5.2%  Groot 1988
  4.0%  Barbosa 1983
  3.9%  Luisada 1990
  2.7%  Horszowski 1983
  2.6%  Malcuzynski 1951
  2.2%  Magaloff 1977
  2.0%  Milkina 1970
  1.9%  Ezaki 2006
  1.9%  Kushner 1990
  1.5%  Osinska 1989
  1.5%  Hatto 1993
  1.5%  Falvay 1989
  1.3%  Shebanova 2002
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Magin 1975
  1.1%  BenOr 1989
0.62Ax 1995
 Czerny 1989

69.6%  Average
11.5%  Csalog 1996
  2.3%  Groot 1988
  1.7%  Poblocka 1999
  1.6%  Kushner 1990
  1.4%  Zimerman 1975
  1.1%  Lilamand 2001
0.70Lilamand 2001
0.67Csalog 1996
0.65Mohovich 1999
0.63Biret 1990
0.62Average
0.62Rubinstein 1966
0.60Fou 1978
0.59Groot 1988
0.56Shebanova 2002
 Czerny 1989

76.0%  Average
  3.5%  Malcuzynski 1961
  2.1%  Barbosa 1983
  1.8%  Ax 1995
  1.4%  Milkina 1970
  1.3%  Rubinstein 1966
  1.2%  Hatto 1993
  1.2%  Shebanova 2002
  1.1%  Osinska 1989
0.58Rubinstein 1966
0.57Ax 1995
 Czerny 1989

23.1%  Ax 1995
22.2%  Average
14.8%  Malcuzynski 1951
  5.6%  Rubinstein 1966
  5.0%  Shebanova 2002
  4.7%  Ashkenazy 1981
  4.5%  Barbosa 1983
  3.1%  Goldenweiser 1946
  2.1%  Rubinstein 1952
  1.7%  Osinska 1989
  1.4%  Francois 1956
  1.2%  Milkina 1970
  1.0%  Luisada 2008
0.57Rubinstein 1966
 Czerny 1989

81.3%  Average
  4.2%  Malcuzynski 1961
  2.5%  Csalog 1996
  1.5%  Poblocka 1999
  1.1%  Fou 1978
  1.0%  Milkina 1970
0.77Fou 1978
0.72Malcuzynski 1961
0.69Average
0.68Csalog 1996
0.68Kiepura 1999
0.61Groot 1988
0.60Lushtak 2004
0.60Falvay 1989
0.59Rubinstein 1966
 Ezaki 2006

76.4%  Average
  6.1%  Zimerman 1975
  2.9%  Meguri 1997
  2.2%  Rubinstein 1966
  1.8%  Uninsky 1959
0.65Average
0.62Lushtak 2004
0.62Fiorentino 1962
0.55Tsujii 2005
0.55Tanyel 1992
0.55Zimerman 1975
 Ezaki 2006

63.6%  Average
  5.1%  Zimerman 1975
  3.7%  Meguri 1997
  3.0%  Mohovich 1999
  2.5%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Kiepura 1999
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.4%  Uninsky 1959
  1.2%  Osinska 1989
  1.1%  Rubinstein 1966
  1.0%  Tsujii 2005
0.67Average
0.61Poblocka 1999
0.59Ashkenazy 1981
0.57Fiorentino 1962
0.57Osinska 1989
0.56Clidat 1994
0.55Tsujii 2005
 Ezaki 2006

75.8%  Average
  4.0%  Zimerman 1975
  1.7%  Uninsky 1959
  1.6%  Rubinstein 1966
  1.6%  Meguri 1997
  1.3%  Magin 1975
  1.0%  Lushtak 2004
0.60Lushtak 2004
0.55Korecka 1992
 Ezaki 2006

27.9%  Czerny 1989
22.4%  Average
13.8%  Rangell 2001
  5.3%  Gornostaeva 1994
  4.7%  Milkina 1970
  2.8%  Barbosa 1983
  2.6%  Csalog 1996
  2.3%  Hatto 1997
  1.8%  Osinska 1989
  1.6%  Ax 1995
  1.6%  Shebanova 2002T
  1.5%  Chiu 1999
  1.4%  Sztompka 1959
  1.3%  Falvay 1989
  1.0%  Richter 1960
0.62Rangell 2001
0.58Czerny 1989
 Ezaki 2006

23.8%  Czerny 1989
21.2%  Milkina 1970
  6.4%  Rangell 2001
  5.6%  Gornostaeva 1994
  4.6%  Magaloff 1977
  3.8%  Csalog 1996
  3.2%  Nezu 2005
  2.8%  BenOr 1989
  2.5%  Barbosa 1983
  2.5%  Average
  2.4%  Ax 1995
  2.2%  Sztompka 1959
  1.5%  Richter 1960
  1.4%  Lilamand 2001
  1.4%  Hatto 1997
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Indjic 2001
 Ezaki 2006

63.7%  Average
  5.5%  Ashkenazy 1981
  5.0%  Shebanova 2002T
  4.4%  Ohlsson 1999
  2.8%  Gornostaeva 1994
  2.2%  Ax 1995
  1.5%  Zimerman 1975
  1.3%  Barbosa 1983
  1.2%  Mohovich 1999
  1.2%  Osinska 1989
  1.1%  Falvay 1989
  1.1%  Lilamand 2001
0.67Rangell 2001
0.63Rosen 1989
0.63Ohlsson 1999
0.61Ax 1995
0.59Milkina 1970
0.59Ashkenazy 1981
0.58Osinska 1989
0.56Csalog 1996
0.56Katin 1996
0.55Shebanova 2002T
 Ezaki 2006

83.2%  Average
  3.1%  Ax 1995
  1.6%  Rangell 2001
  1.3%  Czerny 1989
  1.1%  Milkina 1970
  1.0%  Katin 1996
0.70Rangell 2001
 Ezaki 2006

60.5%  Average
13.1%  Rangell 2001
  4.9%  Czerny 1989
  1.8%  Meguri 1997
  1.7%  Tanyel 1992
  1.6%  Indjic 2001
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.5%  Milkina 1970
  1.4%  Ax 1995
  1.4%  Csalog 1996
  1.1%  Poblocka 1999
0.64Rangell 2001
 Ezaki 2006

85.6%  Average
  1.2%  Katin 1996
  1.0%  Clidat 1994
0.64Ohlsson 1999
0.61Csalog 1996
0.59Katin 1996
0.58Average
0.58Ax 1995
0.58Barbosa 1983
0.58Tsujii 2005
0.56Rangell 2001
 Falvay 1989

74.1%  Average
  6.2%  Osinska 1989
  5.7%  Uninsky 1959
  3.9%  Groot 1988
  1.8%  Ohlsson 1999
0.86Average
0.80Osinska 1989
0.79Tsujii 2005
0.71Nezu 2005
0.65Hatto 1993
0.64Indjic 2001
0.64Groot 1988
0.63Hatto 1997
0.63Tanyel 1992
0.63Malcuzynski 1951
0.62Fiorentino 1962
0.62Lushtak 2004
0.59Zimerman 1975
0.59Ax 1995
0.59BenOr 1989
0.59Vardi 1988
0.57Brailowsky 1960
0.55Malcuzynski 1961
 Falvay 1989

20.6%  Uninsky 1959
20.1%  Average
14.9%  Osinska 1989
  8.3%  Nezu 2005
  7.6%  Fliere 1977
  7.0%  Hatto 1997
  3.8%  Groot 1988
  1.5%  Vardi 1988
  1.3%  Rangell 2001
  1.3%  Tsujii 2005
  1.1%  Hatto 1993
  1.0%  Csalog 1996
0.65Average
0.64Rangell 2001
0.63Osinska 1989
0.61Tsujii 2005
0.58Lushtak 2004
0.56Nezu 2005
 Falvay 1989

81.7%  Average
  5.1%  Fiorentino 1962
  3.4%  Uninsky 1959
0.85Average
0.75Tsujii 2005
0.72Osinska 1989
0.72Ax 1995
0.71Brailowsky 1960
0.69Katin 1996
0.68Zimerman 1975
0.67Nezu 2005
0.66Tanyel 1992
0.64Fiorentino 1962
0.63Smith 1975
0.63Rubinstein 1966
0.63Vardi 1988
0.62Groot 1988
0.60Milkina 1970
0.60Rubinstein 1952
0.59Malcuzynski 1961
0.58Malcuzynski 1951
0.58Czerny 1989
0.58Csalog 1996
0.57Rubinstein 1939
0.57Fou 1978
0.55Indjic 2001
 Falvay 1989

85.4%  Average
  1.8%  Zimerman 1975
  1.3%  Clidat 1994
  1.0%  Barbosa 1983
0.84Average
0.67Indjic 2001
0.66Hatto 1997
0.63Katin 1996
0.63Hatto 1993
0.61Uninsky 1959
0.60Zimerman 1975
0.59Biret 1990
 Falvay 1989

28.5%  Average
16.3%  Bacha 1998
11.9%  Shebanova 2002
  9.2%  Poblocka 1999
  4.2%  Luisada 1990
  3.1%  Kushner 1990
  2.3%  Katin 1996
  2.2%  Indjic 2001
  1.9%  Rubinstein 1952
  1.8%  Uninsky 1959
  1.6%  Vardi 1988
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.2%  Zimerman 1975
  1.1%  Barbosa 1983
  1.1%  Clidat 1994
0.62Average
0.59Uninsky 1959
0.56Katin 1996
0.56Hatto 1997
0.55Indjic 2001
 Falvay 1989

87.3%  Average
  1.9%  Zimerman 1975
0.86Average
0.70Csalog 1996
0.67Osinska 1989
0.65Biret 1990
0.64Milkina 1970
0.63Vardi 1988
0.62Groot 1988
0.61Shebanova 2002
0.61Indjic 2001
0.59BenOr 1989
0.58Zimerman 1975
 Falvay 1989

92.9%  Average
  1.0%  Tsujii 2005
0.91Average
0.81Osinska 1989
0.77Tsujii 2005
0.74Indjic 2001
0.74Hatto 1997
0.72Hatto 1993
0.67Zimerman 1975
0.67Groot 1988
0.62Nezu 2005
0.62BenOr 1989
0.61Fiorentino 1962
0.60Katin 1996
0.59Lushtak 2004
0.59Poblocka 1999
0.58Malcuzynski 1961
0.58Vardi 1988
0.57Biret 1990
0.56Ohlsson 1999
0.56Uninsky 1959
 Falvay 1989

64.2%  Average
  7.4%  Osinska 1989
  4.4%  Groot 1988
  3.0%  Hatto 1997
  2.1%  Fliere 1977
  1.8%  Poblocka 1999
  1.5%  Richter 1960
  1.5%  Tanyel 1992
  1.4%  Tsujii 2005
  1.4%  Biret 1990
  1.3%  Hatto 1993
0.76Average
0.69Tsujii 2005
0.67Hatto 1997
0.67Indjic 2001
0.66Hatto 1993
0.60Lushtak 2004
0.59Osinska 1989
0.59Poblocka 1999
0.57Shebanova 2002
0.57Luisada 1990
0.56Bacha 1998
 Falvay 1989

94.6%  Average
0.93Average
0.85Osinska 1989
0.77Katin 1996
0.77Milkina 1970
0.76Tsujii 2005
0.75Csalog 1996
0.75Vardi 1988
0.74Zimerman 1975
0.73Indjic 2001
0.73Groot 1988
0.71Fiorentino 1962
0.70Rubinstein 1966
0.70Hatto 1997
0.69BenOr 1989
0.69Hatto 1993
0.67Nezu 2005
0.65Rubinstein 1952
0.63Smith 1975
0.61Tanyel 1992
0.60Czerny 1989
0.59Malcuzynski 1961
0.59Biret 1990
0.55Uninsky 1959
0.55Brailowsky 1960
 Fiorentino 1962

72.9%  Average
  8.7%  Malcuzynski 1951
  4.2%  Ax 1995
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.3%  Osinska 1989
  1.1%  Malcuzynski 1961
0.79Malcuzynski 1951
0.74Ax 1995
0.69Malcuzynski 1961
0.67Rubinstein 1966
0.67Average
0.67Smith 1975
0.66Osinska 1989
0.63Katin 1996
0.62Falvay 1989
0.62Ezaki 2006
0.60Milkina 1970
0.55Zimerman 1975
 Fiorentino 1962

28.9%  Average
24.6%  Milkina 1970
12.5%  Clidat 1994
  3.8%  Osinska 1989
  3.6%  Ohlsson 1999
  3.4%  Rubinstein 1966
  3.2%  Katin 1996
  2.1%  Uninsky 1959
  1.9%  Tsujii 2005
  1.3%  Ax 1995
  1.2%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Fliere 1977
  1.1%  Lushtak 2004
  1.0%  Malcuzynski 1961
0.68Milkina 1970
0.64Clidat 1994
0.64Average
0.63Rubinstein 1966
0.62Rubinstein 1939
0.61Katin 1996
0.58Tsujii 2005
0.57Ezaki 2006
0.55Fliere 1977
 Fiorentino 1962

60.4%  Average
18.1%  Malcuzynski 1951
  7.3%  Malcuzynski 1961
  1.9%  Ax 1995
  1.6%  Rubinstein 1966
  1.1%  Olejniczak 1990
  1.1%  Falvay 1989
0.86Malcuzynski 1951
0.81Malcuzynski 1961
0.80Ax 1995
0.73Smith 1975
0.71Average
0.68Indjic 2001
0.67Olejniczak 1990
0.67Groot 1988
0.65Hatto 1993
0.64Falvay 1989
0.61Osinska 1989
0.60Hatto 1997
0.59Kiepura 1999
0.59Zimerman 1975
0.57Brailowsky 1960
 Fiorentino 1962

56.9%  Average
  5.9%  Richter 1961
  4.8%  Tsujii 2005
  4.0%  Lushtak 2004
  3.9%  Biret 1990
  3.1%  Bacha 1998
  2.4%  Osinska 1989
  2.1%  Katin 1996
  2.0%  Luisada 1990
  1.5%  Olejniczak 1990
  1.3%  Zimerman 1975
  1.3%  Milkina 1970
  1.2%  Kiepura 1999
0.64Lushtak 2004
0.61Biret 1990
 Fiorentino 1962

27.8%  Biret 1990
26.6%  Tsujii 2005
  6.9%  Osinska 1989
  6.8%  Average
  2.8%  Nezu 2005
  2.6%  Wasowski 1980
  2.4%  Vardi 1988
  1.9%  Richter 1961
  1.7%  Csalog 1996
  1.6%  Ohlsson 1999
  1.6%  Fou 1978
  1.5%  Milkina 1970
  1.5%  Zimerman 1975
  1.3%  Lushtak 2004
  1.3%  Bacha 1998
  1.3%  Katin 1996
0.56Biret 1990
 Fiorentino 1962

57.1%  Average
  7.2%  Richter 1961
  6.5%  Kiepura 1999
  5.6%  Olejniczak 1990
  4.9%  Luisada 1990
  3.2%  Hatto 1993
  2.2%  Clidat 1994
  1.6%  Katin 1996
  1.6%  Fou 1978
  1.0%  Groot 1988
0.79Kiepura 1999
0.70Olejniczak 1990
0.66Lushtak 2004
0.58Vardi 1988
0.56Fou 1978
 Fiorentino 1962

86.8%  Average
  1.8%  Falvay 1989
  1.4%  Lushtak 2004
0.70Average
0.68Katin 1996
0.66Lushtak 2004
0.65Zimerman 1975
0.64Osinska 1989
0.61Falvay 1989
0.59Rubinstein 1966
0.59Tsujii 2005
0.58Groot 1988
0.55Tanyel 1992
 Fiorentino 1962

50.3%  Average
22.6%  Tsujii 2005
  3.4%  Osinska 1989
  2.7%  Tanyel 1992
  2.5%  Milkina 1970
  2.1%  Meguri 1997
  1.8%  Shebanova 2002
  1.6%  Rubinstein 1966
  1.4%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Lushtak 2004
0.73Tsujii 2005
0.68Katin 1996
0.67Average
0.65Rubinstein 1966
0.63Clidat 1994
0.61Rubinstein 1939
0.61Ashkenazy 1981
0.60Fliere 1977
0.60Lushtak 2004
0.59Osinska 1989
0.57Milkina 1970
 Fiorentino 1962

85.4%  Average
  4.3%  Olejniczak 1990
  1.1%  Lushtak 2004
0.82Kiepura 1999
0.80Olejniczak 1990
0.78Average
0.72Malcuzynski 1961
0.71Falvay 1989
0.67Osinska 1989
0.66Indjic 2001
0.66Groot 1988
0.66Hatto 1993
0.65Zimerman 1975
0.64BenOr 1989
0.63Ax 1995
0.61Fou 1978
0.61Lushtak 2004
0.58Katin 1996
0.56Magin 1975
0.56Tanyel 1992
0.55Vardi 1988
 Fliere 1977

46.9%  Average
19.8%  Uninsky 1959
  7.0%  Richter 1961
  2.8%  Falvay 1989
  2.6%  Vardi 1988
  1.9%  Richter 1960
  1.7%  Ax 1995
  1.3%  Mohovich 1999
  1.3%  Tsujii 2005
  1.2%  Lushtak 2004
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Gornostaeva 1994
0.70Tsujii 2005
0.64Ashkenazy 1981
0.58Richter 1961
0.57Czerny 1989
0.57Rosen 1989
0.55Malcuzynski 1951
0.55Osinska 1989
 Fliere 1977

16.1%  Ashkenazy 1981
13.1%  Uninsky 1959
11.4%  Rubinstein 1939
  9.1%  Falvay 1989
  8.7%  Richter 1961
  5.5%  Mohovich 1999
  5.5%  Rubinstein 1966
  3.2%  Rubinstein 1952
  3.2%  Vardi 1988
  2.9%  Chiu 1999
  2.9%  Rudanovskaya 2007
  2.7%  Poblocka 1999
  2.3%  Rosen 1989
  1.8%  Ax 1995
0.64Ashkenazy 1981
0.61Richter 1961
0.61Poblocka 1999
0.60Richter 1960
0.59Tsujii 2005
0.57Rosen 1989
0.57Clidat 1994
0.55Fiorentino 1962
0.55Rubinstein 1939
 Fliere 1977

51.5%  Average
10.7%  Mohovich 1999
  5.8%  Uninsky 1959
  4.1%  Zimerman 1975
  3.5%  Tsujii 2005
  3.4%  Richter 1961
  2.4%  Ezaki 2006
  1.7%  Falvay 1989
  1.6%  Rubinstein 1966
  1.6%  Gornostaeva 1994
  1.5%  Fiorentino 1962
  1.3%  Lushtak 2004
  1.2%  Ax 1995
  1.1%  Malcuzynski 1961
0.55Tanyel 1992
 Fliere 1977

53.2%  Average
  7.8%  Groot 1988
  7.6%  Hatto 1993
  4.5%  Luisada 2008
  4.5%  Fou 1978
  3.8%  Richter 1961
  2.5%  Indjic 2001
  1.7%  Rubinstein 1939
  1.4%  Wasowski 1980
  1.2%  Zimerman 1975
  1.1%  Ashkenazy 1981
  1.0%  Francois 1956
0.70Luisada 2008
0.57Hatto 1993
0.57Indjic 2001
0.56Hatto 1997
 Fliere 1977

19.2%  Groot 1988
16.2%  Average
14.9%  Wasowski 1980
10.8%  Ohlsson 1999
  7.8%  Malcuzynski 1951
  4.1%  Magin 1975
  3.2%  Brailowsky 1960
  2.7%  Ashkenazy 1981
  2.3%  Richter 1961
  2.0%  Luisada 2008
  1.9%  Fou 1978
  1.4%  Richter 1960
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.0%  Csalog 1996
0.63Wasowski 1980
0.63Ohlsson 1999
0.61Groot 1988
 Fliere 1977

39.1%  Average
18.3%  Hatto 1993
12.1%  Luisada 2008
11.3%  Richter 1961
  2.7%  Indjic 2001
  2.3%  Francois 1956
  1.5%  Fou 1978
  1.4%  Groot 1988
  1.3%  Bacha 1998
  1.1%  Zimerman 1975
  1.0%  Czerny 1989
0.71Luisada 2008
0.70Fou 1978
0.69Indjic 2001
0.68Hatto 1993
0.66Hatto 1997
0.62Richter 1961
0.55Bacha 1998
 Fliere 1977

77.5%  Average
  3.5%  Richter 1961
  1.6%  Francois 1956
  1.5%  Tsujii 2005
  1.4%  Malcuzynski 1961
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.0%  Fiorentino 1962
  1.0%  Luisada 2008
0.66Ashkenazy 1981
0.63Average
0.58Tsujii 2005
0.55Lushtak 2004
0.55Zimerman 1975
0.55Richter 1961
 Fliere 1977

37.7%  Average
19.3%  Ashkenazy 1981
  9.8%  Rubinstein 1966
  3.7%  Tsujii 2005
  2.8%  Falvay 1989
  2.6%  Ohlsson 1999
  2.3%  Fiorentino 1962
  1.8%  Francois 1956
  1.7%  Groot 1988
  1.4%  Rosen 1989
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Chiu 1999
  1.0%  Rubinstein 1939
0.68Ashkenazy 1981
0.60Fiorentino 1962
0.57Average
 Fliere 1977

72.4%  Average
  8.9%  Richter 1961
  3.8%  Luisada 2008
  1.8%  Francois 1956
0.66Indjic 2001
0.61Hatto 1993
0.58Hatto 1997
0.57Fou 1978
0.56Lushtak 2004
 Fou 1978

80.6%  Average
  2.2%  Uninsky 1959
  2.0%  Zimerman 1975
  1.3%  Malcuzynski 1951
  1.1%  Kiepura 1999
  1.1%  Hatto 1997
0.68Average
0.65Nezu 2005
0.65Rubinstein 1966
0.63Katin 1996
0.63Kiepura 1999
0.60Barbosa 1983
0.60Malcuzynski 1951
0.59Zimerman 1975
0.59Ax 1995
0.58Shebanova 2002
0.58Czerny 1989
0.57Poblocka 1999
0.56Vardi 1988
0.55Tsujii 2005
0.55Milkina 1970
 Fou 1978

42.3%  Average
17.5%  Shebanova 2002
10.1%  Barbosa 1983
  3.8%  Katin 1996
  3.1%  Ashkenazy 1981
  2.9%  Hatto 1997
  1.3%  Mohovich 1999
  1.2%  Falvay 1989
  1.2%  Milkina 1970
  1.2%  Malcuzynski 1951
  1.1%  Brailowsky 1960
0.59Shebanova 2002
0.58Katin 1996
0.58Barbosa 1983
0.56Average
 Fou 1978

76.5%  Average
  3.8%  Uninsky 1959
  2.4%  Zimerman 1975
  2.2%  Rosen 1989
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.5%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Kiepura 1999
0.74Czerny 1989
0.69Kiepura 1999
0.68Zimerman 1975
0.67Ax 1995
0.66Average
0.65Rubinstein 1966
0.64Malcuzynski 1961
0.60Tsujii 2005
0.60Malcuzynski 1951
0.57Nezu 2005
0.57Falvay 1989
 Fou 1978

56.1%  Average
  9.9%  Indjic 2001
  8.0%  Luisada 1990
  5.3%  Sztompka 1959
  2.0%  Falvay 1989
  1.8%  Ashkenazy 1981
  1.4%  Groot 1988
  1.2%  Ax 1995
  1.0%  Uninsky 1959
0.63Olejniczak 1990
0.56Hatto 1993
0.55Indjic 2001
 Fou 1978

19.1%  Average
11.2%  Luisada 2008
10.3%  Indjic 2001
  8.1%  Ashkenazy 1981
  7.7%  Rosen 1989
  5.8%  Meguri 1997
  4.9%  Nezu 2005
  4.3%  Sztompka 1959
  3.4%  Uninsky 1959
  2.8%  Goldenweiser 1946
  2.6%  Groot 1988
  2.3%  Wasowski 1980
  1.8%  Ax 1995
  1.4%  Fiorentino 1962
  1.2%  Olejniczak 1990
  1.2%  Katin 1996
 Fou 1978

66.2%  Average
  7.8%  Luisada 1990
  4.6%  Czerny 1989
  3.2%  Fliere 1977
  2.3%  Poblocka 1999
  2.0%  Luisada 2008
  1.5%  Malcuzynski 1961
  1.5%  Groot 1988
  1.2%  Ezaki 2006
  1.0%  Hatto 1993
0.70Fliere 1977
0.68Olejniczak 1990
0.67Mohovich 1999
0.60Hatto 1993
0.60Czerny 1989
0.60Malcuzynski 1961
0.59BenOr 1989
0.58Indjic 2001
0.56Luisada 1990
0.56Fiorentino 1962
 Fou 1978

83.2%  Average
  3.1%  Indjic 2001
  1.3%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Ezaki 2006
0.72Average
0.68Ax 1995
0.63Nezu 2005
0.63Rubinstein 1966
0.58Hatto 1993
0.58Indjic 2001
0.57Olejniczak 1990
0.57Hatto 1997
 Fou 1978

49.5%  Average
12.0%  Indjic 2001
  7.8%  Ashkenazy 1981
  4.7%  Biret 1990
  3.7%  Shebanova 2002
  1.9%  Wasowski 1980
  1.7%  Rubinstein 1966
  1.5%  Meguri 1997
  1.4%  Ax 1995
  1.3%  Tanyel 1992
  1.3%  Katin 1996
  1.2%  Rubinstein 1952
0.63Katin 1996
0.58Nezu 2005
0.57Shebanova 2002
0.57Chiu 1999
0.56Magaloff 1977
0.56Rubinstein 1966
0.55Milkina 1970
0.55Average
 Fou 1978

85.7%  Average
  2.5%  Luisada 2008
  1.1%  Tsujii 2005
  1.1%  Czerny 1989
  1.0%  Fiorentino 1962
0.77Czerny 1989
0.73Average
0.69Malcuzynski 1961
0.68Kiepura 1999
0.66Hatto 1993
0.66Indjic 2001
0.64Zimerman 1975
0.63Olejniczak 1990
0.62Hatto 1997
0.61Fiorentino 1962
0.59BenOr 1989
0.58Tsujii 2005
0.57Fliere 1977
0.56Vardi 1988
0.55Rubinstein 1966
 Francois 1956

33.6%  Ohlsson 1999
11.8%  Average
10.9%  Fliere 1977
  6.9%  Fiorentino 1962
  6.6%  Ashkenazy 1981
  4.5%  Milkina 1970
  3.5%  Rosen 1989
  3.1%  Rubinstein 1939
  2.1%  Vardi 1988
  1.9%  Biret 1990C
  1.7%  Rubinstein 1952
  1.6%  Czerny 1989
  1.6%  Tsujii 2005
0.66Ohlsson 1999
 Francois 1956

19.2%  Ohlsson 1999
15.9%  Rudanovskaya 2007
13.4%  Rubinstein 1939
  9.0%  Ashkenazy 1981
  8.8%  Smith 1975
  7.9%  Fliere 1977
  7.8%  Chiu 1999
  1.9%  Cohen 1997
  1.6%  Malcuzynski 1961
  1.6%  Average
  1.1%  Malcuzynski 1951
0.65Rudanovskaya 2007
0.61Ohlsson 1999
0.60Chiu 1999
 Francois 1956

47.5%  Average
  9.0%  Brailowsky 1960
  8.0%  Fiorentino 1962
  5.9%  Vardi 1988
  5.4%  Milkina 1970
  4.1%  Biret 1990C
  1.8%  Barbosa 1983
  1.4%  Ezaki 2006
  1.4%  Fliere 1977
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.2%  Tsujii 2005
  1.1%  Olejniczak 1990
  1.1%  Sztompka 1959
0.56Brailowsky 1960
 Francois 1956

18.5%  Brailowsky 1960
14.8%  Average
11.6%  Malcuzynski 1951
10.1%  Milkina 1970
  6.9%  Ax 1995
  5.0%  Rubinstein 1939
  3.9%  Uninsky 1959
  3.8%  Ohlsson 1999
  3.3%  Fliere 1977
  2.7%  Luisada 2008
  2.3%  Ezaki 2006
  1.5%  Bacha 1998
  1.4%  Magaloff 1977
 Francois 1956

15.0%  Ax 1995
14.7%  Brailowsky 1960
  9.5%  Richter 1960
  7.7%  Czerny 1989
  5.7%  Malcuzynski 1951
  5.5%  Luisada 1990
  5.0%  Milkina 1970
  4.6%  Uninsky 1959
  3.7%  Ezaki 2006
  3.7%  Korecka 1992
  1.9%  Ohlsson 1999
  1.5%  Bacha 1998
  1.5%  Perlemuter 1992C
  1.4%  Average
  1.3%  Magaloff 1977
  1.2%  Richter 1961
  1.1%  Sztompka 1959
  1.1%  Cohen 1997
 Francois 1956

34.4%  Brailowsky 1960
11.4%  Chiu 1999
10.0%  Shebanova 2002
  8.7%  Luisada 2008
  6.9%  Average
  4.0%  Magaloff 1977
  3.6%  Rudanovskaya 2007
  2.7%  Fliere 1977
  2.3%  Milkina 1970
  2.1%  Ax 1995
  1.8%  Ohlsson 1999
  1.8%  Katin 1996
  1.7%  Smith 1975
0.72Brailowsky 1960
0.58Ohlsson 1999
 Francois 1956

38.7%  Average
17.2%  Ohlsson 1999
16.5%  Milkina 1970
  9.8%  Fliere 1977
  2.0%  Ax 1995
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.3%  Rosen 1989
  1.2%  Groot 1988
  1.1%  Rubinstein 1952
 Francois 1956

20.0%  Rubinstein 1939
14.4%  Ohlsson 1999
14.1%  Milkina 1970
11.4%  Fliere 1977
  8.2%  Ax 1995
  3.0%  Groot 1988
  3.0%  Rudanovskaya 2007
  2.8%  Rubinstein 1966
  2.1%  Nezu 2005
  1.9%  Meguri 1997
  1.8%  Goldenweiser 1946
  1.7%  Average
  1.7%  Rosen 1989
  1.6%  Tsujii 2005
  1.4%  Malcuzynski 1961
 Francois 1956

56.6%  Average
13.6%  Milkina 1970
10.8%  Brailowsky 1960
  2.0%  Biret 1990C
  1.9%  Bacha 1998
  1.8%  Fliere 1977
  1.5%  Groot 1988
  1.4%  Rubinstein 1952
  1.1%  Clidat 1994
0.74Brailowsky 1960
0.58Ohlsson 1999
0.55Rubinstein 1952
 Goldenweiser 1946

28.9%  Groot 1988
14.9%  Meguri 1997
  8.4%  Biret 1990
  7.4%  Smith 1975
  4.2%  Magin 1975
  3.7%  Vardi 1988
  3.6%  Tsujii 2005
  3.4%  Average
  2.7%  Falvay 1989
  2.6%  Rubinstein 1939
  2.5%  Mohovich 1999
  1.6%  Magaloff 1977
  1.6%  Fiorentino 1962
  1.5%  Sztompka 1959
  1.4%  Brailowsky 1960
  1.4%  Malcuzynski 1951
  1.3%  Richter 1960
 Goldenweiser 1946

37.3%  Sztompka 1959
11.6%  Meguri 1997
  9.8%  Smith 1975
  6.7%  Lilamand 2001
  2.2%  Malcuzynski 1951
  2.0%  Rosen 1989
  1.9%  BenOr 1989
  1.6%  Tsujii 2005
  1.5%  Indjic 2001
  1.5%  Francois 1956
  1.4%  Korecka 1992
  1.4%  Csalog 1996
  1.3%  Czerny 1989
  1.3%  Falvay 1989
  1.3%  Hatto 1997
  1.3%  Mohovich 1999
  1.2%  Biret 1990
  1.1%  Luisada 2008
  1.1%  Magin 1975
  1.1%  Richter 1960
  1.0%  Groot 1988
0.62Sztompka 1959
 Goldenweiser 1946

42.8%  Groot 1988
10.7%  Meguri 1997
  8.4%  Biret 1990
  6.4%  Brailowsky 1960
  6.0%  Rubinstein 1939
  2.7%  Fiorentino 1962
  2.6%  Average
  2.6%  Tsujii 2005
  2.1%  Magaloff 1977
  2.0%  Ax 1995
  1.5%  Richter 1960
  1.2%  Shebanova 2002
 Goldenweiser 1946

50.4%  Average
  8.4%  Lilamand 2001
  6.5%  Hatto 1997
  3.5%  Csalog 1996
  3.0%  Fou 1978
  2.8%  Sztompka 1959
  2.0%  Malcuzynski 1951
  2.0%  Rubinstein 1952
  1.4%  Poblocka 1999
  1.4%  Falvay 1989
  1.4%  Vardi 1988
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.3%  Indjic 2001
  1.2%  Czerny 1989
  1.2%  Ax 1995
  1.0%  Uninsky 1959
0.55Sztompka 1959
 Goldenweiser 1946

15.8%  Malcuzynski 1951
11.3%  Fou 1978
  9.4%  Hatto 1997
  8.5%  Rubinstein 1952
  8.2%  Lilamand 2001
  6.7%  Czerny 1989
  4.4%  Meguri 1997
  3.7%  BenOr 1989
  3.1%  Ashkenazy 1981
  2.5%  Luisada 1990
  2.0%  Average
  1.9%  Tsujii 2005
  1.9%  Uninsky 1959
  1.6%  Csalog 1996
  1.1%  Tanyel 1992
  1.1%  Sztompka 1959
  1.1%  Malcuzynski 1961
  1.0%  Ezaki 2006
  1.0%  Milkina 1970
 Goldenweiser 1946

50.5%  Average
14.8%  Vardi 1988
  8.0%  Rudanovskaya 2007
  3.6%  Malcuzynski 1961
  2.7%  Sztompka 1959
  2.3%  Zimerman 1975
  2.1%  Poblocka 1999
  1.8%  Groot 1988
  1.0%  Barbosa 1983
0.71Rudanovskaya 2007
0.68Sztompka 1959
0.66Poblocka 1999
0.65Smith 1975
0.64Vardi 1988
0.56Csalog 1996
 Goldenweiser 1946

34.3%  Average
17.0%  Malcuzynski 1951
  8.0%  Meguri 1997
  5.6%  Malcuzynski 1961
  4.0%  Magin 1975
  3.7%  Czerny 1989
  3.7%  Smith 1975
  3.6%  Falvay 1989
  2.9%  Rudanovskaya 2007
  2.7%  Indjic 2001
  1.6%  Tanyel 1992
  1.6%  Sztompka 1959
  1.4%  Groot 1988
 Goldenweiser 1946

33.1%  Lilamand 2001
10.8%  Sztompka 1959
  8.0%  Meguri 1997
  6.3%  Luisada 1990
  5.8%  Czerny 1989
  4.4%  Olejniczak 1990
  3.4%  Francois 1956
  3.1%  Indjic 2001
  2.7%  Ashkenazy 1981
  2.4%  Tanyel 1992
  2.2%  Malcuzynski 1951
  1.4%  Malcuzynski 1961
  1.4%  Falvay 1989
  1.4%  Hatto 1997
  1.3%  Perlemuter 1992
  1.2%  Mohovich 1999
  1.1%  Rubinstein 1952
0.59Lilamand 2001
 Goldenweiser 1946

58.5%  Average
12.1%  Groot 1988
  4.7%  Brailowsky 1960
  3.8%  Ax 1995
  3.1%  Meguri 1997
  1.6%  Smith 1975
  1.5%  Biret 1990
  1.4%  Rudanovskaya 2007
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.2%  Malcuzynski 1951
  1.0%  Richter 1961
0.61Groot 1988
0.60Smith 1975
 Gornostaeva 1994

38.4%  Average
13.2%  Rubinstein 1966
12.4%  Malcuzynski 1961
  3.9%  Fliere 1977
  3.8%  Meguri 1997
  3.3%  Clidat 1994
  2.5%  Ezaki 2006
  1.7%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Fiorentino 1962
  1.6%  Mohovich 1999
  1.4%  Vardi 1988
  1.3%  Hatto 1993
  1.3%  Richter 1961C
  1.1%  Goldenweiser 1946
  1.0%  Hatto 1997
  1.0%  Rosen 1989
 Gornostaeva 1994

23.1%  Ezaki 2006
21.8%  Rubinstein 1966
  8.8%  Malcuzynski 1961
  7.3%  Fiorentino 1962
  6.4%  Clidat 1994
  4.1%  Barbosa 1983
  3.1%  Fliere 1977
  2.3%  Hatto 1997
  1.9%  Fou 1978
  1.8%  Bacha 1998
  1.5%  Kiepura 1999
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.3%  Horszowski 1983
 Gornostaeva 1994

45.6%  Average
10.0%  Falvay 1989
  8.4%  Mohovich 1999
  5.1%  Fliere 1977
  4.9%  Malcuzynski 1961
  2.4%  Ax 1995
  1.9%  Richter 1961C
  1.8%  Brailowsky 1960
  1.8%  Malcuzynski 1951
  1.8%  Ashkenazy 1981
  1.8%  Meguri 1997
  1.3%  Osinska 1989
  1.1%  Csalog 1996
 Gornostaeva 1994

59.0%  Average
  5.3%  BenOr 1989
  4.2%  Osinska 1989
  3.8%  Korecka 1992
  3.4%  Rubinstein 1966
  3.2%  Falvay 1989
  2.8%  Ezaki 2006
  2.7%  Rubinstein 1939
  1.6%  Zimerman 1975
  1.2%  Malcuzynski 1961
 Gornostaeva 1994

41.3%  Average
  8.3%  Osinska 1989
  6.8%  Ashkenazy 1981
  5.9%  Wasowski 1980
  3.8%  Korecka 1992
  3.6%  Zimerman 1975
  3.3%  Ohlsson 1999
  2.2%  BenOr 1989
  2.2%  Rubinstein 1939
  1.8%  Luisada 1990
  1.7%  Falvay 1989
  1.6%  Ezaki 2006
  1.5%  Shebanova 2002
  1.3%  Malcuzynski 1951
  1.3%  Tsujii 2005
  1.3%  Katin 1996
  1.1%  Horszowski 1983
  1.1%  Brailowsky 1960
 Gornostaeva 1994

33.7%  BenOr 1989
16.5%  Average
  6.7%  Vardi 1988
  6.7%  Fou 1978
  5.8%  Malcuzynski 1961
  4.1%  Korecka 1992
  3.8%  Ezaki 2006
  2.5%  Cortot 1951
  2.2%  Richter 1961C
  1.9%  Lushtak 2004
  1.8%  Mohovich 1999
  1.4%  Rubinstein 1939
  1.3%  Falvay 1989
  1.2%  Czerny 1989
  1.1%  Rubinstein 1966
  1.1%  Olejniczak 1990
  1.1%  Poblocka 1999
  1.1%  Goldenweiser 1946
0.64Korecka 1992
 Gornostaeva 1994

61.9%  Average
13.2%  Rubinstein 1966
  3.0%  Malcuzynski 1961
  2.6%  Ezaki 2006
  2.6%  Meguri 1997
  1.6%  Malcuzynski 1951
  1.5%  BenOr 1989
  1.4%  Zimerman 1975
  1.4%  Fliere 1977
 Gornostaeva 1994

45.2%  Rubinstein 1966
17.0%  Average
  4.6%  Fou 1978
  4.1%  Ashkenazy 1981
  4.1%  Malcuzynski 1961
  2.7%  Shebanova 2002
  2.3%  Fliere 1977
  1.8%  Meguri 1997
  1.6%  Rubinstein 1952
  1.3%  Ezaki 2006
0.58Rubinstein 1966
 Gornostaeva 1994

60.5%  Average
11.1%  BenOr 1989
  5.5%  Malcuzynski 1961
  3.5%  Ezaki 2006
  2.5%  Mohovich 1999
  1.8%  Goldenweiser 1946
  1.5%  Osinska 1989
  1.2%  Csalog 1996
  1.1%  Malcuzynski 1951
  1.0%  Rubinstein 1966
 Groot 1988

68.9%  Average
  7.3%  Falvay 1989
  2.7%  Biret 1990
  2.7%  Kiepura 1999
  2.5%  Fiorentino 1962
  1.7%  Tsujii 2005
  1.3%  Rosen 1989
  1.2%  Rubinstein 1939
  1.1%  Kushner 1990
0.64Falvay 1989
0.59Brailowsky 1960
0.59Biret 1990
 Groot 1988

13.6%  Rudanovskaya 2007
11.6%  Average
11.6%  Uninsky 1959
  8.7%  Falvay 1989
  7.5%  Kushner 1990
  6.1%  Wasowski 1980
  5.3%  Csalog 1996
  4.5%  Ezaki 2006
  4.4%  Katin 1996
  3.4%  Tsujii 2005
  1.7%  Fou 1978
  1.5%  Ax 1995
  1.4%  Osinska 1989
  1.4%  Chiu 1999
  1.3%  Zimerman 1975
  1.2%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Luisada 1990
  1.1%  Ohlsson 1999
  1.1%  Kiepura 1999
  1.1%  Francois 1956
 Groot 1988

60.3%  Average
  7.8%  Biret 1990
  6.9%  Brailowsky 1960
  5.0%  Rubinstein 1966
  3.2%  Fiorentino 1962
  2.1%  Falvay 1989
  1.7%  Rosen 1989
  1.4%  Richter 1960
  1.3%  Rubinstein 1939
  1.2%  Olejniczak 1990
  1.1%  Tsujii 2005
  1.1%  Fou 1978
0.72Brailowsky 1960
0.69Biret 1990
0.67Fiorentino 1962
0.67Ax 1995
0.62Falvay 1989
0.58Kiepura 1999
0.55Uninsky 1959
0.55Tanyel 1992
0.55Olejniczak 1990
 Groot 1988

75.9%  Average
  2.4%  Ohlsson 1999
  2.4%  Czerny 1989
  1.9%  BenOr 1989
  1.7%  Clidat 1994
  1.3%  Csalog 1996
  1.2%  Smith 1975
0.75Average
0.69Katin 1996
0.66Biret 1990
0.65Rubinstein 1966
0.62Csalog 1996
0.56Shebanova 2002
 Groot 1988

49.3%  Average
  7.8%  Katin 1996
  7.2%  Poblocka 1999
  5.0%  Biret 1990
  3.6%  Ohlsson 1999
  3.4%  BenOr 1989
  2.1%  Csalog 1996
  2.0%  Czerny 1989
  1.8%  Clidat 1994
  1.7%  Malcuzynski 1951
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.1%  Fou 1978
  1.0%  Rubinstein 1952
0.66Average
0.61Fliere 1977
0.60Biret 1990
0.59Katin 1996
 Groot 1988

77.6%  Average
  1.8%  Shebanova 2002
  1.8%  Richter 1960
  1.5%  Smith 1975
  1.2%  Meguri 1997
  1.0%  Perlemuter 1992
0.68Average
0.66Katin 1996
0.65Richter 1960
0.65Rubinstein 1966
0.64Mohovich 1999
0.62Falvay 1989
0.59Czerny 1989
0.59Biret 1990
0.58Malcuzynski 1961
0.55Lilamand 2001
 Groot 1988

88.1%  Average
  1.3%  Falvay 1989
0.72Average
0.70Biret 1990
0.67Falvay 1989
0.64Csalog 1996
0.63Katin 1996
0.58Fiorentino 1962
0.56BenOr 1989
 Groot 1988

56.0%  Average
  7.6%  Ohlsson 1999
  6.3%  Katin 1996
  4.6%  Falvay 1989
  4.6%  Kushner 1990
  3.4%  Francois 1956
  2.7%  Malcuzynski 1951
  1.3%  Csalog 1996
  1.0%  Kiepura 1999
0.56Csalog 1996
 Groot 1988

85.4%  Average
  1.6%  Biret 1990
  1.6%  Richter 1960
  1.2%  Rosen 1989
  1.1%  Falvay 1989
0.74Biret 1990
0.73Average
0.73Falvay 1989
0.66Fiorentino 1962
0.65Olejniczak 1990
0.63Rubinstein 1966
0.61Csalog 1996
0.61Czerny 1989
0.61Goldenweiser 1946
0.60Katin 1996
0.60BenOr 1989
0.59Malcuzynski 1961
0.58Rubinstein 1952
 Hatto 1993

57.9%  Indjic 2001
41.2%  Hatto 1997
0.99Hatto 1997
0.99Indjic 2001
0.86Average
0.71Osinska 1989
0.70Nezu 2005
0.68Lushtak 2004
0.67Malcuzynski 1961
0.67Tsujii 2005
0.67Malcuzynski 1951
0.65Poblocka 1999
0.65Falvay 1989
0.62Rangell 2001
0.62Ohlsson 1999
0.60Milkina 1970
0.60Olejniczak 1990
0.59Shebanova 2002
0.57Uninsky 1959
 Hatto 1993

63.9%  Indjic 2001
35.6%  Hatto 1997
1.00Hatto 1997
1.00Indjic 2001
0.74Average
0.63Magin 1975
0.63Rangell 2001
0.61Poblocka 1999
0.57Osinska 1989
0.57Malcuzynski 1961
0.57Malcuzynski 1951
0.56Biret 1990
 Hatto 1993

55.4%  Indjic 2001
43.5%  Hatto 1997
0.99Hatto 1997
0.99Indjic 2001
0.77Average
0.69Nezu 2005
0.68Tsujii 2005
0.68Lushtak 2004
0.67Ohlsson 1999
0.67Osinska 1989
0.66Luisada 2008
0.66Malcuzynski 1951
0.65Malcuzynski 1961
0.65Fiorentino 1962
0.59Katin 1996
0.58Luisada 1990
 Hatto 1993

95.5%  Indjic 2001
  3.8%  Hatto 1997
0.99Hatto 1997
0.99Indjic 2001
0.71Average
0.64Magin 1975
0.63Falvay 1989
0.62Zimerman 1975
0.58Shebanova 2002
0.57Fliere 1977
0.56Fou 1978
0.55Luisada 1990
0.55Barbosa 1983
 Hatto 1993

59.4%  Hatto 1997
39.2%  Indjic 2001
0.99Indjic 2001
0.98Hatto 1997
0.55Sztompka 1959
 Hatto 1993

95.5%  Indjic 2001
  3.6%  Hatto 1997
0.99Hatto 1997
0.99Indjic 2001
0.69Average
0.68Luisada 1990
0.68Fliere 1977
0.62Poblocka 1999
0.61Zimerman 1975
0.60Fou 1978
0.56Rubinstein 1939
0.56Ashkenazy 1981
0.55Bacha 1998
 Hatto 1993

89.5%  Indjic 2001
10.2%  Hatto 1997
1.00Hatto 1997
1.00Indjic 2001
0.87Average
0.73Malcuzynski 1961
0.72Falvay 1989
0.72Poblocka 1999
0.69Magin 1975
0.66Ohlsson 1999
0.63Uninsky 1959
0.63Nezu 2005
0.62Osinska 1989
0.61Shebanova 2002
0.59Zimerman 1975
0.58Katin 1996
0.58Fou 1978
0.55Lushtak 2004
0.55Tsujii 2005
 Hatto 1993

76.5%  Indjic 2001
23.2%  Hatto 1997
1.00Indjic 2001
0.99Hatto 1997
0.77Average
0.75Magin 1975
0.66Falvay 1989
0.63Malcuzynski 1961
0.61Poblocka 1999
0.60Uninsky 1959
0.56Shebanova 2002
 Hatto 1993

92.7%  Indjic 2001
  6.8%  Hatto 1997
1.00Indjic 2001
0.99Hatto 1997
0.86Average
0.78Luisada 1990
0.71Tsujii 2005
0.71Malcuzynski 1961
0.69Falvay 1989
0.67Lushtak 2004
0.66Fiorentino 1962
0.66Fou 1978
0.65Poblocka 1999
0.65Rubinstein 1939
0.62Vardi 1988
0.62Nezu 2005
0.61Fliere 1977
0.60Zimerman 1975
0.57Olejniczak 1990
0.57Luisada 2008
0.55BenOr 1989
 Hatto 1997

90.5%  Indjic 2001
  8.9%  Hatto 1993
1.00Indjic 2001
0.99Hatto 1993
0.86Average
0.72Nezu 2005
0.71Osinska 1989
0.69Lushtak 2004
0.67Tsujii 2005
0.66Rangell 2001
0.66Poblocka 1999
0.64Malcuzynski 1961
0.63Falvay 1989
0.63Malcuzynski 1951
0.62Milkina 1970
0.62Ohlsson 1999
0.61Shebanova 2002
0.59Uninsky 1959
0.59Olejniczak 1990
0.58Magin 1975
 Hatto 1997

92.0%  Indjic 2001
  7.6%  Hatto 1993
1.00Hatto 1993
1.00Indjic 2001
0.73Average
0.65Magin 1975
0.64Rangell 2001
0.60Poblocka 1999
0.59Biret 1990
0.57Malcuzynski 1951
0.57Malcuzynski 1961
0.55Osinska 1989
 Hatto 1997

89.8%  Indjic 2001
  9.4%  Hatto 1993
0.99Hatto 1993
0.99Indjic 2001
0.77Average
0.73Lushtak 2004
0.73Nezu 2005
0.72Ohlsson 1999
0.70Tsujii 2005
0.70Osinska 1989
0.65Luisada 2008
0.63Katin 1996
0.60Fiorentino 1962
0.60Milkina 1970
0.59Vardi 1988
0.57Malcuzynski 1951
0.57Malcuzynski 1961
0.56Kushner 1990
 Hatto 1997

90.1%  Indjic 2001
  8.8%  Hatto 1993
0.99Hatto 1993
0.99Indjic 2001
0.73Average
0.66Falvay 1989
0.59Shebanova 2002
0.59Uninsky 1959
0.58Magin 1975
0.56Ohlsson 1999
0.56Fliere 1977
0.56Sztompka 1959
0.55Poblocka 1999
 Hatto 1997

84.2%  Indjic 2001
13.6%  Hatto 1993
0.98Hatto 1993
0.98Indjic 2001
0.57Shebanova 2002
0.56Ohlsson 1999
0.56Falvay 1989
0.55Sztompka 1959
 Hatto 1997

91.8%  Indjic 2001
  7.1%  Hatto 1993
0.99Hatto 1993
0.99Indjic 2001
0.67Luisada 1990
0.66Fliere 1977
0.65Average
0.64Poblocka 1999
0.61Csalog 1996
0.58Ashkenazy 1981
0.58Rubinstein 1939
0.56Horszowski 1983
 Hatto 1997

92.8%  Indjic 2001
  6.9%  Hatto 1993
1.00Hatto 1993
1.00Indjic 2001
0.88Average
0.74Falvay 1989
0.73Malcuzynski 1961
0.72Poblocka 1999
0.71Ohlsson 1999
0.71Magin 1975
0.69Uninsky 1959
0.66Nezu 2005
0.64Shebanova 2002
0.63Osinska 1989
0.58Katin 1996
0.58Tsujii 2005
0.57Fou 1978
0.56Zimerman 1975
 Hatto 1997

92.1%  Indjic 2001
  7.5%  Hatto 1993
1.00Indjic 2001
0.99Hatto 1993
0.76Magin 1975
0.75Average
0.67Falvay 1989
0.64Malcuzynski 1961
0.62Uninsky 1959
0.60Poblocka 1999
0.59Shebanova 2002
 Hatto 1997

94.0%  Indjic 2001
  5.6%  Hatto 1993
1.00Indjic 2001
0.99Hatto 1993
0.85Average
0.71Tsujii 2005
0.70Nezu 2005
0.70Falvay 1989
0.69Lushtak 2004
0.68Luisada 1990
0.66Poblocka 1999
0.64Malcuzynski 1961
0.64Rubinstein 1939
0.62Fou 1978
0.62Osinska 1989
0.61Vardi 1988
0.58BenOr 1989
0.58Malcuzynski 1951
0.58Fliere 1977
0.56Luisada 2008
 Horszowski 1983

37.3%  Average
12.8%  Uninsky 1959
  7.6%  Tsujii 2005
  6.3%  Biret 1990
  5.6%  Perlemuter 1992
  2.7%  Indjic 2001
  2.2%  Shebanova 2002
  2.1%  Rubinstein 1952
  2.0%  Smith 1975
  1.8%  Wasowski 1980
  1.7%  BenOr 1989
  1.6%  Milkina 1970
  1.5%  Meguri 1997
  1.2%  Zimerman 1975
  1.1%  Rangell 2001
  1.0%  Bacha 1998
 Horszowski 1983

11.7%  Biret 1990
10.8%  Average
10.2%  BenOr 1989
  6.9%  Shebanova 2002
  6.7%  Perlemuter 1992
  6.5%  Mohovich 1999
  4.8%  Uninsky 1959
  4.5%  Meguri 1997
  3.3%  Brailowsky 1960C
  3.3%  Ezaki 2006
  2.7%  Rangell 2001
  2.7%  Bacha 1998
  2.7%  Magin 1975
  2.4%  Rubinstein 1952
  2.4%  Zimerman 1975
  1.9%  Tsujii 2005
  1.8%  Zimerman 1975
  1.7%  Sztompka 1959
  1.3%  Falvay 1989
  1.0%  Kushner 1990
 Horszowski 1983

26.0%  Average
12.8%  Vardi 1988
10.5%  Uninsky 1959
  8.3%  Tsujii 2005
  5.3%  Biret 1990
  3.2%  Ezaki 2006
  2.9%  Richter 1960
  2.8%  Milkina 1970
  2.7%  Smith 1975
  2.4%  Perlemuter 1992
  2.2%  Goldenweiser 1946
  2.1%  Olejniczak 1990
  1.9%  Ohlsson 1999
  1.8%  Bacha 1998
  1.7%  Meguri 1997
  1.4%  Wasowski 1980
 Horszowski 1983

61.1%  Average
  7.7%  Lilamand 2001
  6.6%  Falvay 1989
  3.8%  Osinska 1989
  2.6%  Czerny 1989
  2.6%  Zimerman 1975
  2.1%  Csalog 1996
  2.1%  Lushtak 2004
0.60Lilamand 2001
0.56Barbosa 1983
 Horszowski 1983

28.3%  Average
11.0%  Zimerman 1975
  5.3%  Magaloff 1977
  5.1%  Lilamand 2001
  4.5%  Groot 1988
  4.2%  Goldenweiser 1946
  4.0%  Czerny 1989
  2.9%  Rubinstein 1966
  2.5%  Tanyel 1992
  2.2%  Csalog 1996
  2.2%  Gornostaeva 1994
  2.2%  Kushner 1990
  1.9%  Barbosa 1983
  1.9%  Ax 1995
  1.9%  Magin 1975
  1.8%  Osinska 1989
  1.5%  Lushtak 2004
  1.4%  BenOr 1989
  1.2%  Meguri 1997
  1.0%  Olejniczak 1990
  1.0%  Uninsky 1959
  1.0%  Falvay 1989
 Horszowski 1983

64.6%  Average
  8.2%  Zimerman 1975
  4.2%  Falvay 1989
  3.3%  Richter 1961
  2.7%  Rubinstein 1966
  2.5%  Osinska 1989
  2.3%  Olejniczak 1990
  2.2%  Lushtak 2004
  1.5%  Rudanovskaya 2007
0.63Olejniczak 1990
0.62Lilamand 2001
0.61Barbosa 1983
0.60Malcuzynski 1961
0.60Lushtak 2004
0.57Indjic 2001
0.57Mohovich 1999
0.56Hatto 1997
0.55BenOr 1989
 Horszowski 1983

63.4%  Average
  4.2%  Tanyel 1992
  4.1%  Perlemuter 1992
  3.7%  Shebanova 2002
  3.2%  Barbosa 1983
  1.8%  Lilamand 2001
  1.8%  Malcuzynski 1961
  1.7%  Meguri 1997
  1.6%  Czerny 1989
  1.4%  Uninsky 1959
  1.4%  Falvay 1989
  1.2%  Smith 1975
  1.1%  Magin 1975
 Horszowski 1983

29.9%  Average
10.3%  Magin 1975
  7.6%  Barbosa 1983
  5.7%  Tanyel 1992
  5.3%  Goldenweiser 1946
  5.0%  Czerny 1989
  4.5%  Shebanova 2002
  4.3%  Bacha 1998
  3.1%  Perlemuter 1992
  2.9%  BenOr 1989
  2.2%  Malcuzynski 1961
  1.9%  Tsujii 2005
  1.8%  Lilamand 2001
  1.3%  Kushner 1990
  1.2%  Rudanovskaya 2007
  1.2%  Fou 1978
 Horszowski 1983

64.3%  Average
  3.7%  Tanyel 1992
  3.6%  Zimerman 1975
  3.5%  Rubinstein 1966
  2.5%  Biret 1990
  2.2%  Richter 1961
  1.9%  Osinska 1989
  1.8%  Meguri 1997
  1.6%  Uninsky 1959
  1.6%  Smith 1975
  1.5%  Falvay 1989
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.0%  Goldenweiser 1946
 Indjic 2001

89.3%  Hatto 1997
10.1%  Hatto 1993
1.00Hatto 1997
0.99Hatto 1993
0.87Average
0.71Nezu 2005
0.71Osinska 1989
0.69Tsujii 2005
0.67Lushtak 2004
0.66Malcuzynski 1951
0.65Malcuzynski 1961
0.64Falvay 1989
0.64Poblocka 1999
0.63Milkina 1970
0.62Rangell 2001
0.60Ohlsson 1999
0.60Uninsky 1959
0.59Olejniczak 1990
0.58Shebanova 2002
0.57Magin 1975
 Indjic 2001

70.3%  Hatto 1997
29.4%  Hatto 1993
1.00Hatto 1993
1.00Hatto 1997
0.74Average
0.65Magin 1975
0.64Rangell 2001
0.61Poblocka 1999
0.58Biret 1990
0.58Malcuzynski 1951
0.57Malcuzynski 1961
0.56Osinska 1989
 Indjic 2001

88.5%  Hatto 1997
10.6%  Hatto 1993
0.99Hatto 1993
0.99Hatto 1997
0.79Average
0.72Tsujii 2005
0.71Nezu 2005
0.70Osinska 1989
0.69Ohlsson 1999
0.69Luisada 2008
0.68Fiorentino 1962
0.68Lushtak 2004
0.65Malcuzynski 1951
0.62Milkina 1970
0.61Katin 1996
0.60Malcuzynski 1961
0.55Falvay 1989
 Indjic 2001

55.8%  Hatto 1997
43.4%  Hatto 1993
0.99Hatto 1993
0.99Hatto 1997
0.70Average
0.67Falvay 1989
0.59Shebanova 2002
0.57Fliere 1977
0.56Poblocka 1999
0.55Fou 1978
 Indjic 2001

78.5%  Hatto 1997
20.2%  Hatto 1993
0.99Hatto 1993
0.98Hatto 1997
0.58Shebanova 2002
0.55Falvay 1989
 Indjic 2001

66.5%  Hatto 1993
32.8%  Hatto 1997
0.99Hatto 1993
0.99Hatto 1997
0.69Fliere 1977
0.67Luisada 1990
0.66Average
0.64Poblocka 1999
0.61Falvay 1989
0.58Fou 1978
0.57Zimerman 1975
0.57Horszowski 1983
0.55Ashkenazy 1981
 Indjic 2001

80.0%  Hatto 1997
19.8%  Hatto 1993
1.00Hatto 1993
1.00Hatto 1997
0.88Average
0.74Falvay 1989
0.72Poblocka 1999
0.70Malcuzynski 1961
0.67Uninsky 1959
0.67Magin 1975
0.65Ohlsson 1999
0.63Nezu 2005
0.61Osinska 1989
0.61Shebanova 2002
0.58Fou 1978
0.58Katin 1996
0.58Tsujii 2005
0.56Olejniczak 1990
 Indjic 2001

80.5%  Hatto 1997
19.2%  Hatto 1993
1.00Hatto 1993
1.00Hatto 1997
0.75Average
0.74Magin 1975
0.67Falvay 1989
0.63Malcuzynski 1961
0.62Uninsky 1959
0.60Poblocka 1999
0.58Shebanova 2002
 Indjic 2001

72.2%  Hatto 1997
27.4%  Hatto 1993
1.00Hatto 1993
1.00Hatto 1997
0.88Average
0.75Tsujii 2005
0.73Luisada 1990
0.73Falvay 1989
0.71Lushtak 2004
0.69Nezu 2005
0.66Fiorentino 1962
0.66Fliere 1977
0.66Fou 1978
0.65Osinska 1989
0.64Poblocka 1999
0.64Olejniczak 1990
0.63Malcuzynski 1961
0.63Rubinstein 1939
0.62BenOr 1989
0.62Luisada 2008
0.60Vardi 1988
0.57Zimerman 1975
0.56Malcuzynski 1951
 Katin 1996

60.5%  Average
  8.8%  Rubinstein 1939
  5.5%  Uninsky 1959
  3.6%  Rubinstein 1966
  3.1%  Osinska 1989
  2.5%  Rubinstein 1952
  2.5%  Milkina 1970
  1.6%  Biret 1990
  1.4%  Kushner 1990
  1.3%  Fou 1978
0.74Rubinstein 1966
0.70Rubinstein 1939
0.70Rubinstein 1952
0.68Milkina 1970
0.68Ax 1995
0.65Vardi 1988
0.63Fou 1978
0.63Fiorentino 1962
0.61Tsujii 2005
0.61Osinska 1989
0.58Biret 1990
 Katin 1996

37.4%  Rubinstein 1939
17.1%  Rubinstein 1952
  9.0%  Milkina 1970
  3.8%  Clidat 1994
  3.4%  Biret 1990
  3.1%  Uninsky 1959
  2.5%  Fou 1978
  2.4%  Wasowski 1980
  2.3%  Average
  1.9%  Osinska 1989
  1.8%  Kushner 1990
  1.3%  Zimerman 1975
0.72Rubinstein 1939
0.70Milkina 1970
0.65Rubinstein 1952
0.64Rubinstein 1966
0.61Fiorentino 1962
0.58Fou 1978
0.58Vardi 1988
0.57Clidat 1994
 Katin 1996

71.4%  Average
  4.1%  Smith 1975
  3.0%  Rubinstein 1939
  2.7%  Rubinstein 1966
  2.3%  Osinska 1989
  1.8%  Csalog 1996
  1.5%  Falvay 1989
  1.3%  Tsujii 2005
  1.3%  Milkina 1970
  1.0%  Kushner 1990
0.79Tsujii 2005
0.73Rubinstein 1966
0.70Osinska 1989
0.69Uninsky 1959
0.69Falvay 1989
0.68Kushner 1990
0.63Ax 1995
0.63Hatto 1997
0.63Vardi 1988
0.61Indjic 2001
0.60Average
0.59Hatto 1993
0.55Rubinstein 1952
0.55Smith 1975
 Katin 1996

71.0%  Average
  5.7%  Ohlsson 1999
  2.4%  Groot 1988
  2.2%  Rubinstein 1966
  2.2%  Barbosa 1983
  1.8%  Osinska 1989
  1.8%  Rosen 1989
  1.4%  Richter 1960
  1.4%  Magin 1975
  1.3%  Cohen 1997
  1.1%  Fiorentino 1962
0.69Groot 1988
0.67Mohovich 1999
0.63Falvay 1989
0.63Ohlsson 1999
0.58Shebanova 2002
0.58Average
0.58Clidat 1994
 Katin 1996

34.9%  Ohlsson 1999
10.3%  Groot 1988
  8.1%  Average
  7.5%  Hatto 1997
  5.9%  Osinska 1989
  2.2%  Barbosa 1983
  2.2%  Rosen 1989
  2.0%  Mohovich 1999
  2.0%  Magin 1975
  1.9%  Richter 1960
  1.7%  Zimerman 1975
  1.7%  Cohen 1997
  1.6%  Falvay 1989
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.3%  Fiorentino 1962
  1.3%  Shebanova 2002
  1.0%  Biret 1990
  1.0%  Rubinstein 1966
0.62Ohlsson 1999
0.59Groot 1988
0.56Falvay 1989
 Katin 1996

74.9%  Average
  4.9%  Fiorentino 1962
  2.6%  Groot 1988
  1.6%  Barbosa 1983
  1.3%  Clidat 1994
  1.2%  Ezaki 2006
  1.2%  Cohen 1997
  1.1%  Rosen 1989
  1.0%  Meguri 1997
0.69Biret 1990
0.67Average
0.66Groot 1988
0.66Mohovich 1999
0.66Rosen 1989
0.64Rudanovskaya 2007
0.62Shebanova 2002
0.61Uninsky 1959
0.60Ohlsson 1999
0.59Lilamand 2001
0.57BenOr 1989
0.56Ezaki 2006
0.55Meguri 1997
 Katin 1996

88.3%  Average
  1.2%  Osinska 1989
  1.1%  Tsujii 2005
  1.1%  Barbosa 1983
0.76Average
0.73Rubinstein 1966
0.68Fiorentino 1962
0.64Ohlsson 1999
0.63Biret 1990
0.63Groot 1988
0.62Uninsky 1959
0.61Rubinstein 1939
0.60Falvay 1989
0.60Milkina 1970
0.59Mohovich 1999
0.58Hatto 1993
0.58Hatto 1997
0.58Indjic 2001
0.57Tsujii 2005
 Katin 1996

23.1%  Average
18.9%  Rubinstein 1939
12.4%  Rubinstein 1952
12.2%  Rubinstein 1966
  3.7%  Fiorentino 1962
  3.6%  Ohlsson 1999
  2.9%  Zimerman 1975
  2.6%  Clidat 1994
  2.2%  Tsujii 2005
  1.5%  Poblocka 1999
  1.5%  Ax 1995
  1.1%  Kushner 1990
  1.0%  Osinska 1989
0.74Rubinstein 1939
0.70Rubinstein 1966
0.69Clidat 1994
0.68Fiorentino 1962
0.64Rubinstein 1952
0.63Milkina 1970
0.63Fou 1978
0.57Ohlsson 1999
0.56Average
 Katin 1996

89.7%  Average
0.79Average
0.77Tsujii 2005
0.77Falvay 1989
0.76Uninsky 1959
0.72Osinska 1989
0.66Rubinstein 1966
0.64Vardi 1988
0.64Biret 1990
0.63Smith 1975
0.62Ohlsson 1999
0.60Groot 1988
0.59Ezaki 2006
0.58Fiorentino 1962
0.58Mohovich 1999
0.57Nezu 2005
0.56Milkina 1970
 Kiepura 1999

44.4%  Average
13.6%  Fou 1978
  6.9%  Ax 1995
  6.3%  Wasowski 1980
  5.4%  Zimerman 1975
  4.6%  Katin 1996
  3.4%  Rubinstein 1939
  1.6%  Barbosa 1983
  1.3%  Groot 1988
  1.3%  Kushner 1990
0.63Fou 1978
 Kiepura 1999

24.3%  Katin 1996
11.8%  Barbosa 1983
10.5%  Wasowski 1980
  9.7%  Fou 1978
  7.8%  Ax 1995
  5.0%  Zimerman 1975
  3.8%  Kushner 1990
  2.3%  Average
  1.8%  Cohen 1997
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.4%  Biret 1990
  1.2%  Perlemuter 1992
  1.0%  Csalog 1996
 Kiepura 1999

73.6%  Average
  4.7%  Malcuzynski 1951
  3.4%  Ax 1995
  3.1%  Czerny 1989
  1.9%  Malcuzynski 1961
  1.7%  Magin 1975
  1.2%  Fou 1978
0.76Ax 1995
0.71Czerny 1989
0.69Fou 1978
0.63Malcuzynski 1951
0.61Zimerman 1975
0.60Malcuzynski 1961
0.60Osinska 1989
0.59Fiorentino 1962
0.58Groot 1988
 Kiepura 1999

16.5%  Ax 1995
15.5%  Average
14.6%  Fiorentino 1962
13.4%  Korecka 1992
  9.0%  Vardi 1988
  4.7%  Fou 1978
  4.0%  Richter 1961
  3.8%  Magin 1975
  1.8%  Czerny 1989
  1.6%  Ezaki 2006
  1.3%  Zimerman 1975
 Kiepura 1999

28.9%  Ax 1995
14.2%  Vardi 1988
  6.7%  Luisada 2008
  5.2%  Richter 1960
  4.3%  Osinska 1989
  3.5%  Lushtak 2004
  3.3%  Korecka 1992
  2.9%  Fou 1978
  2.9%  Uninsky 1959
  2.8%  Fiorentino 1962
  2.1%  Nezu 2005
  2.1%  Rosen 1989
  1.8%  Richter 1961
  1.6%  Poblocka 1999
  1.5%  Zimerman 1975
  1.2%  Rangell 2001
  1.1%  Magin 1975
  1.1%  Czerny 1989
  1.0%  Bacha 1998
  1.0%  Ashkenazy 1981
 Kiepura 1999

66.8%  Fiorentino 1962
  6.6%  Korecka 1992
  3.7%  Magin 1975
  3.4%  Average
  2.8%  Groot 1988
  2.5%  Fou 1978
  1.8%  Mohovich 1999
  1.6%  Barbosa 1983
0.79Fiorentino 1962
0.73Korecka 1992
0.55Mohovich 1999
 Kiepura 1999

44.0%  Average
21.8%  Ax 1995
13.6%  Vardi 1988
  3.3%  Fiorentino 1962
  1.5%  Katin 1996
  1.4%  Czerny 1989
  1.2%  BenOr 1989
  1.0%  Fou 1978
0.56Ax 1995
 Kiepura 1999

40.2%  Ax 1995
17.2%  Vardi 1988
  7.7%  Fou 1978
  4.3%  Average
  2.9%  Ashkenazy 1981
  2.6%  Uninsky 1959
  2.5%  Kushner 1990
  1.6%  BenOr 1989
  1.5%  Rubinstein 1939
  1.5%  Biret 1990
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.3%  Ohlsson 1999
  1.1%  Rubinstein 1952
  1.1%  Gornostaeva 1994
 Kiepura 1999

66.0%  Average
16.8%  Fiorentino 1962
  3.6%  Magin 1975
  2.1%  Czerny 1989
  1.8%  Rosen 1989
  1.5%  Groot 1988
0.82Fiorentino 1962
0.78Korecka 1992
0.68Czerny 1989
0.68Fou 1978
0.65Magin 1975
0.60Zimerman 1975
0.56Ax 1995
 Korecka 1992

48.9%  Sztompka 1959
11.0%  Ezaki 2006
  9.8%  Average
  8.7%  Magin 1975
  1.7%  Ax 1995
  1.6%  Vardi 1988
  1.6%  Barbosa 1983
  1.5%  BenOr 1989
  1.4%  Luisada 1990
  1.3%  Brailowsky 1960
  1.2%  Groot 1988
0.68Sztompka 1959
 Korecka 1992

62.9%  Sztompka 1959
  7.6%  Magin 1975
  5.2%  Barbosa 1983
  2.4%  BenOr 1989
  2.3%  Ezaki 2006
  2.2%  Zimerman 1975
  1.6%  Goldenweiser 1946
  1.4%  Rangell 2001
  1.1%  Francois 1956
0.69Sztompka 1959
 Korecka 1992

53.1%  Average
13.5%  BenOr 1989
  6.3%  Ezaki 2006
  3.8%  Zimerman 1975
  2.3%  Czerny 1989
  2.3%  Sztompka 1959
  2.1%  Osinska 1989
  1.7%  Ax 1995
  1.5%  Brailowsky 1960
  1.2%  Groot 1988
  1.0%  Milkina 1970
0.62BenOr 1989
0.62Sztompka 1959
0.56Wasowski 1980
0.55Ezaki 2006
 Korecka 1992

34.4%  Average
19.4%  Zimerman 1975
10.7%  Ax 1995
  4.1%  Fou 1978
  3.7%  Indjic 2001
  3.0%  Hatto 1993
  2.6%  Ohlsson 1999
  2.2%  Gornostaeva 1994
  2.2%  Ashkenazy 1981
  1.8%  Malcuzynski 1951
  1.7%  Richter 1961
  1.7%  Kiepura 1999
  1.5%  Luisada 2008
  1.4%  Magin 1975
0.66Zimerman 1975
 Korecka 1992

18.8%  Zimerman 1975
12.3%  Luisada 2008
11.6%  Average
11.0%  Ax 1995
  5.6%  Milkina 1970
  3.8%  Osinska 1989
  3.6%  Ohlsson 1999
  3.4%  Kushner 1990
  2.9%  Gornostaeva 1994
  2.7%  Magin 1975
  2.3%  Hatto 1993
  2.2%  Malcuzynski 1951
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.4%  Francois 1956
  1.3%  Tsujii 2005
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Fou 1978
 Korecka 1992

34.0%  Kiepura 1999
18.9%  Average
10.2%  Zimerman 1975
  7.2%  Magin 1975
  6.3%  Vardi 1988
  4.0%  Gornostaeva 1994
  2.7%  Indjic 2001
  2.6%  Fiorentino 1962
  2.3%  Hatto 1993
  2.1%  Richter 1961
0.73Kiepura 1999
0.69Zimerman 1975
0.64Gornostaeva 1994
0.62Vardi 1988
0.58Richter 1961
 Korecka 1992

57.2%  Average
12.9%  Magin 1975
  7.0%  Zimerman 1975
  4.3%  Ax 1995
  2.8%  Sztompka 1959
  2.3%  Barbosa 1983
  2.0%  Ohlsson 1999
  1.8%  Uninsky 1959
  1.8%  Fiorentino 1962
  1.0%  BenOr 1989
0.63Sztompka 1959
0.61Magin 1975
 Korecka 1992

37.4%  Magin 1975
19.4%  Sztompka 1959
  7.7%  Barbosa 1983
  5.8%  Zimerman 1975
  2.6%  Hatto 1993
  2.4%  Ohlsson 1999
  2.2%  Falvay 1989
  1.8%  BenOr 1989
  1.4%  Ax 1995
  1.3%  Ezaki 2006
  1.1%  Cohen 1997
  1.1%  Richter 1961
  1.1%  Rangell 2001
  1.1%  Average
  1.0%  Indjic 2001
0.66Sztompka 1959
0.61Magin 1975
 Korecka 1992

64.1%  Average
18.5%  Zimerman 1975
  2.7%  Fiorentino 1962
  1.7%  Magin 1975
  1.4%  Kiepura 1999
  1.2%  Milkina 1970
0.78Kiepura 1999
0.65Zimerman 1975
0.59Sztompka 1959
 Kushner 1990

49.2%  Average
17.2%  Tsujii 2005
  6.8%  Milkina 1970
  6.4%  BenOr 1989
  2.4%  Katin 1996
  2.2%  Nezu 2005
  1.4%  Lushtak 2004
  1.3%  Kiepura 1999
  1.1%  Hatto 1997
  1.0%  Falvay 1989
0.64BenOr 1989
0.62Biret 1990
0.58Tanyel 1992
0.56Brailowsky 1960
0.55Milkina 1970
 Kushner 1990

37.9%  Tsujii 2005
12.4%  Average
  7.4%  BenOr 1989
  5.0%  Uninsky 1959
  4.1%  Milkina 1970
  3.7%  Lushtak 2004
  3.5%  Groot 1988
  3.0%  Rangell 2001
  2.3%  Falvay 1989
  2.2%  Brailowsky 1960
  2.0%  Kiepura 1999
  1.5%  Katin 1996
  1.2%  Hatto 1997
  1.2%  Cortot 1951
  1.1%  Zimerman 1975
0.55Tanyel 1992
 Kushner 1990

66.2%  Average
12.7%  Milkina 1970
  3.5%  Katin 1996
  1.8%  BenOr 1989
  1.7%  Nezu 2005
  1.7%  Biret 1990
  1.5%  Falvay 1989
  1.2%  Mohovich 1999
  1.1%  Clidat 1994
  1.1%  Lushtak 2004
0.68Katin 1996
0.68Milkina 1970
0.61Vardi 1988
0.57Uninsky 1959
0.56Hatto 1997
 Kushner 1990

53.1%  Average
  8.2%  BenOr 1989
  6.6%  Czerny 1989
  4.4%  Falvay 1989
  4.3%  Rubinstein 1952
  3.1%  Osinska 1989
  2.0%  Ohlsson 1999
  1.9%  Olejniczak 1990
  1.7%  Nezu 2005
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.2%  Rubinstein 1939
  1.2%  Shebanova 2002
0.55Milkina 1970
 Kushner 1990

18.6%  Average
11.7%  Tsujii 2005
  8.5%  Falvay 1989
  7.6%  Nezu 2005
  7.0%  Czerny 1989
  6.9%  Osinska 1989
  5.5%  Luisada 1990
  5.4%  BenOr 1989
  3.8%  Malcuzynski 1951
  3.0%  Rubinstein 1952
  2.2%  Poblocka 1999
  1.8%  Zimerman 1975
  1.3%  Luisada 2008
 Kushner 1990

46.9%  Average
15.7%  Ohlsson 1999
  5.7%  Wasowski 1980
  4.4%  Osinska 1989
  3.9%  Bacha 1998
  3.0%  Milkina 1970
  2.9%  Rubinstein 1939
  2.4%  BenOr 1989
  2.4%  Czerny 1989
  2.0%  Rubinstein 1966
  1.3%  Falvay 1989
  1.1%  Poblocka 1999
0.60Osinska 1989
 Kushner 1990

69.4%  Average
10.2%  BenOr 1989
  3.0%  Milkina 1970
  3.0%  Mohovich 1999
  1.7%  Vardi 1988
  1.7%  Wasowski 1980
  1.6%  Nezu 2005
0.62Milkina 1970
0.58BenOr 1989
 Kushner 1990

46.7%  Average
18.8%  BenOr 1989
  5.8%  Tanyel 1992
  2.8%  Wasowski 1980
  2.6%  Milkina 1970
  2.3%  Mohovich 1999
  2.1%  Falvay 1989
  1.8%  Groot 1988
  1.5%  Vardi 1988
  1.5%  Tsujii 2005
  1.1%  Osinska 1989
  1.1%  Uninsky 1959
  1.1%  Rangell 2001
 Kushner 1990

78.9%  Average
  5.1%  Milkina 1970
  2.0%  Nezu 2005
  1.6%  Rubinstein 1939
  1.2%  Osinska 1989
  1.2%  BenOr 1989
0.66Milkina 1970
0.62Brailowsky 1960
0.61Rubinstein 1952
0.55Osinska 1989
 Lilamand 2001

32.1%  Ohlsson 1999
25.3%  Average
  4.8%  Uninsky 1959
  4.2%  Falvay 1989
  3.3%  Rubinstein 1952
  3.3%  Rubinstein 1966
  2.9%  BenOr 1989
  2.6%  Magaloff 1977
  1.7%  Indjic 2001
  1.2%  Francois 1956
  1.2%  Zimerman 1975
  1.1%  Smith 1975
  1.0%  Katin 1996
  1.0%  Sztompka 1959
 Lilamand 2001

28.0%  Vardi 1988
16.1%  Smith 1975
13.5%  Ohlsson 1999
  4.5%  Sztompka 1959
  4.3%  Falvay 1989
  3.9%  Uninsky 1959
  2.6%  Hatto 1997
  2.2%  Rubinstein 1939
  2.1%  Meguri 1997
  1.9%  Average
  1.7%  Milkina 1970
  1.5%  Rubinstein 1952
  1.4%  Tsujii 2005
0.67Sztompka 1959
0.65Smith 1975
0.63Uninsky 1959
0.56Ohlsson 1999
 Lilamand 2001

22.4%  Rubinstein 1966
12.8%  Fou 1978
  9.3%  Average
  8.0%  Ashkenazy 1981
  7.0%  Zimerman 1975
  4.6%  Wasowski 1980
  3.5%  Barbosa 1983
  3.4%  Magaloff 1977
  3.0%  Groot 1988
  2.6%  Katin 1996
  2.4%  Ohlsson 1999
  1.6%  Rubinstein 1952
  1.4%  Kiepura 1999
  1.3%  Uninsky 1959
  1.2%  Sztompka 1959
  1.2%  Shebanova 2002
  1.2%  Hatto 1993
  1.2%  Francois 1956
 Lilamand 2001

29.8%  Goldenweiser 1946
16.3%  Tanyel 1992
15.9%  Horszowski 1983
  4.9%  Rosen 1989
  4.0%  Sztompka 1959
  3.9%  Malcuzynski 1961
  3.5%  Average
  3.4%  Csalog 1996
  3.4%  Falvay 1989
  2.2%  BenOr 1989
  1.7%  Rudanovskaya 2007
  1.4%  Zimerman 1975
  1.3%  Rangell 2001
0.67Tanyel 1992
0.60Horszowski 1983
0.58Rangell 2001
 Lilamand 2001

39.6%  Goldenweiser 1946
12.0%  Horszowski 1983
  8.7%  Tanyel 1992
  4.8%  Tsujii 2005
  3.6%  Falvay 1989
  3.6%  Sztompka 1959
  3.3%  Rangell 2001
  3.0%  BenOr 1989
  1.8%  Smith 1975
  1.7%  Rudanovskaya 2007
  1.4%  Rosen 1989
  1.4%  Meguri 1997
  1.4%  Shebanova 2002
  1.3%  Zimerman 1975
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.2%  Chiu 1999
 Lilamand 2001

54.4%  Average
19.9%  Tanyel 1992
  5.1%  Csalog 1996
  4.6%  Czerny 1989
  2.8%  Rubinstein 1966
  2.3%  Zimerman 1975
  2.2%  Hatto 1997
  1.8%  Rosen 1989
0.73Tanyel 1992
0.70Richter 1960
0.70Czerny 1989
0.67Csalog 1996
0.67Rangell 2001
0.66Luisada 1990
0.66Malcuzynski 1961
0.64Rosen 1989
0.62Horszowski 1983
0.60Osinska 1989
0.60BenOr 1989
0.59Katin 1996
0.55Groot 1988
 Lilamand 2001

39.7%  Average
  9.7%  Tsujii 2005
  8.4%  Falvay 1989
  7.4%  Malcuzynski 1961
  5.5%  Tanyel 1992
  3.4%  BenOr 1989
  3.2%  Rosen 1989
  2.9%  Csalog 1996
  2.3%  Magaloff 1977
  1.6%  Goldenweiser 1946
  1.5%  Groot 1988
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.3%  Rudanovskaya 2007
  1.3%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Chiu 1999
 Lilamand 2001

19.0%  Smith 1975
15.2%  Goldenweiser 1946
13.5%  Tanyel 1992
10.7%  Falvay 1989
  5.9%  Tsujii 2005
  5.4%  Meguri 1997
  4.1%  Uninsky 1959
  3.2%  Rosen 1989
  2.0%  Malcuzynski 1951
  1.7%  Ohlsson 1999
  1.7%  Magaloff 1977
  1.5%  Chiu 1999
  1.5%  Sztompka 1959
  1.4%  Ashkenazy 1981
  1.4%  Perlemuter 1992
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Average
0.60Smith 1975
0.59Goldenweiser 1946
0.56Sztompka 1959
 Lilamand 2001

55.3%  Average
  7.0%  Zimerman 1975
  4.8%  Malcuzynski 1961
  4.4%  Ohlsson 1999
  3.1%  Csalog 1996
  3.0%  Fou 1978
  2.7%  Groot 1988
  2.4%  Osinska 1989
  1.8%  Rangell 2001
  1.8%  Tanyel 1992
  1.7%  Katin 1996
  1.4%  Rubinstein 1966
  1.2%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Rosen 1989
 Luisada 1990

83.6%  Luisada 2008
  7.9%  Average
  1.2%  Hatto 1993
0.94Luisada 2008
0.55BenOr 1989
 Luisada 1990

68.8%  Luisada 2008
11.7%  Average
  1.6%  BenOr 1989
  1.4%  Sztompka 1959
  1.3%  Lushtak 2004
  1.1%  Osinska 1989
  1.0%  Nezu 2005
  1.0%  Hatto 1993
0.83Luisada 2008
0.62Lushtak 2004
 Luisada 1990

80.2%  Luisada 2008
11.0%  Average
  1.3%  Hatto 1993
0.93Luisada 2008
0.66Nezu 2005
0.58Hatto 1993
0.56Poblocka 1999
0.56Olejniczak 1990
 Luisada 1990

81.7%  Average
  2.5%  Luisada 2008
  1.7%  Magaloff 1977T
  1.5%  Magin 1975T
  1.4%  Hatto 1993
  1.3%  Tsujii 2005
  1.2%  Lushtak 2004
0.81Average
0.78Luisada 2008
0.63Tsujii 2005
0.63Ashkenazy 1981
0.62Poblocka 1999
0.61Osinska 1989
0.60Biret 1990
0.59Lushtak 2004
0.58Magin 1975T
0.58Wasowski 1980
0.55Rubinstein 1966
0.55Hatto 1993
0.55Nezu 2005
 Luisada 1990

60.8%  Average
18.4%  Luisada 2008
  1.2%  Magaloff 1977T
  1.2%  Rubinstein 1966
  1.2%  Poblocka 1999
  1.1%  Olejniczak 1990
  1.1%  Csalog 1996
0.77Luisada 2008
0.75Average
0.60Biret 1990
0.59Poblocka 1999
0.56Mohovich 1999
0.55Nezu 2005
 Luisada 1990

75.1%  Average
  2.3%  Hatto 1993
  2.3%  Ashkenazy 1981
  2.2%  Tsujii 2005
  1.9%  Magin 1975T
  1.8%  Fou 1978
  1.4%  Czerny 1989
  1.3%  Magaloff 1977T
0.71Tsujii 2005
0.70Average
0.69Richter 1960
0.68Ashkenazy 1981
0.68Hatto 1993
0.67Magaloff 1977T
0.67Hatto 1997
0.67Indjic 2001
0.66Lilamand 2001
0.63Rangell 2001
0.56Fou 1978
0.56Lushtak 2004
0.55BenOr 1989
 Luisada 1990

76.0%  Luisada 2008
16.2%  Average
  1.2%  Hatto 1993
0.95Luisada 2008
0.72Lushtak 2004
0.60BenOr 1989
0.59Nezu 2005
0.59Poblocka 1999
 Luisada 1990

77.8%  Luisada 2008
  5.9%  Average
  2.3%  Lushtak 2004
  2.2%  Sztompka 1959
0.91Luisada 2008
0.74Lushtak 2004
0.57Falvay 1989
 Luisada 1990

81.9%  Average
  6.2%  Luisada 2008
  1.9%  Tsujii 2005
  1.7%  Fou 1978
  1.6%  Hatto 1993
0.87Luisada 2008
0.78Hatto 1993
0.73Indjic 2001
0.68Hatto 1997
0.66Average
0.64Poblocka 1999
0.64Malcuzynski 1961
0.63BenOr 1989
0.63Tsujii 2005
0.55Nezu 2005
 Luisada 2008

80.5%  Luisada 1990
  4.4%  Nezu 2005
  4.0%  Average
  2.2%  Indjic 2001
0.94Luisada 1990
0.63BenOr 1989
 Luisada 2008

72.3%  Luisada 1990
  7.1%  Nezu 2005
  3.7%  Lushtak 2004
  1.9%  Olejniczak 1990
  1.7%  Average
  1.5%  Malcuzynski 1961
0.83Luisada 1990
0.61Lushtak 2004
 Luisada 2008

83.0%  Luisada 1990
  3.6%  Indjic 2001
  2.1%  Average
0.93Luisada 1990
0.69Indjic 2001
0.66Hatto 1993
0.65Hatto 1997
0.64Nezu 2005
0.55Poblocka 1999
 Luisada 2008

71.0%  Average
  9.3%  Luisada 1990
  2.7%  Fliere 1977
  1.5%  Chiu 1999
  1.2%  Rubinstein 1939
  1.2%  Mohovich 1999
  1.1%  Lushtak 2004
0.78Luisada 1990
0.70Fliere 1977
0.60Poblocka 1999
0.55Average
0.55Wasowski 1980
 Luisada 2008

41.6%  Average
34.1%  Luisada 1990
  2.8%  Lushtak 2004
  2.7%  Fou 1978
  2.1%  Mohovich 1999
  1.7%  Ashkenazy 1981
  1.7%  Rubinstein 1939
  1.6%  Fliere 1977
  1.1%  Wasowski 1980
0.77Luisada 1990
0.67Average
0.59Wasowski 1980
0.59Biret 1990
 Luisada 2008

52.7%  Average
10.9%  Fliere 1977
  4.4%  Rubinstein 1952
  3.8%  Chiu 1999
  3.7%  Bacha 1998
  3.3%  Francois 1956
  3.1%  BenOr 1989
  2.7%  Malcuzynski 1951
  1.7%  Korecka 1992
  1.7%  Poblocka 1999
  1.3%  Uninsky 1959
  1.1%  Richter 1960
0.71Fliere 1977
0.69Chiu 1999
0.60Poblocka 1999
0.58Rubinstein 1952
 Luisada 2008

80.4%  Luisada 1990
10.5%  Average
  1.7%  Lushtak 2004
  1.0%  Hatto 1993
0.95Luisada 1990
0.65BenOr 1989
0.60Lushtak 2004
0.59Poblocka 1999
0.57Bacha 1998
0.55Nezu 2005
 Luisada 2008

77.4%  Luisada 1990
  7.5%  Lushtak 2004
  3.6%  Average
  1.1%  Ashkenazy 1981
0.91Luisada 1990
0.72Lushtak 2004
0.56BenOr 1989
0.55Bacha 1998
 Luisada 2008

49.2%  Luisada 1990
33.3%  Average
  4.5%  Indjic 2001
  2.3%  Nezu 2005
0.87Luisada 1990
0.65Poblocka 1999
0.62Indjic 2001
0.57Hatto 1993
0.56Hatto 1997
0.55Nezu 2005
 Lushtak 2004

63.4%  Average
17.6%  Malcuzynski 1951
  2.0%  Falvay 1989
  1.9%  Tsujii 2005
  1.9%  Ohlsson 1999
  1.4%  Olejniczak 1990
  1.1%  Groot 1988
0.71Tanyel 1992
0.69Hatto 1997
0.69Malcuzynski 1951
0.68Hatto 1993
0.68Average
0.67Indjic 2001
0.67BenOr 1989
0.64Osinska 1989
0.62Ezaki 2006
0.62Falvay 1989
0.61Malcuzynski 1961
0.61Mohovich 1999
0.55Tsujii 2005
0.55Rangell 2001
 Lushtak 2004

21.8%  Falvay 1989
20.1%  Average
16.0%  Malcuzynski 1951
13.9%  Osinska 1989
  4.2%  Luisada 2008
  4.2%  Kushner 1990
  1.7%  BenOr 1989
  1.6%  Uninsky 1959
  1.6%  Malcuzynski 1961
  1.5%  Ohlsson 1999
  1.3%  Olejniczak 1990
  1.2%  Czerny 1989
  1.1%  Tsujii 2005
0.62Luisada 1990
0.61Luisada 2008
0.58Falvay 1989
0.56Malcuzynski 1951
0.55Osinska 1989
 Lushtak 2004

80.7%  Average
  2.2%  Ezaki 2006
  1.6%  Fliere 1977
  1.1%  Malcuzynski 1951
0.75Tanyel 1992
0.73Hatto 1997
0.68Indjic 2001
0.68Hatto 1993
0.67Malcuzynski 1951
0.67Average
0.60Ezaki 2006
0.59Osinska 1989
0.58Mohovich 1999
0.56Ohlsson 1999
 Lushtak 2004

62.3%  Average
15.1%  Osinska 1989
  3.8%  Zimerman 1975
  3.6%  Clidat 1994
  3.0%  Richter 1961
  1.1%  Wasowski 1980
0.64BenOr 1989
0.64Fiorentino 1962
0.60Osinska 1989
0.59Average
0.59Luisada 1990
0.55Tanyel 1992
 Lushtak 2004

38.5%  Average
22.8%  Osinska 1989
  8.4%  Fiorentino 1962
  4.0%  Tanyel 1992
  3.3%  Olejniczak 1990
  1.9%  Katin 1996
  1.9%  Richter 1961
  1.4%  Biret 1990
  1.4%  Luisada 2008
  1.3%  Clidat 1994
  1.0%  Zimerman 1975
0.64Tanyel 1992
 Lushtak 2004

77.1%  Average
  3.8%  Rubinstein 1966
  2.8%  Richter 1961
  2.2%  Clidat 1994
  1.4%  Fiorentino 1962
  1.4%  Horszowski 1983
  1.2%  BenOr 1989
  1.1%  Zimerman 1975
0.66Fiorentino 1962
0.65Osinska 1989
0.64Rubinstein 1966
0.60Horszowski 1983
0.59Average
0.56Luisada 1990
0.55Magin 1975
 Lushtak 2004

86.3%  Average
  3.0%  Osinska 1989
  1.2%  Malcuzynski 1951
0.76BenOr 1989
0.75Tanyel 1992
0.74Average
0.72Luisada 1990
0.72Osinska 1989
0.66Fiorentino 1962
0.61Mohovich 1999
0.60Luisada 2008
0.59Falvay 1989
0.58Tsujii 2005
0.55Hatto 1993
0.55Fliere 1977
 Lushtak 2004

49.7%  Average
10.7%  Osinska 1989
  8.9%  Malcuzynski 1951
  4.0%  Luisada 2008
  3.4%  BenOr 1989
  3.1%  Tsujii 2005
  3.0%  Luisada 1990
  2.3%  Tanyel 1992
  1.4%  Falvay 1989
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Kushner 1990
0.74Luisada 1990
0.72Luisada 2008
0.68Tanyel 1992
0.66BenOr 1989
0.65Osinska 1989
0.61Average
0.61Rangell 2001
0.61Tsujii 2005
0.60Fiorentino 1962
0.60Falvay 1989
 Lushtak 2004

89.1%  Average
  1.0%  Fiorentino 1962
0.74Average
0.71Indjic 2001
0.69Osinska 1989
0.69Hatto 1997
0.67Hatto 1993
0.63Magin 1975
0.61Fiorentino 1962
0.60Czerny 1989
0.57Mohovich 1999
0.56BenOr 1989
0.56Fliere 1977
0.55Tanyel 1992
 Magaloff 1977

60.6%  Average
  7.4%  Malcuzynski 1961
  4.1%  Fou 1978
  2.6%  Brailowsky 1960
  1.8%  Smith 1975
  1.7%  Kiepura 1999
  1.7%  Groot 1988
  1.6%  Malcuzynski 1951
  1.2%  Fiorentino 1962
  1.2%  Barbosa 1983
  1.1%  Lushtak 2004
  1.0%  Gornostaeva 1994
  1.0%  Goldenweiser 1946
 Magaloff 1977

28.1%  Chiu 1999
13.5%  Fou 1978
10.5%  Average
  8.5%  Rubinstein 1966
  3.6%  Barbosa 1983
  3.0%  Fiorentino 1962
  2.6%  Malcuzynski 1961
  2.3%  Kiepura 1999
  2.3%  Ezaki 2006
  1.6%  Falvay 1989
  1.5%  Poblocka 1999
  1.5%  Smith 1975
  1.5%  Milkina 1970
  1.4%  Rubinstein 1952
  1.4%  Rangell 2001
  1.3%  Ashkenazy 1981
  1.2%  Katin 1996
  1.2%  Biret 1990
  1.1%  Malcuzynski 1951
0.56Chiu 1999
 Magaloff 1977

28.3%  Average
27.2%  Malcuzynski 1961
20.1%  Brailowsky 1960
  3.0%  Fou 1978
  2.6%  Goldenweiser 1946
  1.7%  Zimerman 1975
  1.5%  Francois 1956
  1.5%  Olejniczak 1990
  1.4%  Groot 1988
  1.2%  Gornostaeva 1994
 Magaloff 1977

67.1%  Average
  5.6%  Luisada 1990
  4.8%  Tsujii 2005
  3.7%  Uninsky 1959
  2.8%  Shebanova 2002
  1.9%  BenOr 1989
  1.3%  Malcuzynski 1951
  1.3%  Richter 1960
0.56BenOr 1989
 Magaloff 1977

19.2%  Average
16.5%  Malcuzynski 1961
10.9%  Shebanova 2002
  8.6%  Milkina 1970
  4.3%  Tsujii 2005
  3.7%  Horszowski 1983
  3.4%  Uninsky 1959
  2.9%  Luisada 1990
  2.6%  Rubinstein 1966
  2.5%  Tanyel 1992
  2.3%  Smith 1975
  1.7%  BenOr 1989
  1.7%  Ezaki 2006
  1.5%  Chiu 1999
  1.4%  Olejniczak 1990
  1.3%  Rubinstein 1939
  1.3%  Magin 1975
  1.1%  Groot 1988
  1.0%  Csalog 1996
 Magaloff 1977

59.5%  Average
12.1%  Richter 1960
  4.6%  Rangell 2001
  2.7%  Luisada 1990
  2.4%  BenOr 1989
  2.3%  Tsujii 2005
  2.0%  Francois 1956
  1.5%  Shebanova 2002
  1.4%  Magin 1975
  1.3%  Rudanovskaya 2007
  1.3%  Uninsky 1959
0.67Luisada 1990
0.63BenOr 1989
0.62Richter 1960
0.61Rangell 2001
0.55Rosen 1989
 Magaloff 1977

82.6%  Average
  2.1%  Malcuzynski 1951
  1.9%  Smith 1975
  1.9%  Groot 1988
0.57Chiu 1999
 Magaloff 1977

26.5%  Average
21.6%  Rubinstein 1966
10.3%  Tsujii 2005
  9.4%  Chiu 1999
  5.8%  Rubinstein 1952
  3.4%  Fou 1978
  2.5%  Shebanova 2002
  2.4%  Meguri 1997
  2.0%  Rubinstein 1939
  2.0%  Milkina 1970
  1.8%  Fiorentino 1962
  1.6%  Malcuzynski 1951
  1.1%  Smith 1975
0.66Chiu 1999
0.62Rubinstein 1966
0.61Milkina 1970
0.61Rubinstein 1952
0.56Fou 1978
 Magaloff 1977

78.4%  Average
  3.2%  Richter 1960
  3.0%  Brailowsky 1960
  2.3%  Malcuzynski 1961
0.66Richter 1960
0.57Malcuzynski 1951
 Magin 1975

64.5%  Average
  5.6%  Olejniczak 1990
  4.6%  Sztompka 1959
  3.6%  Hatto 1997
  2.9%  BenOr 1989
  2.0%  Malcuzynski 1951
  1.7%  Tsujii 2005
  1.6%  Zimerman 1975
  1.4%  Groot 1988
  1.2%  Poblocka 1999
  1.1%  Osinska 1989
  1.1%  Brailowsky 1960
  1.0%  Indjic 2001
0.76Olejniczak 1990
0.65Poblocka 1999
0.59Sztompka 1959
0.59Tanyel 1992
0.58Hatto 1997
0.57Indjic 2001
 Magin 1975

46.5%  Hatto 1997
  9.7%  Tsujii 2005
  5.1%  Nezu 2005
  3.2%  Sztompka 1959
  2.4%  Rangell 2001
  2.4%  Poblocka 1999
  2.3%  Olejniczak 1990
  2.2%  Average
  1.9%  Indjic 2001
  1.7%  Biret 1990
  1.6%  Bacha 1998
  1.6%  Csalog 1996
  1.4%  Rubinstein 1939
  1.4%  Ezaki 2006
  1.4%  BenOr 1989
  1.1%  Groot 1988
  1.1%  Malcuzynski 1951
0.65Hatto 1997
0.65Indjic 2001
0.63Hatto 1993
0.62Biret 1990
0.58Olejniczak 1990
 Magin 1975

65.5%  Average
10.0%  Olejniczak 1990
  3.2%  Sztompka 1959
  3.1%  BenOr 1989
  2.5%  Rubinstein 1966
  2.0%  Osinska 1989
  1.8%  Malcuzynski 1961
  1.8%  Brailowsky 1960
  1.4%  Falvay 1989
  1.2%  Vardi 1988
  1.1%  Tsujii 2005
0.75Olejniczak 1990
0.67Poblocka 1999
0.65Sztompka 1959
0.58Brailowsky 1960
0.58Malcuzynski 1951
0.57BenOr 1989
0.56Osinska 1989
 Magin 1975

72.1%  Average
  4.1%  Sztompka 1959
  2.8%  Barbosa 1983
  2.7%  Malcuzynski 1961
  2.0%  Falvay 1989
  1.7%  Luisada 1990S
  1.7%  Ohlsson 1999
  1.7%  Zimerman 1975
  1.0%  Vardi 1988
0.67Ohlsson 1999
0.65Average
0.64Hatto 1993
0.63Sztompka 1959
0.59Barbosa 1983
0.58Hatto 1997
0.58Luisada 1990S
 Magin 1975

49.3%  Average
  6.8%  Barbosa 1983
  6.6%  Sztompka 1959
  5.7%  Luisada 1990S
  2.3%  Olejniczak 1990
  2.3%  Zimerman 1975
  2.2%  Falvay 1989
  1.7%  Malcuzynski 1961
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.5%  Katin 1996
  1.3%  Vardi 1988
  1.1%  Luisada 2008S
  1.0%  Hatto 1997
0.63Sztompka 1959
0.61Barbosa 1983
 Magin 1975

74.0%  Average
  7.9%  Ohlsson 1999
  2.3%  Korecka 1992
  2.1%  Mohovich 1999
  1.6%  Groot 1988
  1.1%  Kiepura 1999
0.71Ohlsson 1999
0.66Average
0.65Vardi 1988
0.61Tsujii 2005
0.61Mohovich 1999
0.56Rubinstein 1939
0.55Lushtak 2004
 Magin 1975

79.8%  Average
  6.5%  Sztompka 1959
  2.5%  Falvay 1989
  1.1%  Malcuzynski 1961
0.72Olejniczak 1990
0.71Sztompka 1959
0.71Hatto 1997
0.69Hatto 1993
0.67Indjic 2001
0.67Malcuzynski 1961
0.65Average
0.64Poblocka 1999
0.61Korecka 1992
0.60Zimerman 1975
 Magin 1975

43.2%  Average
19.4%  Hatto 1993
  5.2%  Olejniczak 1990
  4.6%  Hatto 1997
  2.6%  Sztompka 1959
  2.5%  Biret 1990
  1.8%  Malcuzynski 1961
  1.4%  Falvay 1989
  1.4%  Zimerman 1975
  1.1%  Uninsky 1959
  1.1%  Bacha 1998
  1.0%  Nezu 2005
0.76Hatto 1997
0.75Hatto 1993
0.74Indjic 2001
0.63Olejniczak 1990
0.62Sztompka 1959
0.61Korecka 1992
0.59Biret 1990
 Magin 1975

88.1%  Average
  1.5%  Sztompka 1959
  1.1%  Brailowsky 1960
0.74Ohlsson 1999
0.70Average
0.70Brailowsky 1960
0.69Malcuzynski 1961
0.66Sztompka 1959
0.65Kiepura 1999
0.63Lushtak 2004
0.63Zimerman 1975
0.61Mohovich 1999
0.58Rubinstein 1939
0.56Fiorentino 1962
0.55Ax 1995
 Malcuzynski 1951

91.6%  Malcuzynski 1961
  2.5%  Average
0.95Malcuzynski 1961
0.84Average
0.79Fiorentino 1962
0.73Osinska 1989
0.69Lushtak 2004
0.68Nezu 2005
0.67Hatto 1993
0.66Indjic 2001
0.65Ax 1995
0.63Falvay 1989
0.63Hatto 1997
0.62Tsujii 2005
0.60Fou 1978
0.59Tanyel 1992
0.59Poblocka 1999
0.55Fliere 1977
 Malcuzynski 1951

86.9%  Malcuzynski 1961
  3.2%  Average
  1.4%  Poblocka 1999
0.93Malcuzynski 1961
0.72Average
0.67Nezu 2005
0.60Poblocka 1999
0.59Tsujii 2005
0.59Rangell 2001
0.58Indjic 2001
0.57Hatto 1997
0.57Hatto 1993
0.57Ashkenazy 1981
0.56Lushtak 2004
 Malcuzynski 1951

89.7%  Malcuzynski 1961
  2.1%  Average
  1.6%  Fiorentino 1962
0.94Malcuzynski 1961
0.86Fiorentino 1962
0.82Average
0.81Ax 1995
0.79Osinska 1989
0.67Lushtak 2004
0.66Rosen 1989
0.66Hatto 1993
0.65Indjic 2001
0.63Kiepura 1999
0.60Fou 1978
0.59Zimerman 1975
0.58Magin 1975
0.58Falvay 1989
0.57Hatto 1997
0.55Tanyel 1992
 Malcuzynski 1951

31.0%  Rubinstein 1952
15.3%  Average
11.7%  Malcuzynski 1961
  8.7%  Osinska 1989
  7.2%  Smith 1975
  4.1%  Magaloff 1977
  2.9%  Hatto 1997
  1.6%  Sztompka 1959
  1.5%  Uninsky 1959
  1.4%  Francois 1956
  1.2%  Lilamand 2001
  1.1%  Rubinstein 1939
  1.0%  Gornostaeva 1994
  1.0%  Korecka 1992
0.57Rubinstein 1952
 Malcuzynski 1951

29.6%  Rubinstein 1952
  8.3%  Osinska 1989
  8.2%  Magaloff 1977
  7.1%  Average
  5.2%  Rubinstein 1966
  4.8%  Malcuzynski 1961
  3.7%  Sztompka 1959
  2.6%  Hatto 1997
  2.6%  Fliere 1977
  1.9%  Ezaki 2006
  1.9%  Ohlsson 1999
  1.8%  Goldenweiser 1946
  1.6%  Shebanova 2002
  1.5%  Indjic 2001
  1.4%  Csalog 1996
  1.4%  Francois 1956
  1.4%  Chiu 1999
  1.3%  Korecka 1992
  1.3%  Groot 1988
  1.2%  Lilamand 2001
  1.0%  Rosen 1989
 Malcuzynski 1951

35.3%  Malcuzynski 1961
18.0%  Smith 1975
  8.6%  Average
  7.1%  Uninsky 1959
  6.0%  Rubinstein 1939
  4.6%  Ashkenazy 1981
  3.0%  Luisada 2008
  2.9%  Rubinstein 1952
  2.3%  Magaloff 1977
  2.0%  Cortot 1951
  1.0%  Random 1
0.60Smith 1975
0.57Malcuzynski 1961
 Malcuzynski 1951

57.3%  Malcuzynski 1961
28.8%  Average
  3.2%  Magaloff 1977
  1.5%  Tsujii 2005
  1.5%  Smith 1975
0.87Malcuzynski 1961
0.64Osinska 1989
0.59Rubinstein 1952
0.58Average
 Malcuzynski 1951

45.0%  Malcuzynski 1961
24.4%  Average
  4.3%  Magaloff 1977
  3.4%  Ohlsson 1999
  3.3%  Shebanova 2002
  2.7%  Meguri 1997
  2.3%  Tsujii 2005
  1.5%  Indjic 2001
  1.3%  Rubinstein 1952
  1.3%  Osinska 1989
  1.1%  Smith 1975
  1.0%  Lilamand 2001
0.73Malcuzynski 1961
 Malcuzynski 1951

70.5%  Malcuzynski 1961
19.7%  Average
  1.7%  Smith 1975
0.90Malcuzynski 1961
0.68Smith 1975
0.65Osinska 1989
0.58Hatto 1997
0.57Magaloff 1977
0.56Indjic 2001
 Malcuzynski 1961

90.6%  Malcuzynski 1951
  3.3%  Average
  1.0%  Gornostaeva 1994
0.95Malcuzynski 1951
0.80Average
0.69Fiorentino 1962
0.67Hatto 1993
0.67Osinska 1989
0.65Indjic 2001
0.64Hatto 1997
0.64Tsujii 2005
0.64Nezu 2005
0.61Lushtak 2004
0.59Poblocka 1999
0.58Tanyel 1992
0.56Zimerman 1975
0.55Falvay 1989
 Malcuzynski 1961

86.7%  Malcuzynski 1951
  1.8%  Average
  1.1%  Gornostaeva 1994
0.93Malcuzynski 1951
0.63Average
0.59Nezu 2005
0.57Hatto 1993
0.57Hatto 1997
0.57Indjic 2001
0.56Tsujii 2005
0.55Rangell 2001
 Malcuzynski 1961

88.7%  Malcuzynski 1951
  2.3%  Average
  1.8%  Gornostaeva 1994
  1.0%  Magin 1975
0.94Malcuzynski 1951
0.82Average
0.81Fiorentino 1962
0.71Zimerman 1975
0.71Czerny 1989
0.70Ax 1995
0.68Osinska 1989
0.65Hatto 1993
0.64Fou 1978
0.60Kiepura 1999
0.60Indjic 2001
0.59Falvay 1989
0.58Rubinstein 1939
0.57Hatto 1997
0.56Rubinstein 1966
0.55BenOr 1989
 Malcuzynski 1961

69.4%  Average
  4.5%  Magin 1975
  4.1%  Barbosa 1983
  2.1%  Shebanova 2002
  2.0%  Wasowski 1980
  1.9%  Malcuzynski 1951
  1.5%  Hatto 1993
  1.4%  Osinska 1989
  1.4%  Falvay 1989
  1.3%  Groot 1988
0.71Average
0.62Rubinstein 1952
0.55Shebanova 2002
 Malcuzynski 1961

41.6%  Average
10.3%  Wasowski 1980
  5.9%  Rubinstein 1952
  4.8%  Barbosa 1983
  4.7%  Osinska 1989
  4.4%  Korecka 1992
  3.7%  Magin 1975
  2.1%  Malcuzynski 1951
  1.9%  Shebanova 2002
  1.8%  Perlemuter 1992
  1.5%  Smith 1975
  1.3%  Fliere 1977
  1.1%  Chiu 1999
  1.0%  Groot 1988
0.59Wasowski 1980
0.57Rubinstein 1952
0.57Average
 Malcuzynski 1961

82.1%  Average
  1.9%  Groot 1988
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.5%  Barbosa 1983
  1.1%  Richter 1960
  1.1%  Luisada 2008
0.66Lilamand 2001
0.64Average
0.60Horszowski 1983
0.60Fou 1978
0.60Richter 1960
0.58Groot 1988
0.57Malcuzynski 1951
0.56Csalog 1996
0.56Rubinstein 1966
 Malcuzynski 1961

77.6%  Average
13.0%  Malcuzynski 1951
0.87Malcuzynski 1951
0.77Average
0.73Hatto 1993
0.73Hatto 1997
0.70Indjic 2001
0.67Magin 1975
0.61Osinska 1989
0.58Falvay 1989
0.57Rubinstein 1966
0.55Uninsky 1959
 Malcuzynski 1961

56.6%  Average
15.6%  Malcuzynski 1951
  3.1%  Osinska 1989
  3.0%  Hatto 1997
  2.8%  Barbosa 1983
  1.8%  Mohovich 1999
  1.2%  Magin 1975
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.1%  Fliere 1977
  1.0%  Gornostaeva 1994
0.73Malcuzynski 1951
0.64Hatto 1997
0.64Average
0.63Indjic 2001
0.63Hatto 1993
0.59Osinska 1989
 Malcuzynski 1961

87.9%  Average
  4.1%  Malcuzynski 1951
0.90Malcuzynski 1951
0.84Average
0.72Fiorentino 1962
0.72Czerny 1989
0.71Hatto 1993
0.69Fou 1978
0.69Magin 1975
0.65Rubinstein 1966
0.65Osinska 1989
0.64Hatto 1997
0.64Luisada 1990
0.63Indjic 2001
0.61BenOr 1989
0.59Groot 1988
0.59Falvay 1989
0.55Olejniczak 1990S
 Meguri 1997

46.1%  Average
  7.8%  Chiu 1999
  7.3%  Uninsky 1959
  7.1%  Sztompka 1959
  4.4%  Vardi 1988
  4.1%  Goldenweiser 1946
  2.3%  Mohovich 1999
  1.9%  Lushtak 2004
  1.9%  BenOr 1989
  1.6%  Groot 1988
  1.6%  Rangell 2001
  1.5%  Osinska 1989
 Meguri 1997

23.5%  Average
19.1%  Groot 1988
12.3%  Sztompka 1959
10.4%  Uninsky 1959
  7.7%  Chiu 1999
  2.4%  Goldenweiser 1946
  2.3%  Rubinstein 1952
  2.1%  BenOr 1989
  1.4%  Rangell 2001
  1.4%  Mohovich 1999
  1.3%  Rudanovskaya 2007
  1.3%  Lushtak 2004
  1.2%  Francois 1956
  1.2%  Ashkenazy 1981
 Meguri 1997

43.8%  Average
11.0%  Lushtak 2004
10.0%  Vardi 1988
  5.8%  Mohovich 1999
  5.6%  Goldenweiser 1946
  2.7%  Uninsky 1959
  2.6%  Osinska 1989
  1.7%  BenOr 1989
  1.4%  Cortot 1951
  1.3%  Richter 1960
  1.2%  Cohen 1997
  1.1%  Ashkenazy 1981
 Meguri 1997

41.1%  Tanyel 1992
14.6%  Average
  5.8%  Rosen 1989
  5.3%  Osinska 1989
  4.5%  Rangell 2001
  3.7%  Indjic 2001
  3.5%  Katin 1996
  3.5%  Nezu 2005
  1.9%  Fiorentino 1962
  1.6%  Vardi 1988
  1.3%  Lilamand 2001
  1.2%  BenOr 1989
  1.2%  Goldenweiser 1946
  1.2%  Uninsky 1959
0.67Tanyel 1992
0.61Rosen 1989
0.59Rangell 2001
 Meguri 1997

43.5%  Tanyel 1992
20.8%  Fou 1978
  3.7%  Rangell 2001
  2.5%  Indjic 2001
  2.4%  Korecka 1992
  2.4%  Nezu 2005
  2.3%  Milkina 1970
  1.9%  Fiorentino 1962
  1.4%  Olejniczak 1990
  1.3%  Osinska 1989
  1.3%  Goldenweiser 1946
  1.2%  Katin 1996
  1.0%  Rubinstein 1939
0.63Tanyel 1992
 Meguri 1997

28.7%  Rosen 1989
17.6%  Average
  7.7%  BenOr 1989
  7.2%  Rangell 2001
  5.8%  Tsujii 2005
  5.4%  Osinska 1989
  3.6%  Nezu 2005
  3.3%  Katin 1996
  3.3%  Zimerman 1975
  2.3%  Rubinstein 1966
  2.0%  Czerny 1989
  1.2%  Clidat 1994
  1.1%  Lushtak 2004
  1.1%  Richter 1960
0.73Rosen 1989
0.70Rangell 2001
0.66Osinska 1989
0.63Tanyel 1992
0.61Cohen 1997
0.56Nezu 2005
0.55Katin 1996
 Meguri 1997

51.1%  Average
11.5%  Tsujii 2005
10.2%  Uninsky 1959
  8.6%  Goldenweiser 1946
  2.2%  Rangell 2001
  1.9%  BenOr 1989
  1.8%  Rosen 1989
  1.3%  Shebanova 2002
  1.3%  Rubinstein 1966
  1.2%  Francois 1956
0.55Rangell 2001
 Meguri 1997

16.5%  Average
13.6%  Fou 1978
13.0%  Tsujii 2005
  8.9%  Lilamand 2001
  5.6%  Goldenweiser 1946
  5.0%  Ashkenazy 1981
  4.3%  Chiu 1999
  4.3%  Rangell 2001
  3.6%  Lushtak 2004
  3.5%  Uninsky 1959
  3.3%  Groot 1988
  2.2%  Francois 1956
  1.5%  Rosen 1989
  1.2%  Fiorentino 1962
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.1%  Shebanova 2002
  1.1%  Magaloff 1977
  1.0%  Ezaki 2006
 Meguri 1997

60.5%  Average
  5.7%  Uninsky 1959
  4.9%  Tsujii 2005
  4.5%  BenOr 1989
  3.9%  Rosen 1989
  3.3%  Lushtak 2004
  2.9%  Rubinstein 1966
  2.9%  Goldenweiser 1946
  1.4%  Cohen 1997
0.67Rosen 1989
0.61Rangell 2001
 Milkina 1970

74.2%  Average
  3.1%  Rubinstein 1966
  2.7%  Fou 1978
  1.7%  Falvay 1989
  1.4%  Tsujii 2005
  1.4%  Rosen 1989
  1.1%  Nezu 2005
0.77Average
0.72Rubinstein 1966
0.71Ohlsson 1999
0.70Rubinstein 1939
0.70Rubinstein 1952
0.68Katin 1996
0.66Nezu 2005
0.64Tanyel 1992
0.63Indjic 2001
0.62Hatto 1997
0.62Ax 1995
0.62Tsujii 2005
0.61Uninsky 1959
0.61Vardi 1988
0.61Poblocka 1999
0.60Fiorentino 1962
0.60Hatto 1993
0.60Mohovich 1999
0.56Clidat 1994
0.55Ashkenazy 1981
0.55Osinska 1989
0.55Kushner 1990
0.55Fou 1978
 Milkina 1970

29.0%  Rubinstein 1939
12.4%  Fiorentino 1962
  9.5%  Katin 1996
  7.3%  Average
  5.5%  Fou 1978
  4.6%  Rubinstein 1966
  3.9%  Ohlsson 1999
  3.5%  Mohovich 1999
  3.4%  Rubinstein 1952
  3.4%  Ashkenazy 1981
  2.8%  Rosen 1989
  2.6%  Kushner 1990
  1.7%  Chiu 1999
  1.1%  Hatto 1997
  1.1%  Osinska 1989
0.71Rubinstein 1939
0.70Katin 1996
0.69Rubinstein 1966
0.68Fiorentino 1962
0.66Mohovich 1999
0.65Rubinstein 1952
0.62Average
0.58Clidat 1994
0.58Ohlsson 1999
0.56Chiu 1999
0.55Ax 1995
 Milkina 1970

77.4%  Average
  1.7%  Nezu 2005
  1.7%  Tsujii 2005
  1.6%  Falvay 1989
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.5%  Osinska 1989
  1.4%  Zimerman 1975
  1.2%  Ezaki 2006
  1.0%  Katin 1996
0.74Average
0.71Tanyel 1992
0.70Nezu 2005
0.69Zimerman 1975
0.68Kushner 1990
0.62Indjic 2001
0.61Ohlsson 1999
0.60Falvay 1989
0.60Hatto 1997
0.60Vardi 1988
0.59Rubinstein 1966
0.58Uninsky 1959
0.57Brailowsky 1960
0.56Poblocka 1999
0.56Rubinstein 1952
0.55Tsujii 2005
 Milkina 1970

59.2%  Average
  8.8%  Falvay 1989
  4.3%  Rubinstein 1966
  2.8%  Osinska 1989
  2.4%  Fiorentino 1962
  2.4%  Francois 1956
  2.1%  Kushner 1990
  1.5%  Rubinstein 1952
  1.5%  Poblocka 1999
  1.2%  Czerny 1989
  1.2%  Nezu 2005
  1.0%  Sztompka 1959
0.55Kushner 1990
 Milkina 1970

29.5%  Average
17.3%  Kushner 1990
  8.1%  Falvay 1989
  6.3%  Magaloff 1977
  6.2%  Uninsky 1959
  3.8%  Nezu 2005
  3.0%  Rubinstein 1939
  2.5%  Ezaki 2006
  2.2%  Shebanova 2002
  2.0%  Fiorentino 1962
  1.6%  Meguri 1997
  1.4%  Poblocka 1999
  1.4%  Czerny 1989
  1.2%  Osinska 1989
  1.0%  Luisada 2008
 Milkina 1970

38.9%  Average
34.1%  Rubinstein 1966
  7.7%  Clidat 1994
  3.5%  Falvay 1989
  2.2%  Francois 1956
  2.2%  Ohlsson 1999
  1.5%  Kiepura 1999
  1.2%  Malcuzynski 1961
  1.0%  Fiorentino 1962
0.73Rubinstein 1966
0.67Chiu 1999
0.65Mohovich 1999
0.64Clidat 1994
0.64Poblocka 1999
0.64Falvay 1989
0.60Shebanova 2002
0.59Ezaki 2006
0.59Csalog 1996
0.56Sztompka 1959
 Milkina 1970

81.8%  Average
  5.2%  Rubinstein 1966
  1.3%  Nezu 2005
  1.2%  Falvay 1989
  1.1%  Rubinstein 1952
0.79Rubinstein 1966
0.74Average
0.70Uninsky 1959
0.69Poblocka 1999
0.68Rubinstein 1952
0.68Ohlsson 1999
0.63Rubinstein 1939
0.62Kushner 1990
0.60Katin 1996
0.57Ax 1995
0.55Biret 1990
0.55Mohovich 1999
 Milkina 1970

48.9%  Average
  8.0%  Rubinstein 1966
  7.0%  Ashkenazy 1981
  6.7%  Fiorentino 1962
  5.2%  Rubinstein 1939
  4.2%  Fou 1978
  3.4%  Osinska 1989
  2.5%  Rubinstein 1952
  2.4%  Nezu 2005
  1.3%  Chiu 1999
0.72Rubinstein 1966
0.70Rubinstein 1952
0.64Rubinstein 1939
0.63Katin 1996
0.61Magaloff 1977
0.59Uninsky 1959
0.59Average
0.58Ashkenazy 1981
0.57Fiorentino 1962
0.55Fou 1978
 Milkina 1970

85.7%  Average
  4.5%  Rubinstein 1966
0.78Average
0.77Falvay 1989
0.76Rubinstein 1966
0.75Poblocka 1999
0.70Ohlsson 1999
0.66Biret 1990
0.66Nezu 2005
0.66Kushner 1990
0.64Rubinstein 1952
0.63Osinska 1989
0.62Mohovich 1999
0.61Tsujii 2005
0.57Uninsky 1959
0.56Katin 1996
 Mohovich 1999

70.0%  Average
  4.7%  Rosen 1989
  4.1%  Lushtak 2004
  3.1%  Vardi 1988
  1.9%  Hatto 1997
  1.7%  Indjic 2001
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.4%  Kushner 1990
  1.0%  Tsujii 2005
0.68Rosen 1989
0.66Average
0.63Uninsky 1959
0.62Tanyel 1992
0.61Lushtak 2004
0.60Milkina 1970
0.55Ax 1995
 Mohovich 1999

55.6%  Average
  4.8%  Osinska 1989
  4.3%  Rudanovskaya 2007
  4.1%  Milkina 1970
  3.0%  Vardi 1988
  3.0%  Hatto 1997
  2.7%  Fliere 1977
  2.6%  Ohlsson 1999
  2.2%  Hatto 1993
  1.4%  Ezaki 2006
  1.4%  Perlemuter 1992
  1.3%  Lushtak 2004
  1.2%  Tsujii 2005
  1.2%  Rosen 1989
  1.1%  Ax 1995
  1.1%  Uninsky 1959
0.69Average
0.66Milkina 1970
0.56Ax 1995
 Mohovich 1999

52.5%  Average
11.1%  Lushtak 2004
  7.1%  Rosen 1989
  5.7%  Tsujii 2005
  3.4%  Vardi 1988
  2.3%  Wasowski 1980
  2.1%  Gornostaeva 1994
  1.7%  Magin 1975
  1.4%  Kushner 1990
  1.4%  Milkina 1970
  1.4%  Rubinstein 1966
  1.3%  Hatto 1997
  1.0%  Malcuzynski 1951
0.69Rosen 1989
0.60Tanyel 1992
0.58Lushtak 2004
0.57Uninsky 1959
 Mohovich 1999

57.4%  Average
  6.3%  Richter 1961
  5.1%  Biret 1990
  4.4%  Katin 1996
  3.9%  Rudanovskaya 2007
  2.8%  Rubinstein 1966
  2.7%  Fou 1978
  1.9%  Csalog 1996
  1.8%  Magin 1975
  1.6%  Osinska 1989
  1.3%  Korecka 1992
0.67Katin 1996
0.66Biret 1990
0.57Csalog 1996
 Mohovich 1999

23.0%  Luisada 1990
12.5%  Osinska 1989
  9.7%  Average
  9.3%  Rubinstein 1966
  7.9%  Katin 1996
  3.9%  Wasowski 1980
  3.5%  Olejniczak 1990
  3.3%  Rudanovskaya 2007
  2.7%  Biret 1990
  2.4%  Csalog 1996
  2.4%  Richter 1961
  2.3%  Luisada 2008
  1.7%  Richter 1960
  1.7%  Bacha 1998
  1.1%  Zimerman 1975
  1.0%  Magin 1975
0.56Luisada 1990
 Mohovich 1999

72.0%  Average
  5.4%  Fou 1978
  4.2%  Rudanovskaya 2007
  2.7%  Biret 1990
  1.7%  Milkina 1970
  1.5%  Richter 1961
  1.2%  Perlemuter 1992
  1.2%  Kiepura 1999
  1.1%  Korecka 1992
  1.0%  Tsujii 2005
0.67Fou 1978
0.67Biret 1990
0.66Katin 1996
0.65Czerny 1989
0.65Average
0.65Richter 1961
0.65Milkina 1970
0.64Groot 1988
0.64Rudanovskaya 2007
0.61Magin 1975
0.60Chiu 1999
0.59Shebanova 2002
0.58BenOr 1989
0.57Rubinstein 1966
0.57Horszowski 1983
0.56Csalog 1996
0.56Barbosa 1983
0.55Kiepura 1999
 Mohovich 1999

83.1%  Average
  1.6%  Osinska 1989
  1.5%  Magin 1975
  1.2%  Lushtak 2004
  1.2%  Ax 1995
  1.0%  Kushner 1990
0.65Average
0.61Lushtak 2004
0.59Rosen 1989
0.59Katin 1996
0.55Uninsky 1959
0.55Milkina 1970
 Mohovich 1999

43.7%  Average
21.0%  Osinska 1989
  6.0%  Rudanovskaya 2007
  3.8%  Ax 1995
  2.5%  Fiorentino 1962
  2.0%  Richter 1961
  2.0%  Ashkenazy 1981
  1.6%  Malcuzynski 1961
  1.1%  Magin 1975
  1.0%  Katin 1996
  1.0%  Uninsky 1959
  1.0%  Indjic 2001
0.55Average
 Mohovich 1999

86.0%  Average
  1.2%  Milkina 1970
0.62Milkina 1970
0.61Average
0.61Rosen 1989
0.61Magin 1975
0.58Katin 1996
0.57Biret 1990
0.57Lushtak 2004
 Nezu 2005

74.0%  Average
  7.4%  Poblocka 1999T
  3.9%  Luisada 2008
  2.8%  Hatto 1997
  2.0%  Olejniczak 1990
  1.8%  Indjic 2001
0.85Poblocka 1999T
0.78Average
0.72Hatto 1997
0.71Indjic 2001
0.71Falvay 1989
0.70Hatto 1993
0.69Zimerman 1975
0.68Olejniczak 1990
0.68Malcuzynski 1951
0.66Milkina 1970
0.66BenOr 1989
0.66Osinska 1989
0.65Fou 1978
0.64Malcuzynski 1961
0.62Tsujii 2005
0.56Vardi 1988
0.55Tanyel 1992
 Nezu 2005

51.7%  Average
  7.9%  Malcuzynski 1951
  7.3%  Luisada 2008
  4.5%  Olejniczak 1990
  3.6%  Osinska 1989
  2.8%  Poblocka 1999T
  2.2%  Indjic 2001
  1.9%  Falvay 1989
  1.8%  Magin 1975
  1.7%  Shebanova 2002
  1.6%  Clidat 1994
  1.3%  Hatto 1997
  1.1%  Hatto 1993
  1.0%  Wasowski 1980
  1.0%  Malcuzynski 1961
0.72Average
0.69Poblocka 1999T
0.67Malcuzynski 1951
0.61Osinska 1989
0.59Malcuzynski 1961
0.56Falvay 1989
 Nezu 2005

72.1%  Average
  9.0%  Poblocka 1999T
  4.3%  Hatto 1997
  2.5%  Fou 1978
  2.1%  Olejniczak 1990
  1.2%  Luisada 2008
  1.2%  Indjic 2001
  1.1%  Luisada 1990
0.84Poblocka 1999T
0.73Hatto 1997
0.72Ohlsson 1999
0.72BenOr 1989
0.72Average
0.71Indjic 2001
0.70Milkina 1970
0.69Hatto 1993
0.69Zimerman 1975
0.67Falvay 1989
0.66Luisada 1990
0.65Olejniczak 1990
0.64Luisada 2008
0.57Fou 1978
0.57Vardi 1988
0.56Tsujii 2005
 Nezu 2005

50.1%  Average
13.7%  Rosen 1989
  5.5%  Csalog 1996
  5.4%  Tsujii 2005
  4.2%  Poblocka 1999T
  2.2%  Luisada 1990
  1.9%  Hatto 1997
  1.4%  Osinska 1989
  1.3%  Korecka 1992
  1.3%  Rubinstein 1952
  1.1%  Bacha 1998
  1.0%  Ashkenazy 1981
0.64Poblocka 1999T
0.62Rosen 1989
0.56Tsujii 2005
0.55Luisada 1990
 Nezu 2005

24.6%  Poblocka 1999T
11.4%  Average
  9.6%  Osinska 1989
  7.0%  Luisada 1990
  6.4%  Fou 1978
  6.2%  Csalog 1996
  5.9%  Rosen 1989
  3.0%  Biret 1990
  1.8%  Tsujii 2005
  1.8%  Ashkenazy 1981
  1.8%  Bacha 1998
  1.5%  Korecka 1992
  1.5%  Sztompka 1959
  1.4%  Olejniczak 1990
  1.2%  Uninsky 1959
0.56Poblocka 1999T
0.55Luisada 1990
 Nezu 2005

55.5%  Average
19.6%  Tsujii 2005
  6.1%  Poblocka 1999T
  1.7%  Ax 1995
  1.1%  Mohovich 1999
  1.1%  Rubinstein 1952
0.78Tsujii 2005
0.67Poblocka 1999T
0.59Vardi 1988
0.58Rosen 1989
0.57Wasowski 1980
0.56Meguri 1997
 Nezu 2005

86.6%  Average
  1.7%  Poblocka 1999T
  1.4%  Fou 1978
  1.1%  Hatto 1997
  1.1%  Lushtak 2004
0.85Poblocka 1999T
0.79Average
0.69Osinska 1989
0.67Olejniczak 1990
0.66Hatto 1997
0.65Tsujii 2005
0.63Indjic 2001
0.63Hatto 1993
0.63Fou 1978
0.62Falvay 1989
0.60Biret 1990
0.59Luisada 1990
0.55Luisada 2008
 Nezu 2005

55.3%  Average
  8.1%  Poblocka 1999T
  4.8%  Luisada 2008
  3.4%  Falvay 1989
  2.9%  Luisada 1990
  2.7%  Osinska 1989
  2.5%  Magin 1975
  2.0%  Tanyel 1992
  1.9%  Fou 1978
  1.6%  Olejniczak 1990
  1.6%  Zimerman 1975
  1.4%  Biret 1990
  1.2%  Meguri 1997
0.72Poblocka 1999T
0.66Average
0.65Osinska 1989
0.60Biret 1990
0.58Fou 1978
 Nezu 2005

88.4%  Average
  2.4%  Poblocka 1999T
0.81Poblocka 1999T
0.78Tsujii 2005
0.75Average
0.70Hatto 1997
0.69Indjic 2001
0.67Ohlsson 1999
0.67Falvay 1989
0.66Milkina 1970
0.66Olejniczak 1990
0.65Vardi 1988
0.62Rubinstein 1966
0.62Hatto 1993
0.57Katin 1996
0.56Zimerman 1975
0.55Luisada 1990
0.55Wasowski 1980
0.55Luisada 2008
 Ohlsson 1999

53.9%  Average
10.4%  Uninsky 1959
  9.5%  Vardi 1988
  7.3%  Falvay 1989
  2.0%  Clidat 1994
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.4%  Smith 1975
  1.3%  Ax 1995
  1.2%  Fou 1978
  1.0%  Poblocka 1999
0.72Uninsky 1959
0.71Milkina 1970
0.67Tsujii 2005
0.66Francois 1956
0.62Hatto 1993
0.62Hatto 1997
0.60Indjic 2001
0.57Smith 1975
 Ohlsson 1999

46.1%  Vardi 1988
10.2%  Ax 1995
  8.0%  Milkina 1970
  4.8%  Mohovich 1999
  4.6%  Uninsky 1959
  3.8%  Rubinstein 1952
  3.2%  Smith 1975
  1.9%  Average
  1.1%  Malcuzynski 1961
0.72Uninsky 1959
0.66Smith 1975
0.61Francois 1956
0.58Milkina 1970
0.56Lilamand 2001
 Ohlsson 1999

69.9%  Average
  9.0%  Clidat 1994
  3.2%  Ashkenazy 1981
  2.6%  Hatto 1997
  1.8%  Uninsky 1959
  1.2%  Zimerman 1975
0.72Nezu 2005
0.72Hatto 1997
0.69Indjic 2001
0.67Hatto 1993
0.61Milkina 1970
0.60Ashkenazy 1981
0.58Tsujii 2005
0.56Lushtak 2004
0.56Uninsky 1959
0.55Clidat 1994
 Ohlsson 1999

56.7%  Average
  9.6%  Uninsky 1959
  5.7%  Katin 1996
  5.1%  Sztompka 1959
  3.5%  Brailowsky 1960
  2.7%  Shebanova 2002
  1.5%  Rubinstein 1939
  1.2%  Tsujii 2005
  1.2%  Magin 1975
  1.1%  Lilamand 2001
  1.0%  Korecka 1992
0.67Magin 1975
0.63Brailowsky 1960
0.63Katin 1996
0.62Uninsky 1959
0.62Average
0.62Clidat 1994
0.59Rubinstein 1939
0.58Shebanova 2002
0.56Hatto 1997
 Ohlsson 1999

22.3%  Katin 1996
16.7%  Brailowsky 1960
15.5%  Average
  7.7%  Hatto 1997
  4.9%  Sztompka 1959
  4.7%  Uninsky 1959
  4.3%  Shebanova 2002
  3.9%  Fliere 1977
  2.5%  Richter 1960
  1.6%  Tsujii 2005
  1.5%  Korecka 1992
  1.5%  Magin 1975
0.63Fliere 1977
0.62Brailowsky 1960
0.62Katin 1996
0.57Clidat 1994
0.56Hatto 1997
 Ohlsson 1999

35.1%  Average
31.3%  Magin 1975
  6.4%  Uninsky 1959
  5.9%  Smith 1975
  3.3%  Csalog 1996
  2.4%  Ezaki 2006
  1.7%  Tsujii 2005
  1.6%  Bacha 1998
  1.4%  Ashkenazy 1981
  1.3%  Kushner 1990
  1.1%  Nezu 2005
0.73Smith 1975
0.71Magin 1975
0.69Chiu 1999
0.63Ezaki 2006
0.60Katin 1996
0.59Clidat 1994
0.58Francois 1956
0.58Shebanova 2002
0.57Uninsky 1959
0.57Rubinstein 1939
0.57Tsujii 2005
0.56Brailowsky 1960
 Ohlsson 1999

75.2%  Average
  8.0%  Uninsky 1959
  3.0%  Tsujii 2005
  1.3%  Rubinstein 1939
  1.3%  Milkina 1970
  1.2%  Francois 1956
0.82Uninsky 1959
0.71Average
0.71Hatto 1997
0.68Milkina 1970
0.66Hatto 1993
0.66Rubinstein 1939
0.65Indjic 2001
0.64Katin 1996
0.62Smith 1975
0.62Clidat 1994
0.61Ashkenazy 1981
0.60Shebanova 2002
0.57Tsujii 2005
0.57Rubinstein 1952
0.56Falvay 1989
 Ohlsson 1999

47.3%  Uninsky 1959
  8.5%  Katin 1996
  7.8%  Malcuzynski 1951
  6.3%  Average
  4.3%  Smith 1975
  3.5%  Rubinstein 1939
  3.0%  Tsujii 2005
  2.0%  Sztompka 1959
  1.7%  Barbosa 1983
  1.5%  Shebanova 2002
  1.2%  Rosen 1989
  1.2%  Csalog 1996
  1.0%  Clidat 1994
  1.0%  Francois 1956
0.79Uninsky 1959
0.62Smith 1975
0.57Katin 1996
0.57Shebanova 2002
0.56Rubinstein 1939
 Ohlsson 1999

79.1%  Average
  5.4%  Uninsky 1959
  2.6%  Nezu 2005
  1.4%  Ezaki 2006
  1.1%  Magin 1975
  1.1%  Ashkenazy 1981
  1.1%  Clidat 1994
0.74Magin 1975
0.72Smith 1975
0.70Milkina 1970
0.67Nezu 2005
0.67Tsujii 2005
0.64Ezaki 2006
0.63Uninsky 1959
0.62Katin 1996
0.62Clidat 1994
0.60Average
0.58Francois 1956
0.57Rubinstein 1939
0.57Ashkenazy 1981
0.56Chiu 1999
 Olejniczak 1990

63.8%  Average
11.8%  Osinska 1989
  3.2%  Nezu 2005
  2.5%  Lushtak 2004
  2.4%  Fou 1978
  1.9%  Malcuzynski 1951T
  1.7%  Rubinstein 1939
  1.2%  Tsujii 2005
  1.1%  BenOr 1989
0.76Magin 1975
0.68Nezu 2005
0.61Biret 1990
0.60Average
0.60Hatto 1993
0.59Indjic 2001
0.59Hatto 1997
0.58Poblocka 1999
0.58Tanyel 1992
0.57Osinska 1989
 Olejniczak 1990

22.7%  Biret 1990
18.2%  Average
16.4%  Nezu 2005
  8.2%  Osinska 1989
  4.0%  Ax 1995
  3.8%  Rubinstein 1939
  3.2%  Luisada 2008
  2.3%  Poblocka 1999
  2.2%  Indjic 2001
  2.1%  Hatto 1997
  2.0%  Tsujii 2005
  1.7%  Magin 1975
  1.6%  Lushtak 2004
  1.1%  Wasowski 1980
  1.1%  Vardi 1988
0.58Magin 1975
0.58Biret 1990
 Olejniczak 1990

75.7%  Average
  3.4%  Fou 1978
  3.1%  Osinska 1989
  2.4%  Malcuzynski 1951T
  1.9%  Lushtak 2004
  1.7%  Milkina 1970
  1.2%  BenOr 1989
0.75Magin 1975
0.70Wasowski 1980
0.69BenOr 1989
0.69Average
0.67Fiorentino 1962
0.65Nezu 2005
0.61Osinska 1989
0.60Zimerman 1975
0.56Brailowsky 1960
0.56Luisada 1990
0.55Groot 1988
 Olejniczak 1990

64.0%  Average
  8.5%  Fou 1978
  4.6%  BenOr 1989
  2.7%  Fiorentino 1962
  2.0%  Indjic 2001
  1.7%  Nezu 2005
  1.4%  Groot 1988
  1.3%  Horszowski 1983
  1.2%  Fliere 1977
  1.2%  Barbosa 1983
  1.0%  Richter 1961
  1.0%  Lushtak 2004
0.72BenOr 1989
0.63Fou 1978
 Olejniczak 1990

42.3%  Average
  6.9%  Ashkenazy 1981
  6.6%  Magin 1975
  3.9%  Biret 1990
  3.8%  Luisada 1990
  3.4%  Groot 1988
  2.9%  Lushtak 2004
  2.2%  BenOr 1989
  2.1%  Tsujii 2005
  2.1%  Fou 1978
  1.8%  Osinska 1989
  1.8%  Rosen 1989
  1.7%  Mohovich 1999
  1.6%  Fliere 1977
  1.3%  Horszowski 1983
0.59BenOr 1989
0.55Tanyel 1992
 Olejniczak 1990

24.4%  Fou 1978
21.8%  BenOr 1989
21.5%  Average
10.5%  Fiorentino 1962
  4.7%  Horszowski 1983
  2.7%  Luisada 1990
  2.6%  Indjic 2001
  1.6%  Malcuzynski 1961T
  1.5%  Groot 1988
0.72BenOr 1989
0.70Fiorentino 1962
0.68Fou 1978
0.63Horszowski 1983
 Olejniczak 1990

83.4%  Average
  4.0%  Nezu 2005
  1.5%  Indjic 2001
  1.3%  Osinska 1989
0.72BenOr 1989
0.72Magin 1975
0.68Average
0.67Nezu 2005
0.64Biret 1990
0.61Tanyel 1992
0.60Osinska 1989
0.57Poblocka 1999
0.57Fou 1978
0.56Indjic 2001
 Olejniczak 1990

52.6%  Average
11.7%  Nezu 2005
  5.6%  Magin 1975
  4.3%  Osinska 1989
  3.4%  Biret 1990
  2.5%  Uninsky 1959
  2.4%  Lushtak 2004
  1.9%  Hatto 1993
  1.8%  Hatto 1997
  1.3%  Poblocka 1999
  1.2%  Barbosa 1983
0.63Magin 1975
0.61Biret 1990
 Olejniczak 1990

84.3%  Average
  4.5%  Fiorentino 1962
  2.4%  Fou 1978
  1.5%  BenOr 1989
0.83BenOr 1989
0.80Fiorentino 1962
0.67Average
0.66Nezu 2005
0.65Groot 1988
0.64Indjic 2001
0.63Fou 1978
0.58Osinska 1989
0.57Hatto 1993
0.55Malcuzynski 1961T
0.55Zimerman 1975
 Osinska 1989

77.6%  Average
  6.3%  Falvay 1989
  4.3%  Malcuzynski 1951
  1.4%  Fiorentino 1962
0.85Average
0.80Falvay 1989
0.74Vardi 1988
0.73Malcuzynski 1951
0.72Ax 1995
0.72Zimerman 1975
0.71Hatto 1993
0.71Hatto 1997
0.71Indjic 2001
0.70Tsujii 2005
0.67Malcuzynski 1961
0.66Fiorentino 1962
0.66Nezu 2005
0.64Lushtak 2004
0.62Biret 1990
0.61Katin 1996
0.59Tanyel 1992
0.57Olejniczak 1990
0.56Poblocka 1999
0.55Milkina 1970
0.55Fliere 1977
 Osinska 1989

61.7%  Average
  4.8%  Mohovich 1999
  4.4%  Falvay 1989
  3.9%  Malcuzynski 1961
  3.8%  Nezu 2005
  3.0%  Lushtak 2004
  2.5%  Czerny 1989
  1.2%  Malcuzynski 1951
  1.2%  Milkina 1970
  1.2%  Zimerman 1975
  1.1%  Ax 1995
  1.1%  Tsujii 2005
0.79Average
0.63Falvay 1989
0.61Nezu 2005
0.57Hatto 1993
0.57Poblocka 1999
0.57Ezaki 2006
0.56Indjic 2001
0.55Ashkenazy 1981
0.55Lushtak 2004
0.55Zimerman 1975
0.55Hatto 1997
 Osinska 1989

68.0%  Average
  6.3%  Falvay 1989
  5.9%  Malcuzynski 1951
  4.3%  Uninsky 1959
  2.7%  Zimerman 1975
  2.1%  Milkina 1970
  1.3%  Fiorentino 1962
0.79Malcuzynski 1951
0.76Average
0.75Vardi 1988
0.73Ax 1995
0.72Falvay 1989
0.70Hatto 1997
0.70Indjic 2001
0.70Katin 1996
0.68Zimerman 1975
0.68Malcuzynski 1961
0.67Hatto 1993
0.66Tsujii 2005
0.62Biret 1990
0.61Olejniczak 1990
0.61Fiorentino 1962
0.60Kiepura 1999
0.59BenOr 1989
0.59Lushtak 2004
0.58Rosen 1989
0.56Magin 1975
0.55Rubinstein 1939
 Osinska 1989

76.5%  Average
  2.4%  Mohovich 1999
  2.3%  Rosen 1989
  1.7%  Rubinstein 1966
  1.6%  Hatto 1997
  1.3%  Malcuzynski 1961
  1.3%  Meguri 1997
0.75Average
0.62Rubinstein 1966
0.61Luisada 1990
0.60Lushtak 2004
0.55Rosen 1989
 Osinska 1989

46.3%  Average
  8.9%  Rosen 1989
  6.0%  Mohovich 1999
  4.9%  Luisada 1990
  4.3%  Nezu 2005
  3.6%  Hatto 1993
  3.5%  Hatto 1997
  3.5%  Tsujii 2005
  2.1%  Fiorentino 1962
  1.6%  Rubinstein 1966
  1.5%  Indjic 2001
0.65Average
0.55Rubinstein 1966
 Osinska 1989

65.3%  Average
  8.1%  Kushner 1990
  4.7%  Rosen 1989
  2.0%  Zimerman 1975
  2.0%  Meguri 1997
  1.8%  Tanyel 1992
  1.6%  Uninsky 1959
  1.1%  Clidat 1994
  1.1%  Lilamand 2001
  1.0%  Richter 1960
0.73Rangell 2001
0.70Richter 1960
0.69Rosen 1989
0.67Falvay 1989
0.66Meguri 1997
0.65Lushtak 2004
0.63Tanyel 1992
0.60Kushner 1990
0.60Lilamand 2001
0.58Ezaki 2006
0.58BenOr 1989
0.56Shebanova 2002
0.55Uninsky 1959
 Osinska 1989

91.4%  Average
  1.2%  Falvay 1989
0.90Average
0.81Falvay 1989
0.72Lushtak 2004
0.69Nezu 2005
0.68Tsujii 2005
0.67Biret 1990
0.66Zimerman 1975
0.64Malcuzynski 1951
0.64Fiorentino 1962
0.63Hatto 1997
0.62Hatto 1993
0.61Indjic 2001
0.61Malcuzynski 1961
0.60Olejniczak 1990
0.55Rubinstein 1966
 Osinska 1989

80.5%  Average
  2.9%  Mohovich 1999
  2.3%  Falvay 1989
  1.1%  Lushtak 2004
0.85Average
0.65Nezu 2005
0.65Lushtak 2004
0.63Ashkenazy 1981
0.60Poblocka 1999
0.59Falvay 1989
0.59Malcuzynski 1961
0.59Fiorentino 1962
0.58Zimerman 1975
 Osinska 1989

89.2%  Average
  1.1%  Falvay 1989
0.85Falvay 1989
0.82Average
0.79Rosen 1989
0.72Katin 1996
0.69Lushtak 2004
0.69BenOr 1989
0.68Tsujii 2005
0.67Fiorentino 1962
0.67Tanyel 1992
0.65Malcuzynski 1951
0.65Malcuzynski 1961
0.65Indjic 2001
0.63Milkina 1970
0.62Hatto 1997
0.61Zimerman 1975
0.59Vardi 1988
0.58Olejniczak 1990
0.58Uninsky 1959
0.55Kushner 1990
 Perlemuter 1992

30.2%  Mohovich 1999
21.9%  Average
14.6%  Sztompka 1959
  4.3%  Kiepura 1999
  3.1%  Rubinstein 1966
  2.9%  Bacha 1998
  1.6%  Rosen 1989
  1.6%  Magin 1975
  1.6%  Lushtak 2004
  1.5%  Tsujii 2005
  1.4%  Smith 1975
  1.3%  Clidat 1994
  1.3%  Ashkenazy 1981
 Perlemuter 1992

26.7%  Vardi 1988
22.8%  Sztompka 1959
18.0%  Mohovich 1999
  4.4%  Lilamand 2001
  2.9%  Magin 1975
  1.9%  Bacha 1998
  1.8%  Kushner 1990
  1.7%  Rubinstein 1952
  1.7%  Tsujii 2005
  1.6%  Ezaki 2006
  1.5%  Horszowski 1983
  1.4%  Rubinstein 1966
  1.1%  Czerny 1989
  1.1%  Fliere 1977
0.56Sztompka 1959
 Perlemuter 1992

23.8%  Average
21.1%  Lushtak 2004
10.3%  Rubinstein 1966
  8.0%  Bacha 1998
  3.5%  BenOr 1989
  3.2%  Sztompka 1959
  2.8%  Ashkenazy 1981
  2.5%  Rangell 2001
  2.4%  Rosen 1989
  2.4%  Czerny 1989
  2.0%  Kushner 1990
  1.4%  Shebanova 2002
  1.3%  Katin 1996
  1.2%  Clidat 1994
  1.1%  Meguri 1997
  1.1%  Olejniczak 1990
  1.0%  Richter 1961
 Perlemuter 1992

31.7%  Rubinstein 1952
16.3%  Average
  9.9%  Shebanova 2002
  7.3%  Groot 1988
  6.5%  Malcuzynski 1961
  5.1%  Smith 1975
  2.6%  Rubinstein 1966
  1.8%  Olejniczak 1990
  1.7%  Nezu 2005
  1.4%  Ohlsson 1999
  1.3%  Zimerman 1975
  1.2%  Richter 1961
 Perlemuter 1992

24.0%  Rubinstein 1952
11.0%  Fliere 1977
  9.4%  Shebanova 2002
  5.3%  Sztompka 1959
  4.9%  Malcuzynski 1961
  4.7%  Ohlsson 1999
  3.3%  Average
  3.1%  Biret 1990C
  2.7%  Fiorentino 1962
  2.5%  Nezu 2005
  2.3%  Meguri 1997
  2.1%  Groot 1988
  2.0%  Lilamand 2001
  1.8%  Rubinstein 1939
  1.8%  Olejniczak 1990
  1.6%  Smith 1975
  1.4%  Tsujii 2005
  1.3%  Rangell 2001
  1.3%  Zimerman 1975
  1.1%  Richter 1961
  1.0%  Rubinstein 1966
 Perlemuter 1992

21.9%  Shebanova 2002
20.2%  Groot 1988
12.0%  Average
10.8%  Francois 1956C
  9.5%  Rubinstein 1952
  6.4%  Richter 1960
  5.0%  Rubinstein 1966
  3.1%  Smith 1975
  1.2%  Fou 1978
  1.1%  Olejniczak 1990
 Perlemuter 1992

43.3%  Average
  7.7%  Sztompka 1959
  6.8%  Rubinstein 1966
  6.5%  Smith 1975
  6.2%  Rubinstein 1952
  5.0%  Lushtak 2004
  4.8%  Mohovich 1999
  3.4%  Richter 1960
  1.8%  Tanyel 1992
  1.1%  Olejniczak 1990
 Perlemuter 1992

26.3%  Sztompka 1959
18.2%  Rubinstein 1952
13.2%  Ohlsson 1999
  5.4%  Lilamand 2001
  3.7%  Francois 1956C
  3.5%  Tanyel 1992
  3.4%  Mohovich 1999
  2.3%  Goldenweiser 1946
  2.3%  Richter 1960
  2.1%  Luisada 1990
  1.6%  Fliere 1977
  1.3%  Horszowski 1983
  1.3%  Uninsky 1959
  1.1%  Meguri 1997
  1.1%  Rubinstein 1939
  1.1%  Groot 1988
  1.1%  Ezaki 2006
 Perlemuter 1992

44.6%  Average
13.6%  Rubinstein 1966
  5.3%  Rubinstein 1952
  5.2%  Lushtak 2004
  4.8%  BenOr 1989
  3.5%  Richter 1960
  2.2%  Shebanova 2002
  2.2%  Olejniczak 1990
  2.2%  Smith 1975
  2.1%  Mohovich 1999
  1.4%  Richter 1961
  1.3%  Rosen 1989
  1.3%  Vardi 1988
  1.3%  Bacha 1998
  1.3%  Francois 1956C
  1.1%  Osinska 1989
 Poblocka 1999

71.6%  Average
12.0%  Nezu 2005S
  3.7%  Malcuzynski 1961
  2.1%  Zimerman 1975
  1.7%  Hatto 1997
0.85Nezu 2005S
0.74Average
0.66Hatto 1997
0.65Zimerman 1975
0.65Magin 1975
0.65Hatto 1993
0.64Indjic 2001
0.61Milkina 1970
0.60Rubinstein 1966
0.59Malcuzynski 1961
0.59Malcuzynski 1951
0.58Olejniczak 1990
0.57Fou 1978
0.57Tsujii 2005
0.56Osinska 1989
 Poblocka 1999

56.9%  Average
  7.1%  Fliere 1977
  7.1%  Nezu 2005S
  5.0%  Malcuzynski 1961
  2.4%  Shebanova 2002
  2.1%  Richter 1960
  1.5%  Ashkenazy 1981
  1.3%  Malcuzynski 1951
  1.2%  Vardi 1988
  1.2%  Uninsky 1959
0.71Average
0.69Nezu 2005S
0.61Ashkenazy 1981
0.61Ezaki 2006
0.61Hatto 1993
0.61Indjic 2001
0.61Fliere 1977
0.60Tsujii 2005
0.60Hatto 1997
0.60Malcuzynski 1951
0.57Osinska 1989
 Poblocka 1999

60.7%  Average
17.6%  Nezu 2005S
  4.4%  Zimerman 1975
  2.9%  Hatto 1997
  1.5%  Rubinstein 1966
  1.5%  Malcuzynski 1961
  1.3%  Magin 1975
  1.2%  Ohlsson 1999
  1.0%  Tsujii 2005
0.84Nezu 2005S
0.73Zimerman 1975
0.70BenOr 1989
0.67Magin 1975
0.62Rubinstein 1966
0.56Milkina 1970
0.56Luisada 1990
0.55Luisada 2008
 Poblocka 1999

77.4%  Average
  2.4%  Ax 1995
  2.2%  Luisada 1990
  1.6%  Nezu 2005S
  1.4%  Fou 1978
  1.4%  Hatto 1997
  1.3%  Csalog 1996
0.67Average
0.65Rubinstein 1966
0.64Nezu 2005S
0.62Luisada 1990
0.60Luisada 2008
0.56Indjic 2001
0.55Hatto 1997
 Poblocka 1999

46.9%  Average
  8.3%  Falvay 1989
  6.9%  Luisada 1990
  4.3%  Groot 1988
  3.9%  Uninsky 1959
  3.6%  Nezu 2005S
  3.5%  Csalog 1996
  2.4%  Ax 1995
  2.3%  Rubinstein 1966
  1.6%  Katin 1996
  1.4%  Malcuzynski 1951
  1.0%  Hatto 1997
0.66Average
0.59Rubinstein 1966
0.59Luisada 1990
0.57Biret 1990
0.56Nezu 2005S
 Poblocka 1999

70.2%  Average
  6.1%  Nezu 2005S
  3.8%  Ax 1995
  3.0%  Fou 1978
  1.7%  Ezaki 2006
  1.7%  Hatto 1997
  1.3%  Olejniczak 1990
  1.0%  Csalog 1996
  1.0%  Bacha 1998
0.67Nezu 2005S
0.66Goldenweiser 1946
0.65Rubinstein 1966
0.64Indjic 2001
0.64Hatto 1997
0.64Milkina 1970
0.62Hatto 1993
0.60Luisada 2008
0.59Csalog 1996
0.58Chiu 1999
0.57Smith 1975
0.55Rudanovskaya 2007
 Poblocka 1999

86.5%  Average
  6.0%  Nezu 2005S
0.85Nezu 2005S
0.81Average
0.76Rubinstein 1966
0.72Hatto 1997
0.72Hatto 1993
0.72Indjic 2001
0.69Milkina 1970
0.64Magin 1975
0.60Tsujii 2005
0.59Rubinstein 1939
0.59Luisada 2008
0.59Falvay 1989
0.59Luisada 1990
0.57Olejniczak 1990
0.56Ax 1995
 Poblocka 1999

74.7%  Average
  4.1%  Nezu 2005S
  3.0%  Falvay 1989
  2.6%  Malcuzynski 1951
  2.1%  Uninsky 1959
  1.6%  Luisada 1990
0.79Average
0.72Nezu 2005S
0.65Tsujii 2005
0.62Ashkenazy 1981
0.61Hatto 1993
0.60Hatto 1997
0.60Osinska 1989
0.60Indjic 2001
0.59Falvay 1989
0.56Rubinstein 1966
0.56Clidat 1994
 Poblocka 1999

79.4%  Average
10.9%  Nezu 2005S
  1.3%  Olejniczak 1990
0.81Nezu 2005S
0.79Rubinstein 1966
0.75Milkina 1970
0.66Average
0.66Hatto 1997
0.65Hatto 1993
0.65Luisada 2008
0.64Luisada 1990
0.64Indjic 2001
0.63Rubinstein 1952
0.62Sztompka 1959
0.56Rubinstein 1939
0.55Smith 1975
 Random 1

33.6%  Random 3
18.4%  Random 2
  9.1%  Gornostaeva 1994
  8.1%  Cortot 1951
  5.7%  Rosen 1989
  4.4%  Wasowski 1980
  2.9%  Perlemuter 1992
  2.1%  Katin 1996
  2.1%  Shebanova 2002
  1.1%  Groot 1988
  1.0%  Magaloff 1977
0.63Random 3
0.62Random 2
 Random 1

62.5%  Random 2
  3.9%  Chiu 1999
  3.7%  Czerny 1989
  3.7%  Random 3
  2.6%  Wasowski 1980
  2.6%  Malcuzynski 1961
  2.3%  Gornostaeva 1994
  2.0%  Rubinstein 1952
  1.8%  Barbosa 1983
  1.1%  Bacha 1998
0.71Random 2
0.66Random 3
 Random 1

45.2%  Cortot 1951
19.7%  Random 3
  7.6%  Shebanova 2002
  3.9%  Biret 1990
  2.4%  Random 2
  2.1%  Gornostaeva 1994
  2.1%  Perlemuter 1992
  1.9%  Francois 1956
  1.4%  Kiepura 1999
  1.2%  Groot 1988
 Random 1

23.1%  Malcuzynski 1961
10.0%  Magin 1975
  8.0%  Smith 1975
  6.7%  Lushtak 2004
  5.7%  Cortot 1951
  5.2%  Czerny 1989
  3.8%  Random 2
  3.4%  Korecka 1992
  3.1%  Tanyel 1992
  2.6%  Malcuzynski 1951
  2.5%  Cohen 1997
  2.5%  Lilamand 2001
  2.0%  Fiorentino 1962
  1.9%  Milkina 1970
  1.9%  Kushner 1990
  1.9%  Kiepura 1999
  1.5%  Bacha 1998
  1.2%  Barbosa 1983
  1.2%  Meguri 1997
  1.0%  Random 3
 Random 1

14.4%  Czerny 1989
12.7%  Malcuzynski 1961
12.2%  Kiepura 1999
  9.6%  Random 2
  7.1%  Cortot 1951
  5.0%  Kushner 1990
  3.8%  Francois 1956
  3.0%  Lilamand 2001
  2.5%  Smith 1975
  2.5%  Magin 1975
  2.3%  Cohen 1997
  2.1%  Random 3
  2.0%  Richter 1960
  2.0%  Chiu 1999
  1.6%  Horszowski 1983
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.4%  Korecka 1992
  1.2%  Perlemuter 1992
 Random 1

29.4%  Fiorentino 1962
13.2%  Bacha 1998
  8.6%  Horszowski 1983
  6.0%  Meguri 1997
  4.9%  Malcuzynski 1951
  3.6%  Korecka 1992
  3.1%  Tsujii 2005
  2.8%  Smith 1975
  2.6%  Olejniczak 1990
  2.6%  Random 3
  2.4%  Sztompka 1959
  2.0%  Ezaki 2006
  2.0%  Lushtak 2004
  1.4%  Magin 1975
  1.4%  Tanyel 1992
  1.0%  Rudanovskaya 2007
  1.0%  Milkina 1970
 Random 1

14.9%  Cortot 1951
14.2%  Czerny 1989
12.9%  Average
10.3%  Average
  8.6%  Malcuzynski 1961
  5.7%  Perlemuter 1992
  5.7%  Kiepura 1999
  4.6%  Gornostaeva 1994
  2.8%  Chiu 1999
  1.7%  Meguri 1997
  1.7%  Malcuzynski 1951
  1.6%  Rosen 1989
  1.3%  Rubinstein 1952
  1.2%  Francois 1956
 Random 1

29.1%  Average
13.1%  Malcuzynski 1961
12.3%  Average
  9.9%  Czerny 1989
  5.1%  Kiepura 1999
  4.1%  Chiu 1999
  3.4%  Perlemuter 1992
  2.7%  Gornostaeva 1994
  1.8%  Rubinstein 1952
  1.7%  Cortot 1951
  1.5%  Malcuzynski 1951
  1.4%  Kushner 1990
  1.4%  Richter 1961
  1.0%  Francois 1956
0.57Random 2
 Random 1

24.0%  Cortot 1951
  6.9%  Average
  6.1%  Biret 1990
  6.1%  Lushtak 2004
  5.5%  Korecka 1992
  5.2%  Magin 1975
  4.7%  Sztompka 1959
  3.9%  Kiepura 1999
  3.7%  Hatto 1997
  2.9%  Malcuzynski 1951
  2.9%  Czerny 1989
  2.6%  Rosen 1989
  2.3%  Ax 1995
  1.9%  Meguri 1997
  1.9%  Horszowski 1983
  1.8%  Vardi 1988
  1.5%  Groot 1988
  1.4%  Magaloff 1977
 Random 2

26.7%  Cohen 1997
20.3%  Ohlsson 1999
11.8%  Random 1
  7.2%  Lilamand 2001
  7.1%  Perlemuter 1992
  4.2%  Rangell 2001
  3.5%  Francois 1956
  3.3%  Chiu 1999
  2.6%  Richter 1960
  1.9%  Rubinstein 1952
  1.2%  Luisada 2008
  1.0%  Rudanovskaya 2007
0.62Random 1
 Random 2

46.4%  Random 1
11.9%  Cohen 1997
10.6%  Francois 1956
  8.2%  Ohlsson 1999
  4.0%  Richter 1961
  2.2%  Random 3
  2.1%  Richter 1960
  2.0%  Luisada 2008
  1.2%  Smith 1975
  1.1%  Goldenweiser 1946
0.71Random 1
 Random 2

20.1%  Shebanova 2002
16.0%  Lilamand 2001
12.6%  Chiu 1999
12.3%  Rangell 2001
  9.2%  Horszowski 1983
  7.6%  Ohlsson 1999
  5.4%  Cohen 1997
  2.8%  Poblocka 1999
  2.0%  Random 1
  1.1%  Meguri 1997
  1.1%  Perlemuter 1992
  1.1%  Rubinstein 1952
 Random 2

27.5%  Sztompka 1959
27.3%  BenOr 1989
11.3%  Rubinstein 1966
  4.3%  Rubinstein 1952
  2.7%  Rangell 2001
  2.6%  Biret 1990
  2.1%  Lilamand 2001
  2.1%  Cortot 1951
  2.0%  Random 1
  1.9%  Random 3
  1.4%  Kiepura 1999
  1.2%  Perlemuter 1992
  1.1%  Cohen 1997
  1.1%  Csalog 1996
 Random 2

33.6%  Sztompka 1959
10.1%  Barbosa 1983
  9.4%  Random 1
  6.4%  Random 3
  5.9%  Lilamand 2001
  4.2%  Magin 1975
  3.9%  Rubinstein 1966
  3.2%  Zimerman 1975
  2.8%  Meguri 1997
  2.5%  Ezaki 2006
  2.3%  Cortot 1951
  1.2%  Kiepura 1999
  1.2%  Cohen 1997
  1.1%  Francois 1956
 Random 2

20.8%  BenOr 1989
16.6%  Kushner 1990
16.6%  Uninsky 1959
  9.2%  Olejniczak 1990
  7.1%  Rubinstein 1966
  7.0%  Biret 1990
  4.0%  Fiorentino 1962
  2.5%  Rubinstein 1952
  1.9%  Kiepura 1999
  1.2%  Rangell 2001
  1.1%  Chiu 1999
 Random 2

17.8%  Ohlsson 1999
16.1%  Rangell 2001
11.8%  Lilamand 2001
  9.9%  Cohen 1997
  9.2%  Average
  9.0%  Rubinstein 1966
  4.4%  Rubinstein 1952
  4.2%  BenOr 1989
  4.1%  Richter 1960
  2.2%  Perlemuter 1992
  1.1%  Average
  1.1%  Barbosa 1983
  1.0%  Smith 1975
 Random 2

35.8%  Average
17.6%  Sztompka 1959
  8.8%  Rubinstein 1966
  7.6%  Ohlsson 1999
  5.4%  Cohen 1997
  3.2%  Lilamand 2001
  2.4%  Smith 1975
  2.1%  Richter 1960
  1.8%  Malcuzynski 1951
  1.5%  Rubinstein 1952
  1.2%  Cortot 1951
  1.2%  Average
  1.1%  Barbosa 1983
  1.1%  Rangell 2001
  1.0%  Zimerman 1975
  1.0%  Fliere 1977
0.57Random 1
 Random 2

35.1%  Rangell 2001
  8.0%  Ohlsson 1999
  7.8%  Chiu 1999
  7.5%  Rubinstein 1966
  6.6%  Cohen 1997
  5.8%  Uninsky 1959
  4.3%  Lilamand 2001
  3.2%  BenOr 1989
  3.0%  Rubinstein 1952
  2.8%  Horszowski 1983
  2.1%  Kushner 1990
  1.5%  Average
  1.5%  Poblocka 1999
  1.0%  Richter 1960
 Random 3

42.6%  Random 1
12.4%  Osinska 1989
  4.3%  Tsujii 2005
  4.3%  Kushner 1990
  3.8%  Groot 1988
  3.2%  Francois 1956
  2.6%  BenOr 1989
  2.5%  Rubinstein 1952
  2.5%  Zimerman 1975
  2.0%  Rudanovskaya 2007
  1.9%  Horszowski 1983
  1.7%  Cortot 1951
  1.6%  Korecka 1992
  1.3%  Csalog 1996
  1.2%  Milkina 1970
0.63Random 1
 Random 3

52.4%  Random 1
  4.7%  Rosen 1989
  4.4%  Groot 1988
  3.6%  Random 2
  3.5%  Magaloff 1977
  2.7%  Richter 1960
  2.7%  Kushner 1990
  2.7%  Tsujii 2005
  2.2%  Gornostaeva 1994
  2.1%  Cortot 1951
  1.8%  Lushtak 2004
  1.8%  Rudanovskaya 2007
  1.6%  Horszowski 1983
  1.3%  Goldenweiser 1946
  1.2%  Rubinstein 1952
  1.1%  Nezu 2005
  1.1%  Cohen 1997
0.66Random 1
 Random 3

36.2%  Osinska 1989
13.2%  Random 1
  6.4%  Groot 1988
  6.4%  BenOr 1989
  5.5%  Gornostaeva 1994
  4.1%  Horszowski 1983
  3.5%  Bacha 1998
  3.1%  Francois 1956
  2.3%  Goldenweiser 1946
  2.1%  Ax 1995
  1.4%  Sztompka 1959
  1.3%  Rubinstein 1952
  1.1%  Korecka 1992
  1.1%  Zimerman 1975
  1.1%  Rudanovskaya 2007
 Random 3

15.0%  Rubinstein 1966
13.5%  Uninsky 1959
  9.5%  Kushner 1990
  7.8%  Horszowski 1983
  6.4%  Luisada 2008
  5.9%  Magin 1975
  4.2%  Ax 1995
  3.8%  Ohlsson 1999
  3.1%  Clidat 1994
  2.9%  Milkina 1970
  2.6%  Lilamand 2001
  1.8%  Korecka 1992
  1.6%  Katin 1996
  1.5%  Smith 1975
  1.3%  Rudanovskaya 2007
  1.3%  Bacha 1998
  1.2%  Malcuzynski 1951
  1.1%  Random 1
  1.1%  Ezaki 2006
  1.0%  Malcuzynski 1961
 Random 3

24.1%  Milkina 1970
18.2%  Korecka 1992
  6.6%  Fliere 1977
  4.0%  Cohen 1997
  3.3%  Fou 1978
  3.3%  Ax 1995
  2.8%  Katin 1996
  2.8%  Meguri 1997
  2.7%  Smith 1975
  2.4%  Rudanovskaya 2007
  2.3%  Gornostaeva 1994
  2.2%  Horszowski 1983
  2.0%  Ezaki 2006
  1.5%  Lilamand 2001
  1.4%  Sztompka 1959
  1.4%  Olejniczak 1990
  1.3%  Magin 1975
  1.2%  Kiepura 1999
  1.2%  Rubinstein 1939
  1.1%  Random 2
 Random 3

35.1%  Uninsky 1959
10.4%  Ohlsson 1999
  7.2%  Clidat 1994
  5.5%  Smith 1975
  4.4%  Katin 1996
  4.1%  Malcuzynski 1951
  3.9%  Luisada 2008
  3.5%  Bacha 1998
  2.7%  Kushner 1990
  2.6%  Rubinstein 1939
  2.4%  Ax 1995
  2.3%  Random 1
  2.1%  Osinska 1989
  1.7%  Magin 1975
  1.3%  Ashkenazy 1981
 Random 3

22.6%  Horszowski 1983
20.6%  Kushner 1990
  5.8%  Milkina 1970
  5.7%  Average
  3.4%  Katin 1996
  3.2%  Korecka 1992
  3.1%  Luisada 1990
  2.9%  Rubinstein 1952
  2.6%  Goldenweiser 1946
  2.4%  Uninsky 1959
  2.4%  Osinska 1989
  2.2%  Luisada 2008
  2.1%  BenOr 1989
  1.8%  Meguri 1997
  1.4%  Ohlsson 1999
  1.4%  Vardi 1988
  1.4%  Poblocka 1999
  1.3%  Csalog 1996
  1.2%  Cortot 1951
  1.1%  Average
  1.1%  Smith 1975
 Random 3

31.9%  Horszowski 1983
  9.7%  Milkina 1970
  9.2%  Average
  7.1%  Kushner 1990
  3.9%  Groot 1988
  3.4%  Goldenweiser 1946
  3.4%  Korecka 1992
  2.7%  Brailowsky 1960
  2.7%  Rosen 1989
  2.5%  Rubinstein 1952
  2.4%  Cohen 1997
  2.1%  Rudanovskaya 2007
  1.4%  Cortot 1951
  1.3%  Ax 1995
  1.3%  Kiepura 1999
  1.2%  Francois 1956
  1.2%  Average
  1.0%  Rubinstein 1939
 Random 3

18.9%  Uninsky 1959
  6.7%  Katin 1996
  6.7%  Ohlsson 1999
  6.7%  Rubinstein 1939
  6.1%  Osinska 1989
  5.5%  Horszowski 1983
  4.4%  Vardi 1988
  4.3%  Groot 1988
  3.8%  Average
  2.6%  Kushner 1990
  2.4%  Csalog 1996
  2.3%  Meguri 1997
  2.2%  Ax 1995
  2.1%  Biret 1990
  2.0%  BenOr 1989
  2.0%  Cohen 1997
  1.9%  Lilamand 2001
  1.8%  Malcuzynski 1961
  1.5%  Smith 1975
  1.4%  Luisada 2008
  1.2%  Poblocka 1999
  1.1%  Clidat 1994
  1.0%  Rudanovskaya 2007
  1.0%  Malcuzynski 1951
 Rangell 2001

59.7%  Average
  6.2%  Richter 1961
  6.0%  Hatto 1997
  4.3%  Lushtak 2004
  3.9%  Uninsky 1959
  3.4%  Meguri 1997
  2.4%  Indjic 2001
  1.7%  Shebanova 2002
  1.1%  Barbosa 1983
  1.1%  Falvay 1989
0.66Hatto 1997
0.64Shebanova 2002
0.62Hatto 1993
0.62Indjic 2001
0.57Richter 1961
0.55Lushtak 2004
 Rangell 2001

33.7%  Average
10.6%  Osinska 1989
10.3%  Falvay 1989
  9.7%  Malcuzynski 1961
  7.4%  Hatto 1997
  2.3%  Indjic 2001
  2.2%  Magin 1975
  1.9%  Vardi 1988
  1.8%  Poblocka 1999
  1.8%  Olejniczak 1990
  1.8%  Hatto 1993
  1.6%  Csalog 1996
  1.4%  Meguri 1997
  1.3%  Barbosa 1983
  1.2%  Nezu 2005
0.64Falvay 1989
0.64Hatto 1997
0.64Indjic 2001
0.63Hatto 1993
0.59Malcuzynski 1951
0.55Malcuzynski 1961
 Rangell 2001

22.6%  Lushtak 2004
16.2%  Average
12.1%  Shebanova 2002
11.9%  Hatto 1997
10.0%  Uninsky 1959
  8.2%  Richter 1961
  3.0%  Katin 1996
  1.8%  Nezu 2005
  1.5%  Barbosa 1983
  1.3%  Czerny 1989
  1.3%  Falvay 1989
  1.0%  Vardi 1988
0.70Shebanova 2002
 Rangell 2001

36.5%  Tsujii 2005
22.3%  Tanyel 1992
  8.7%  Rosen 1989
  8.0%  Osinska 1989
  3.2%  Ashkenazy 1981
  2.8%  Magaloff 1977
  2.8%  Richter 1960
  1.4%  Ezaki 2006
  1.3%  Lilamand 2001
  1.3%  Kushner 1990
  1.3%  Meguri 1997
  1.2%  Cortot 1951
  1.1%  Average
  1.1%  Katin 1996
0.67Tanyel 1992
0.62Ezaki 2006
0.59Meguri 1997
0.58Lilamand 2001
 Rangell 2001

18.8%  Tanyel 1992
18.2%  Tsujii 2005
13.1%  Lilamand 2001
12.9%  Lushtak 2004
  4.2%  Ashkenazy 1981
  2.6%  Zimerman 1975
  2.5%  Clidat 1994
  2.5%  Magaloff 1977
  2.0%  Kushner 1990
  2.0%  Richter 1960
  1.6%  Cortot 1951
  1.5%  Osinska 1989
  1.2%  Csalog 1996
  1.1%  Vardi 1988
 Rangell 2001

58.0%  Rosen 1989
11.3%  Average
  6.4%  Richter 1960
  4.9%  Osinska 1989
  3.7%  Tsujii 2005
  3.2%  Magaloff 1977
  2.9%  Tanyel 1992
  1.5%  Biret 1990
0.85Rosen 1989
0.74Tsujii 2005
0.73Osinska 1989
0.73Richter 1960
0.70Tanyel 1992
0.70Meguri 1997
0.67Lilamand 2001
0.67Ezaki 2006
0.67Uninsky 1959
0.63Luisada 1990
0.61Magaloff 1977
0.56Wasowski 1980
0.55Ashkenazy 1981
 Rangell 2001

61.3%  Average
10.8%  Tsujii 2005
  6.3%  Meguri 1997
  6.0%  Lushtak 2004
  1.5%  Osinska 1989
  1.5%  Kushner 1990
  1.4%  Ezaki 2006
  1.3%  Rosen 1989
  1.0%  Tanyel 1992
  1.0%  Richter 1961
0.70Ezaki 2006
0.63Tanyel 1992
0.55Meguri 1997
 Rangell 2001

40.5%  Average
12.7%  Lushtak 2004
12.7%  Osinska 1989
  7.0%  Meguri 1997
  6.2%  Hatto 1993
  2.3%  Ezaki 2006
  1.6%  Magin 1975
  1.4%  Lilamand 2001
  1.3%  Nezu 2005
  1.3%  Fliere 1977
  1.0%  Falvay 1989
0.64Ezaki 2006
0.61Lushtak 2004
0.57Tanyel 1992
 Rangell 2001

49.2%  Average
18.2%  Tsujii 2005
  5.9%  Shebanova 2002
  5.5%  Rosen 1989
  4.3%  Lushtak 2004
  3.7%  Richter 1960
  2.4%  Meguri 1997
  2.3%  Kushner 1990
  1.5%  Uninsky 1959
  1.4%  Ashkenazy 1981
0.71Rosen 1989
0.64Shebanova 2002
0.61Meguri 1997
0.58Tanyel 1992
0.56Ezaki 2006
 Richter 1960

90.7%  Richter 1961
0.95Richter 1961
 Richter 1960

86.1%  Richter 1961
  3.5%  Ax 1995
  1.1%  Ashkenazy 1981
0.91Richter 1961
0.60Fliere 1977
 Richter 1960

81.6%  Richter 1961
  6.3%  Groot 1988
  1.6%  Average
  1.3%  Fliere 1977
  1.3%  Tsujii 2005
0.93Richter 1961
 Richter 1960

32.0%  Richter 1961
19.1%  Osinska 1989
13.6%  Average
  6.9%  Rubinstein 1966
  4.0%  Tanyel 1992
  3.2%  Magaloff 1977
  2.4%  Katin 1996
  1.8%  Tsujii 2005
  1.6%  Mohovich 1999
  1.4%  Luisada 1990
  1.1%  Ashkenazy 1981
  1.0%  Perlemuter 1992
0.71Richter 1961
 Richter 1960

64.7%  Richter 1961
  3.8%  Ohlsson 1999
  2.3%  Brailowsky 1960
  2.0%  Tanyel 1992
  1.8%  Average
  1.6%  Ashkenazy 1981
  1.5%  Ezaki 2006
  1.4%  Osinska 1989
  1.1%  Bacha 1998
  1.1%  Rubinstein 1966
  1.0%  Zimerman 1975
  1.0%  Poblocka 1999
0.80Richter 1961
 Richter 1960

53.2%  Average
14.9%  Tanyel 1992
  5.8%  Magaloff 1977
  5.3%  Rangell 2001
  3.3%  Perlemuter 1992
  3.0%  Groot 1988
  1.8%  Shebanova 2002
  1.5%  Tsujii 2005
  1.4%  Magin 1975
  1.2%  Lushtak 2004
  1.1%  Luisada 2008
  1.1%  Osinska 1989
0.73Rangell 2001
0.72Tanyel 1992
0.70Osinska 1989
0.70Lilamand 2001
0.70Rosen 1989
0.69Luisada 1990
0.65Groot 1988
0.62Magaloff 1977
0.61BenOr 1989
0.60Malcuzynski 1961
0.57Tsujii 2005
 Richter 1960

85.5%  Richter 1961
  3.2%  Average
  2.4%  Tanyel 1992
0.93Richter 1961
0.58Clidat 1994
 Richter 1960

86.8%  Richter 1961
  1.3%  Falvay 1989
0.91Richter 1961
0.63Clidat 1994
0.56Vardi 1988
 Richter 1960

50.8%  Average
17.9%  Richter 1961
  7.7%  Tanyel 1992
  7.1%  Magaloff 1977
  2.9%  Rangell 2001
  2.6%  Groot 1988
  2.3%  Shebanova 2002
0.84Richter 1961
0.66Tanyel 1992
0.66Magaloff 1977
 Richter 1961

92.5%  Richter 1960
  1.1%  Average
0.95Richter 1960
0.63Shebanova 2002
0.58Fliere 1977
0.57Rangell 2001
 Richter 1961

89.1%  Richter 1960
0.91Richter 1960
0.61Fliere 1977
 Richter 1961

88.9%  Richter 1960
  3.3%  Fliere 1977
0.93Richter 1960
 Richter 1961

60.0%  Richter 1960
  9.1%  Fiorentino 1962
  6.5%  Mohovich 1999
  3.2%  Bacha 1998
  3.1%  Lushtak 2004
  2.6%  Average
  1.3%  Horszowski 1983
  1.3%  Zimerman 1975
0.71Richter 1960
 Richter 1961

78.4%  Richter 1960
  3.8%  Fiorentino 1962
  1.4%  Mohovich 1999
  1.3%  Average
  1.3%  Lushtak 2004
  1.0%  Olejniczak 1990
0.80Richter 1960
 Richter 1961

50.8%  Average
13.4%  Zimerman 1975
12.8%  Mohovich 1999
  2.8%  Fiorentino 1962
  2.3%  Korecka 1992
  2.2%  Horszowski 1983
  2.2%  Brailowsky 1960
  1.4%  Lushtak 2004
  1.1%  Groot 1988
0.73Zimerman 1975
0.65Mohovich 1999
0.62Barbosa 1983
0.62Fliere 1977
0.58Korecka 1992
 Richter 1961

88.2%  Richter 1960
  2.8%  Fliere 1977
  1.7%  Hatto 1997
0.93Richter 1960
0.55Fliere 1977
 Richter 1961

89.4%  Richter 1960
0.91Richter 1960
0.57Clidat 1994
 Richter 1961

44.0%  Richter 1960
24.8%  Average
12.9%  Fliere 1977
  4.6%  Hatto 1997
  2.4%  Mohovich 1999
  1.7%  Indjic 2001
  1.7%  Hatto 1993
  1.2%  Perlemuter 1992
0.84Richter 1960
 Rosen 1989

42.7%  Average
11.8%  Fliere 1977
11.4%  Malcuzynski 1951
  4.6%  Falvay 1989
  4.2%  Mohovich 1999
  3.2%  Uninsky 1959
  3.2%  Milkina 1970
  2.3%  Groot 1988
  2.3%  Rubinstein 1939
  1.4%  Vardi 1988
  1.3%  Fiorentino 1962
  1.3%  Goldenweiser 1946
0.68Mohovich 1999
0.57Fliere 1977
 Rosen 1989

32.5%  Fliere 1977
12.5%  Rudanovskaya 2007
  9.3%  Rubinstein 1966
  7.1%  Uninsky 1959
  4.3%  Rubinstein 1939
  3.6%  Falvay 1989
  3.2%  Francois 1956
  3.1%  Goldenweiser 1946
  2.6%  Milkina 1970
  2.4%  Groot 1988
  2.1%  Csalog 1996
  1.6%  Rubinstein 1952
  1.5%  Ohlsson 1999
  1.2%  Fiorentino 1962
  1.1%  Malcuzynski 1951
  1.0%  Smith 1975
  1.0%  Ax 1995
0.59Rudanovskaya 2007
0.57Fliere 1977
 Rosen 1989

65.9%  Average
10.6%  Malcuzynski 1951
  3.9%  Fliere 1977
  3.2%  Mohovich 1999
  1.5%  Osinska 1989
  1.4%  Vardi 1988
  1.2%  Cortot 1951
  1.2%  Ax 1995
0.69Mohovich 1999
0.66Malcuzynski 1951
0.62Ax 1995
0.58Osinska 1989
 Rosen 1989

41.9%  Average
10.4%  Rangell 2001
  9.9%  Shebanova 2002
  8.9%  Osinska 1989
  6.9%  Nezu 2005
  4.8%  Tanyel 1992
  2.4%  Meguri 1997
  1.7%  Groot 1988
  1.3%  Lilamand 2001
  1.2%  Ezaki 2006
0.65Tanyel 1992
0.62Nezu 2005
0.61Meguri 1997
0.56Shebanova 2002
0.55Osinska 1989
 Rosen 1989

25.3%  Average
10.7%  Osinska 1989
  9.7%  Luisada 1990
  8.2%  Smith 1975
  4.5%  Shebanova 2002
  4.4%  Nezu 2005
  4.0%  Tanyel 1992
  3.5%  Olejniczak 1990
  2.5%  Csalog 1996
  2.3%  Hatto 1997
  1.9%  Rangell 2001
  1.9%  Malcuzynski 1951
  1.6%  Lilamand 2001
  1.5%  Kiepura 1999
  1.4%  Fiorentino 1962
  1.3%  Fou 1978
  1.2%  Cohen 1997
 Rosen 1989

<
64.1%  Rangell 2001
  9.3%  Shebanova 2002
  6.8%  Osinska 1989
  2.8%  Tanyel 1992
  2.3%  Tsujii 2005